Lokali
Ħidma biex titwaqqaf aġenzija li tinvestiga l-inċidenti tat-traffiku

Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali qed jaħdem fost oħrajn għat-twaqqif ta’ Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni li ser tiġbor fi ħdan erba’ entitajiet dwar l-industrija tal-Bini, u t-twaqqif ta’ aġenzija bl-inkarigu li tinvestiga inċidenti tat-traffiku li ser tkun responsabbli tipproponi tibdil fit-toroq biex jonqsu l-inċidenti. Dettalji dwar dawn l-inizjattivi u oħra tal-Ministeru ngħataw f”konferenza għal ufficjali għolja tal-Ministeru bħala parti mill-ħidma tas-servizz pubbliku li jtejjeb il-kordinazzjoni interna.

Fost il-prijoritajiet tal-Ministeru tat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali għas-sena d-dieħla hemm it-twaqqif ta’ Awtorità ġdida tal-bini u l-kostruzzjoni. Il-Ministru Ian Borg qal li din l-Awtorità li ser titwaqqaf wara li sar proċess ta’ konsultazzjoni għandha tkun ir-regolatur tal-industrija u fiha ser ikun hemm il-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini, l-Uffiċċju għar-regolamenti tal-bini, il-bord għar-regolamenti tal-bini, u l-bord tal-bennejja.

Dr Borg qal li b’hekk ser tkun indirizzata l-problema tal-fragmentazzjoni u l-awtorità tkun tista’ tindirizza aħjar l-aspettativi tal-pubbliku anke l-ilmenti li jqumu minħabba ċerti xogħol fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Trasport, Christopher Cutajar, qal li inizjattiva oħra tal-Ministeru għandha l-għan li tara x’jista’ jsir biex jonqsu l-inċidenti tat-traffiku.

Christopher Cutajar qal “qegħdin naħdmu sabiex it-transport safety investigations agency, li se tkun qiegħda titwaqqaf, tuża dak li jissejjaħ safe system approach, jiġifieri li naraw kemm jista’ jkun fit-toroq tagħna jkollna inġinerija tajba biżżejjed illi biha nevitaw il-fatalitajiet u dawk li jiġu mweġgħin serjament”.

Is-sur Cutajar ħabbar ukoll li l-Ministeru qed jaħdem id f’id mal-awtoritajiet Ċiprijotti li jitwaqqaf unit għall-immaniġġjar taż-żona kostali. Fil-programm ta’ ħidma għas-sena d-dieħla, il-Ministeru tat-Trasport barra li ser jissokta b’diversi proġetti u interventi fuq in-network tat-toroq u l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex ser jaħdem fuq id-diġitalizzazzjoni tar-reġistru tal-artijiet.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-suq tal-propjetà, Chris Agius, qal li dawn ix-xogħlijiet iwasslu biex il-pajjiż ikun iżjed modern. Is-Segretarju Permanenti ewlieni, Mario Cutajar, stqarr li dawn il-laqgħat mal-ogħla uffiċjali fil-Ministeru huma meħtieġa biex ikun hemm ippjanar u l-kordinazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Internet

Riklami foloz fuq Facebook bi stejjer dwar kif personalitajiet Maltin saru miljunarji wara li investew flushom, huma qarrieqa. Il-Kampanja Nazzjonali għall-Għarfien u Edukazzjoni dwar is-Sigurtá Diġitali, wissiet lill-pubbliku biex joqgħod…

Saħħa

Bl-influwenza tilħaq l-aqwa tagħha f’dawn il-jiem, l-Isptar Mater Dei sa dalgħodu anke kellu numru ta’ pazjenti fil-kuridur minħabba li s-sodod kollha jinsabu mimlija. Madankollu l-awtoritajiet tas-saħħa ċaħdu li l-virus tal-influwenza…

Safar

Waħda mid-destinazzjonijiet li qed issir ferm popolari magħna l-Maltin, hija bla dubju l-Marokk. Pajjiż li joffri attrazzjonijiet varji u interessanti. L-oriġini ta’ dan l-isem ġej minn Marrakesh, belt fin-nofsinhar ta’ dan il-pajjiż…

Kronaka

Kompliet illum il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Jelle Rijpma li qed jiġi akkużat bil-qtil tal-ex maħbuba u kollega tiegħu Shannok Mak, li nstabet b’għonqha mħanxar f’Santa Venera. Mill-kumpilazzjoni, ħareġ li l-ġuvni…

Aktar