Kunsilli Lokali
Ħaddiema fil-komunità għal każijiet soċjali fil-Belt

Il-Kunsill Lokali tal-Belt u l-Fondazzjoni Alf Mizzi daħlu fi ftehim biex il-Kunsill ikollu s-servizz ta’ communtiy workers biex tikkordina l-ħidmiet soċjali li jvarjaw minn programmi għall-anzjani sa programm għat-tfal.

Mal-1,500 persuna minn fost il-kważi 6,000 li jgħixu fil-kapitali Maltija huma anzjani, li ħafna minnhom jgħixu waħidhom. Din hija waħda mill-ħafna sfidi soċjali li jaffaċċjaw ir-residenti tal-Belt.

Konxju minn dawn l-isfidi, il-Kunsill Lokali tal-Belt daħal fi ftehim mal-Fondazzjoni Alf Mizzi, biex il-kunsill ikollu community worker. Is-Sindku tal-Belt, Alexiei Dingli spjega li l-community worker se tikkordina l-inizjattivi li jsiru fil-qasam soċjali minn għadd ta’ għaqdiet fil-Belt.

Is-Sindku tal-Belt, Alexiei Dingli  qal “permezz tagħha nistgħu wkoll noffru servizzi ġodda bħalma huma pereżempju day centres ġol-Kunsill Lokali tal-Belt. Nistgħu wkoll noffru homework club għat-tfal wara l-iskola. Nistgħu wkoll noffru servizz għall-anzjani biex dak li jkun forsi m’għandu lil ħadd li jieħu ħsiebu aħna bħala Kunsill Lokali flimkien mal-anzjani l-oħra nkunu nistgħu noffru dan is-servizz.”

Julian Sammut mill-Fondazzjoni Alf Mizzi qal li kull sena l-fondazzjoni tinvesti u tappoġġja inizjattivi ta’ dan it-tip. Huwa qal li huwa ta’ pjaċir għall-fondazzjoni li se tkun ta’ għajnuna għall-komunità Beltija.

Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kunsilli Lokali, Robert Cutajar qal li dan hu eżempju ċar kif il-privat jista’ jaħdem mal-Kunsilli. Dwar ir-riforma tal-Kunsilli Lokali, is-Sur Cutajar qal li l-Partit Nazzjonalista għamel tmenin proposta u appella lill-Gvern jilqa’ dawn il-proposti li jkopru fost oħrajn diversi aspetti soċjali.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet, Silvio Parnis, qal li l-Gvern huwa miftuħ għall-ideat ta’ kulħadd biex mir-riforma jgawdu n-nies. Qal li l-Gvern irid jixpruna b’aktar responsabbiltajiet lir-reġjuni, mingħajr ma jnaqqas dawk tal-Kunsilli. Qal li għalhekk qed ikun propost li kull reġjun ikollu social worker.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-forum dinji fejn ħabbar li għaxar operaturi tal-kannabis mediċinali kienu approvati mill-Malta Enterprise u anke se japplikaw mal-Awtorità tal-Mediċini biex jingħataw liċenzja. Dr Muscat qal…

Lokali

Riesqa lejn l-aħħar il-Presidenza ta’ Marie-Louise Coleiro Preca, bil-President Marie Louise Coliero Preca tiddeskrivi l-poplu Malti bħala wieħed ġeneruż li jaf jogħla ‘l fuq mill-argumenti u jingħaqad flimkien biex jesprimi…

Lokali

Il-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra minn Malta beda jiltaqa’ f’Malta u qed jiddiskuti proposti biex isaħħaħ il-vuċi tal-Maltin imferxa f’diversi komunitajiet madwar id-dinja. Fil-ftuħ tal-laqgħa, il-Ministru Carmelo Abela qal li…

Aktar