Kultura
Heritage Malta se tirrestawra l-Main Guard u bini ieħor fil-Belt

Il-Main Guard, it-toroq u l-bjar taħt il-Belt u The Fortress Builders huma tliet siti li għaddew f’idejn Heritage Malta, l-aġenzija nazzjonali li tħares il-wirt storiku u kulturali tal-pajjiż.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-Forti Sant Anglu, id-Direttur Eżekuttiv ta’ Heritage Malta, Mario Cutajar, spjega l-viżjoni ġdida ta’ Heritage Malta għas-snin li ġejjin, u ta tagħrif dwar proġetti li qed jitwettqu.

Il-proġett ta’ restawr estensiv li għaddej fil-Palazz tal-Granmastru fil-Belt, se jkun kumplimentat dalwaqt bi proġett simili faċċata. Heritage Malta se tirrestawra l-Main Guard. Is-sular t’isfel se jservi bħala ċentru ta’ interpretazzjoni tal-kapitali mill-aspett arkitettoniku inkluż dak ta’ taħt l-art. Fis-sular ta’ fuq, il-pubbliku se jkun jista’ jara t-tpinġijiet li kienu jagħmlu s-suldati mal-ħajt meta dan il-bini kien iservi bħala r-regiment mess.

Mis-sena d-dieħla se jinfetħu b’mod permanenti għall-pubbliku bjar u xelters taħt il-Belt. Bħala parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku, fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla se tingħata opportunita’ lin-nies jaraw taħt il-belt.

Il-Fortress Builders – fejn hemm mużew dwar il-fortifikazzjonijiet – għaddiet f’idejn Heritage Malta u se tinbidel f’ċentru ta’ interpretazzjoni tal-Belt mill-aspett intanġibbli. Il-ħseib hu li l-viżitaturi se jkunu jistgħu jaraw u jifhmu aħjar il-ħajja fil-Belt, fosthom l-ikel, il-festi u l-karnival tul iż-żmien.

Id-Direttur Eżekuttiv ta’ Heritage Malta, Mario Cutajar, spjega li liġi li għadha kemm għaddiet tagħti aktar saħħa lil Heritage Malta u tagħmilha l-operatur ewlieni ta’ dak kollu li hu ta’ patrimonju Malti. Qal li l-investiment mhux se jsir biss fil-Belt iżda anki fil-Kottonera fejn mistenni jiftaħ mużew dwar l-istorja tal-poplu Malti.

“Hemm investiment qawwi li jrid isir. Qed inħarsu lejn proprjetajiet ġodda fil-Kottonera, fejn qegħdin, u hemmhekk nagħtu esperjenza ġdida tal-influwenzi barranin u anki mhux barranin fuq il-kultura Maltija, fuq l-użanzi tagħna,” qal is-Sur Cutajar.

Is-Sur Cutajar semma wkoll li fir-Rabat, il-viżjoni ta’ Heritage Malta se tiffoka aktar fuq l-aspett reliġjuż fejn diġà hemm wirt reliġjuż Nisrani, Lhudi u Musulman.

Żied jgħid li proġett ieħor jinvolvi ċ-ċaqliq tal-mużew tal-istorja naturali mill-Imdina għall-Kalkara, biex jingħaqad mal-Esplora, u se jsir ukoll eżerċizzju li jagħti dehra ġdida lil Heritage Malta.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Kull sena f’Malta jfeġġu madwar 20 każ ta’ kanċer fit-testikoli. Hu stmat li kull sena jmutu żewġt irġiel b’dan il-kanċer. Stħarriġ li sar ix-xahar li għadda wera li tnejn minn…

Kronaka

Lejlet it-tieni anniversarju mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia tnieda rapport imħejji minn Reporters Without Borders u The Shift News dwar ċ-ċirkostanzi li fihom seħħ il-qtil, l-investigazzjoni li saret dwaru, ir-reazzjoni…

Immigrazzjoni

L-AFM għaddejja b’operazzjoni ta’ salvataġġ biex issalva 76 immigrant, fosthom 15-il mara li wħud minnhom qed iġorru tarbija, li jinsabu f’diffikultà bejn sema u ilma. Id-dgħajsa, li fuqha jinsabu l-immigranti,…

Kronaka

George Degiorgio, wieħed mit-tliet irġiel akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, talab mill-ġdid għas-sospensjoni tal-proċeduri kontrih. L-avukat ta’ Degiorgio, Dr William Cuschieri talab lill-Prim Awla biex tissospendi l-proċeduri kontrih fil-Qorti…

Aktar