Reliġjon
Ħames djakni ġodda – tgħanniqa speċjali bejn missier u iben

Sena qabel jiġu ordnati saċerdoti, ħames seminaristi ġew ordnati djakni fil-jum dinji li l-knisja tiddedika għall-vokazzjonijiet. Wieħed mid-djakni hu armel, missier ta’ tlieta u għandu ħamsa u sittin sena. Kien għalliem ta’ wieħed miż-żgħażagħ l-oħra li saru djakni.

Fil-quddiesa, l-Arċisqof saħaq fuq l-irwol tad-djaknu bħala qaddej.

Tgħanniqa sinċiera bejn missier u iben, immarkat mument speċjali għal Tony Pace fil-jum li fih ġie ordnat djaknu fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

Ibnu, David, qed iħejji wkoll biex ikun saċerdot mas-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl. David għen lil missieru jilbes l-abiti sagri assoċċjati mad-Djakonat. Preżenti għall-ordinazzjoni żewġt ulied oħra ta’ Tony: Pauline u Deborah. Tony Pace beda l-mixja għas-saċerdozju wara li romol.

Tony kien fost ħames seminaristi, li fil-jum dinji ta’ talb għall-vokazzjonijiet, għamlu pass ieħor qrib is-saċerdozju. Bħalu, l-Arċisqof ordna bħala djakni lil Osmar Baldacchino, David Borg, Christopher Bugeja u Jonathan Debattista.

Fl-omelija, l-Arċisqof qal lid-djakni l-ġodda li jridu jiftħu widnejhom qabel jitkellmu f’isem il-Mulej għax illum huma ngħataw il-qawwa li jipprietkaw f’ismu. Appellalhom biex ikunu għexu l-Evanġelju, qabel iħabbruh.

L-Arċisqof qal li jkun qed jinganna lid-djakni jekk iwiegħdhom ħajja bla xkiel u bla taħbit. Wegħedhom iżda l-ferħ tal-Ispirtu s-Santu.

Il-kelma bil-grieg “diakonos”, tfisser “qaddej”. Id-djaknu jassisti fiċ-ċelebrazzjonijiet fil-knisja, l-aktar l-Ewkaristija, u jistgħu jamministraw is-Sagrament tal-Magħmudija, jassistu għaż-żwieġ u jbierku, jxandru l-Evangelju u jipprietkawh, u jmexxu funerali.

Aħbarijiet Oħra
Partit Nazzjonalista

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kien l-uniku wieħed barra Pierre Portelli li tkellem fi tmiem il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit u stqarr li ser jagħmel proposti lill-Grupp Parlamentari għat-triq ‘il quddiem. Huwa…

Qorti

Taljan ta’ 44 sena li joqgħod San Pawl il-Baħar ġie mixli b’serq aggravat bi vjolenza fuq anzjan ta’ 77 sena. Il-każ seħħ fl-aħħar tax-xahar l-ieħor minn stabbiliment fi Triq il-Ħġejjeġ,…

Lokali

Il-President George Vella qal li għandu riservi serji dwar il-legalizzazzjoni tal-marijuana rikreattiva. F’konferenza tal-Fondazzjoni Oasi, il-President stqarr li l-kannabis tista’ tkun ta’ benefiċċju għal skop mediku, iżda appella għal kawtela…

Lokali

Fil-Bajja tal-Balluta, bdiet tintuża teknoloġija ġdida biex ir-ramel minn qiegħ il-baħar jittella’ biex terġa’ tifforma l-bajja ramlija. Sandro Gatt, li huwa responsabbli mill-proġett f’isem il-Grupp Polidano, spjega lil TVM li…

Aktar