COVID-19
Ħaddiem tas-saħħa fiċ-ċentri tat-testijiet tal-Covid-19 pożittiv għall-virus

Mir-riżultati pożittivi għall-COVID-19 li ħarġu mit-testijiet li saru lbieraħ, irriżulta test pożittiv f’healthcare worker li qiegħed jaħdem fil-Covid Swabbing Centres.

Fi stqarrija maħruġa mis-Supretendent għas-Saħħa Pubblika ntqal li din il-persuna sarilha test ta’ rutina li jsir b’mod perjodiku fuq il-healthcare workers kollha. Għaldaqstant, huwa ma kellu l-ebda sintomi.

Waqt il-ħin tax-xogħol tiegħu, huwa jkun liebes ilbies protettiv, għalhekk ma hemm l-ebda riskju fuq klijenti li marru fl-Iswab Centre. Għalhekk, il-persuna probabbli ġie f’kuntatt mal-virus meta kien fil-komunità.

Bħala prekawzjoni, il-hub ġie disinfettat, u se jkun qed ikompli jilqa’ klijenti fih immedjatament.

Aħbarijiet Oħra
Barranin

Waqt li l-Gvern Spanjol beda jerħi wħud mill-aktar restrizzjonijiet ebsin kontra l-virus, l-isptar del Mar f’Barċellona ħa inizjattiva li jieħu lill-pazjenti bil-coronavirus ħdejn il-baħar. Tim mediku mill-isptar Hospital del Mar,…

Agrikultura

“Marzu jgħidlu ikber, April iżbel u Mejju aħsad.” Hekk jgħid il-Malti għall-qamħ. Żmien il-ħsad tista’ tgħid għadda u minn għelieqi kbar lewn id-deheb illum tilmaħ għexieren ta’ balal ta’ tiben…

Parlament

Id-Deputat Prim Minsitru u Minsitru għas-Saħħa Chris Fearne qal li l-Gvern kien infurmat bil-fomm mill-Kap Eżekuttiv ta’ Steward Healthcare f’Malta dwar ix-xiri ta’ ishma ta’ shareholder Amerikan mill-istess Steward Healthcare. …

Trasport

F’toroq battala mill-vetturi matul il-pandemija jidher li l-użu tar-rota żdied, kemm bħala mezz ta’ attività fiżika imma wkoll mezz ta’ trasport alternattiv. Grupp ta’ nisa b’kollaborazzjoni mal-organizzazjoni MOVE ngħaqdu fil-kampanja ROTA…

Aktar