Politika
‘Ħatriet pubbliċi mhumiex kunflinġenti mal-ħidma parlamentari’ – Mario Cutajar

F’rapport li ppubblika f’Lulju li għadda wara talba mid-Deputat Godfrey Farrugia, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, Dr George Hyzler ddeskriva li l-prattika li l-membri parlamentari jkunu impjegati jew konsulenti tal-Gvern bhala ‘fundamentalment ħażina’ għax tmur kontra l-ispirtu tal-Kostituzzjoni.

Izda analiżi li saret mis-Segretarju Permanenti Ewlieni, Mario Cutajar bl-għajnuna tal-Avukat Ġenerali Peter Grech u l-espert kostituzzjonali l-Professur Ian Refalo ikkonkludiet li dawn il-ħatriet m’humiex kunflinġenti mal-hidma parlamentari.

“Ma qablux ma’ dik il-konklużjoni u r-riċerka li għamilna f’pajjiżi oħrajn ukoll turi li m’għandhix għalfejn naqblu ma’ dik il-konklużjoni,” qal is-Sur Cutajar.

Is-Sur Cutajar qal li l-analiżi saret fuq talba tal-Prim Ministru stħarrġet kunsiderazzjonijiet oħra li saru fir-rapport ta’ Dr Hyzler fosthom fuq il-persons of trust fic-ċivil. Il-Kap taċ-Ċivil qal li għalkemm dawn l-impjegati huma regolati, qed jirrakkomanda referenzi legali jew liġi speċifika anke dwar il-hatriet tad-deputati parlamentari f’entitajiet tal-gvern.

“Biex minn hemmhekk joħorġu l-prinċipji ġenerali ta’ fejn għandu jkun hemm membri parlamentari fil-bordijiet tagħhom u fejn m’għandhomx ikunu u fl-aħħar nett anke rakkomondazzjoni li l-kodiċi etika li hemm bħalissa fil-public administration Act li jkopri lil dawk kollha li jaħdmu b’xi mod fl-amministrazzjoni pubblika anke fil-bordijiet tal-entitajiet hemm ukoll ikollna l-emendi meħtieġa biex jirriflettu dan il-qafas kollu li qed nitkellmu dwaru,” żied jgħid is-Segretarju Permanenti Ewlieni.

Is-Sur Cutajar waqt li ippublika l-analiżi u l-pariri legali qal li dawn se jiġu ppreżentati lil-kabinett u diskussi fil-kumitat permanenti għall-istandards fil-ħajja pubblika.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

L-Orkestra Filarmonika ta’ Malta se terġa’ tikkollabora ma’ DJ Tenishia għal kunċert bla ħlas, is-Sibt 25 ta’ Lulju, fi Pjazza San Ġorġ il-Belt. Il-kunċert TEMPO se jġedded il-memorja ta’ ħafna…

Infrastruttura

Malta miżgħuda mini li tul is-snin tħaffru għal skopijiet differenti, fosthom għall-produzzjoni tal-ilma tal-pjan. L-aktar popolari x’aktarx huma dawk f’Ta’ Kandja, iżda inqas magħrufa u x’aktarx isbaħ minħabba l-istat naturali…

Sport

Il-Covid-19 ħarbtet il-programm ta’ għadd ta’ attivitajiet sportivi, mhux l-anqas tad-dilettanti tal-karozzi. Is-Sibt li għadda, taħt dawl artifiċjali u b’żiffa ħelwa sajfija, mijiet inġabru fit-trakka tal-Assoċjazzjoni Sport Muturi Karozzi biex…

Politika

Id-deputati li stqarrew li m’għandhomx fiduċja f’Adrian Delia qalu li se jibqgħu determinati li jġibu l-bidla meħtieġa fil-Partit Nazzjonalista u fil-pajjiż. Qalu li għat-tieni darba f’ġimgħa ġie kkonfermat li Dr…

Aktar