Qorti
Ħati li seraq fajl tal-Qorti dwar każ ta’ traffikar tad-droga

Wieħed mill-messaġġiera tal-Qorti akkużat li seraq fajl dwar każ ta’ traffikar ta’ droga nstab ħati u tpoġġa taħt ordni ta’ probation.

Iż-żewġ impjegati, Edwin Vassallo u Joseph Bezzina, kienu investigati mill-pulizija wara li fajl b’evidenza kontra raġel akkużat bi traffikar ta’ droga, sparixxa mill-Qorti f’April 2017. Kien ġie stabbilit li l-aħħar persuni li kellhom aċċess għal dan il-fajl kienu ż-żewġ akkużati, bit-tnejn li huma jwaħħlu f’xulxin u li kienet il-persuna l-oħra li ħarġet bl-idea. Bezzina kien insista li Vassallo kien staqsieh biex jaħbi l-fajl u jsakkru xi mkien. Qal li huwa ppannikja u mar jirraporta. Min-naħa tiegħu, Vassallo qal li Bezzina kien staqsieh jekk iridx jaqla’ xi flus billi jaħbi l-fajl. Qal li kien wiegħdu bejn bejn €5,000 u €10,000. Iż-żewġt irġiel tressqu l-Qorti separatament, b’Vassallo deher quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud.

Min-naħa tiegħu, il-Maġistrat Mifsud wara li analizza l-istqarrijiet tal-irġiel sab li l-verżjoni ta’ Vassallo hija aktar kredibbli.

Vassallo ma nstabx ħati li qered evidenza, imma nstab ħati li seraq il-fajl.

Il-Maġistrat Mifsud saħaq li dan il-każ huwa sejru ħafna li seta’ kellu konsegwenzi ħafna aktar serji li setgħu wasslu biex ikun imminat il-proċess ġudizzjarju dwar traffikar ta’ droga.

Huwa nstab ħati ta’ kompliċità u tpoġġa taħt ordni ta’ probation ta’ tliet snin.  Ordnatlu wkoll li jwettaq 480 siegħa ta’ servizz komunitarju.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar