Kultura
Heritage Malta tiftaħ wirja f’Sant’ Anġlu li timmarka l-40 sena anniversarju minn Jum il-Ħelsien

Heritage Malta inawgurat wirja fl-okkażjoni tal-40 sena minn Jum il-Ħelsien. Il-wirja fil-Forti Sant’Anġlu, twassal rakkonti interessanti li seħħew f’dan il-post li għal bosta snin kien użat mis-servizzi Ingliżi sal-1979.

L-importanza tal-Forti Sant’Anġlu dehret biċ-ċar fit-taqbidiet li seħħew matul is-sekli u saħansitra mill-bidu tas-seklu għoxrin serva bħala bażi navali tal-Flotta Ingliża fil-Mediterran.

Taħt it-tmexxija tal-Ammiraljat, Sant’Anġlu kien jitmexxa bħallikieku kien bastiment fil-promotorju tat-tarf tal-Birgu u mod imponenti fil-Port il-kbir. Kien iservi fost oħrajn bħala akkomodazzjoni temporanja għal fizzjali kien Malta sakemm fil-31 ta’ Marzu, 1979, il-Forti Sant’Anġlu għalaq il-bibien tiegħu mat-tmiem tal-bażi tal-Forzi Ingliżi f’Malta.

Fost il-Maltin li servew taħt l-Ingliżi fil-Forti kien hemm Joseph Grech, li kien stazzjonat f’Sant’Anġlu bejn l-1958 u l-1969.

Joseph Grech qal “dħalt bħala ordinary seaman u spiċċajt bħala petty officer. Ir-rwol tiegħi kien tajjeb ħafna u kelli ħafna stations fejn mort bħala quartermaster, coxwain u kelli ħafna xogħol ta’ importzana u ġieli għallimt ukoll in-new entrance”.

Elaine Zerafa, kienet infermiera stazzjonata f’Sant Anġlu.

Elaine qalet “we treated a lot of sailors who were what we used to call working their ticket because in those days you had to buy yourself out off the navy so a lot were admitted to Bighi with pretend psychiatric or mental problems then would be brought to us at the sick bay here.”

Fl-okkażjoni tal-40 Anniversarju ta’ Jum il-Ħelsien, Heritage Malta, inawgurat wirja mifruxa f’ħames partijiet tal-Forti Sant’Anġlu fejn il-viżitaturi jistgħu jiskopru l-istorja ta’ dan il-fortifikazzjoni kif spjega l-kuratur Matthew Balzan.

Matthew qal “din il-wirja ‘Behind Closed Doors’ se tikkonsisti fuq aspett uniku tal-istorja tal-Forti Sant Anġlu li jirrigwardja l-perjodu meta kien użat kmir-Royal Navy bejn l-1906 u l-1979. Min se jiġi se jesperjenza kif kienet tintuża l-forti m x’tibdliet sar fiha”.

Il-Ministru għall-Kultura, Owen Bonnici qal li Malta għandha storja li sawret il-poplu Malti. Qal li b’din il-wirja, qed jissaħħaħ il-prodott kulturali lokali. Iċ-Chairman ta’ Heritage Malta, Anton Refalo qal li din il-wirja li se tibqa miftuħa sat-8 ta’ Settembru, tagħti ġieħ ukoll il-kuraġġ tal-poplu Malti fil-mixja tiegħu lejn il-Ħelsien.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Aġent Kummissarju tal-Pulizija ntalab jinvestiga filmati minn dashcams li allegatament juru l-vettura tad-deputat Nazzjonalista Karol Aquilina jinjora l-ordnijiet tal-pulizija tat-traffiku u jostakola korozza li kienet skortata mill-pulizija. Il-każ allegament seħħ…

COVID-19

Is-Supretendent tas-Saħħa Charmaine Gauci qalet li fl-aħħar 24 siegħa saru 1,247 swab tests li minnhom ħareġ każ wieħed pożittiv. Hija qalet li fiequ 6 persuni mill-virus. Biex b’hekk issa hemm…

Kronaka

Il-Pulizija ġabret u qed tanalizza r-ritratti u filmati li xxandru fuq il-midja nkluż fuq Facebook, biex toħroġ it-taħrikiet relatati maċ-ċelebrazzjonijiet tal-partitarji Furjaniżi fuq il-Fosos. Kelliem għall-Ministeru tal-Intern ikkonferma li l-multi…

Avjazzjoni

Il-kumpanija tal-ajru Emirates qed tieħu l-miżuri kollha neċessarji f’dak li għandu x’jaqsam mal-iġenje, is-saħħa u s-sigurtà tal-passiġġieri kif ukoll tal-ħaddiema tagħha. L-uniformi l-ġdida tal-membri tal-ekwipaġġ se tinkludi mil-lum ‘il quddiem…

Aktar