Edukazzjoni
Haileybury bi skola internazzjonali f’dak li kien sptar militari fl-Imtarfa

L-esperjenza internazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni tal-istituzzjoni Haileybury kienet pedina importanti biex il-Gvern għażel lil din l-istituzzjoni biex tmexxi skola internazzjonali f’dak li kien sptar militari fl-Imtarfa. Haileybury għandha pjani ambizzjuzi u qed tittama li fi ftit aktar minn sentejn oħra, tibda toffri l-korsijiet tal-international baccalaureate. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li dal-proġett edukattiv iwieġeb għall-ħtigijiet fost oħrajn tal-investituri li jridu jagħtu edukazzjoni f’kurrikulu internazzjonali lil uliedhom f’Malta.

Sa Settembru ta’ sentejn oħra, l-eks sptar militari fl-Imtarfa mistenni jiftaħ il-bibien tiegħu bħala skola internazzjonali. Il-proġett ser isir minn Haileybury Malta Limited li twaqfet mill-istituzzjoni edukattiva Haileybury li għandhom esperjenza ta’ kważi 130 sena, b’kulleġġi mal-erbat irjieħ tad-dinja, fosthom l-Ingilterra, l-Awstralja, l-Istati Uniti u fl-Asja.

Haileybury intgħazlu biex imexxu dal-proġett wara sejħa internazzjonali għall-offerti u l-proposta tagħhom ġiet approvata b’mod unanimu mill-Parlament.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo ddeskriva dan il-pass bħala wieħed importanti għall-investituri u l-barranin li jagħżlu li jkunu jridu jagħtu programm ta’ studju rikonoxxut internazzjonalment lill-uliedhom waqt li jkunu f’Malta.

Huwa spjega li apparti l-livelli ta’ edukazzjoni primarja u sekondarja, Haileybury se jestendu l-programm ta’ edukazzjoni fil-livell ta’ kindergarten u post sekondarju.

”Jekk wieħed jara l-programm li jagħmlu huma tal-international baccalaureate jipprovdu esperjenza edukattiva li ma tiħux ħsieb l-istudji akkademiċi biss u ħiliet intelletwali imma anke l-ħiliet personali soċjali u l-isport.”

Il-Ministru Bartolo spjega li l-gvern ħares aktar lejn l-esperjenza tal-investituri milli lejn l-aspetti finanzjarji. Iċ-ċens ser jibda ħamsin elf ewro fis-sena, iżda Haileybury ser jagħmlu investiment qawwi fosthom għar-restawr tal-binja.

”Il-binja għandna bżonn li waqt li tiġi mħarsa totalment l-integrità storika ta’ arkitettura interessanti bħal dik. Irid isir ix-xogħol, hu stmat li jridu jintefqu mat-12-il miljun ewro. Il-bini jista’ jintuża biss, biss, biss għal skola internazzjonali.”

TVM hu infurmat li l-investituri qed jaħsbu fost oħrajn biex jiżviluppaw ground tal-football ħdejn il-binja tal-iskola u taħtu jkun hemm pixxina. Ma dawn, l-iskola se jkollha studios għall-mużika u żfin. Il-klabb tal-football u l-grupp tad-drama tal-Imtarfa se jitħallew jibqgħu jużaw dawn il-faċilitajiet. L-investituri mistennija jħallu ħafna spazji miftuħa madwar il-kulleġġ waqt li l-kumpless taħt l-art li fost oħrajn jinkludi tliet teatri tal-operazzjonijiet meta l-post kien sptar, se jkun protett.

Fit-tnedija tal-espressjoni ta’ interess kien intqal li l-post ser jingħata b’ċens għal 40 sena bi ħlas ta’ €50,000 għall-ewwel ħames snin u jiżdied għal €125,000 fil-ħames snin ta’ wara u jkompli jiżdied bi 8% kull sena fis-snin ta’ wara.

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar