Unjoni Ewropea
Helena Dalli tieħu l-ġurament tal-ħatra bħala Kummissarju Ewropew

Dr Helena Dalli ħadet il-ġurament tal-ħatra bħala Kummissarju Ewropew għall-Ugwaljanza.

Iċ-ċerimonja saret ilbieraħ fil-Lussemburgu, fejn il-Kummissarji eletti ħadu l-ġurament quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Il-Kummissarji kkommettew ruħhom li jirrispettaw it-trattati u ċ-charter tad-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u li jwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom b’indipendenza u fl-interess ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Mistenni verdett pożittiv wara li Helena Dalli dehret quddiem il-PE

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

It-terremot ekonomiku li ġabet il-pandemija jista’ jirvina bosta negozji. Madankollu l-istint imprenditorjali li wieħed jadatta għar-realtajiet ġodda jispikkaw f’dawk li ħabblu moħħhom u ħadu inizjattivi biex jibqgħu jdawru r-rota. Fost…

Lokali

Il-Kamra tal-Kummeċ sejħet biex tingħata spjegazzjoni dettaljata u trasparenti dwar il-kuntratt li sar ħames snin ilu minn Project Malta biex l-Istitut tal-Istudji Turistiċi jgħaddi f’idejn il-grupp DB għal proġett turistiku,…

COVID-19

Id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali qed jaħdem ma’ bosta intrapriżi biex fejn huwa possibbli jiġu aġġustati l-kundizzjonijiet tax-xogħol fil-kumpaniji li l-operat tagħha ġie affettwat mill-kriżi tal-pandemija. Id-Direttur Ġenerali Diane Vella, qalet li…

COVID-19

Lil hinn mis-sensazzjonaliżmu ta’ wħud u tixrid ta’ informazzjoni falza fuq il-mezzi soċjali, jidher li hemm sens ċiviku qawwi li qed jgħin lill-pulizija biex jinfurzaw l-avviżi legali dwar il-Covid-19. Fl-aħħar…

Aktar