Qorti
Ħames ġuvintur akkużati li darbu koppja u tarbija wara li waddbu fliexken u ħadid

Erba’ aħwa minn Bormla, flimkien ma’ żagħżugħ ieħor minn Ħaż-Żabbar, kienu akkużati mill-Ispettur Eman Hayman li darbu mara u raġel u t-tarbija tagħhom billi waddbulhom fliexken u biċċiet tal-ħadid. Il-każ seħħ f’Bormla u ssokkta f’Marsaskala.

Quddiem il-Maġistrat Monica Vella ż-żgħażagħ kienu akkużati wkoll li inġurjaw u heddu liż-żewġ vittmi u anke wettqu ħsara fil-propjetà ta’ wieħed minnhom. Iż-żgħażagħ ma ammettewx l-akkużi kontrihom, bil-Qorti tiddeċiedi li tnejn minnhom jingħataw il-ħelsien mill-arrest filwaqt li tlieta oħra jinżammu arrestati.

Id-difiża, immexxija mill-Avukati Franco Debono, Maria Azzopardi u George Buttigieg talbet il-ħelsien mill-arrest, iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat minħabba li qalet li l-imputati ma jistgħux ikunu fdati, aktar u aktar għax tlieta minnhom kellhom sentenzi sospiżi.

Keith Azzopardi ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta’ €2,000 u garanzija personali ta’ €5,000. Ħuh il-minuri wkoll inħeles mill-arrest. L-aħwa l-oħra; Ryan u Burton Azzopardi, flimkien ma’ Marlon Baldacchino, inżammu arrestati.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Il-Wasteserv bdiet il-proċess biex tkabbar il-faċilitajiet tagħha fil-Magħtab. Madwar għoxrin bidwi fl-inħawi li bejniethom għandhom madwar 250,000 metru kwadru ta’ raba’ ġew infurmati li l-Wasteserv qed tikkunsidra li tespropja din…

Kronaka

Raġel ta’ nazzjonalità barranija ġie arrestat wara li allegatament saq fuq uffiċjal tal-pulizija. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-17:30 fl-akkwati ta’ Buġibba u ġie arrestat ftit tal-ħin wara fil-Mellieħa. Aktar dettalji fil-ħin…

Lokali

Il-kumpanija Steward Health Care Malta ppreżentat lill-Awtorita tal-Ippjanar applikazzjoni ta’ żvilupp għall-Isptar San Luqa biex fi kliemha jerġa’ jingħata l-ħajja bħala sptar modern li jinkludi aċċessibiltà aħjar għall-ispazji miftuħin u…

Għawdex

Għadha attiva ħafna fuq l-aġenda tal-gvern l-idea li Malta jkollha sistema ta’ metro, tant li l-Ministru Ian Borg ikkonferma ma’ TVM li l-istudju dwar dan jinsab fl-aħħar fażi tiegħu u…

Aktar