Lokali
Ħidma biex titwaqqaf aġenzija li tinvestiga l-inċidenti tat-traffiku

Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali qed jaħdem fost oħrajn għat-twaqqif ta’ Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni li ser tiġbor fi ħdan erba’ entitajiet dwar l-industrija tal-Bini, u t-twaqqif ta’ aġenzija bl-inkarigu li tinvestiga inċidenti tat-traffiku li ser tkun responsabbli tipproponi tibdil fit-toroq biex jonqsu l-inċidenti. Dettalji dwar dawn l-inizjattivi u oħra tal-Ministeru ngħataw f”konferenza għal ufficjali għolja tal-Ministeru bħala parti mill-ħidma tas-servizz pubbliku li jtejjeb il-kordinazzjoni interna.

Fost il-prijoritajiet tal-Ministeru tat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali għas-sena d-dieħla hemm it-twaqqif ta’ Awtorità ġdida tal-bini u l-kostruzzjoni. Il-Ministru Ian Borg qal li din l-Awtorità li ser titwaqqaf wara li sar proċess ta’ konsultazzjoni għandha tkun ir-regolatur tal-industrija u fiha ser ikun hemm il-Kunsill Konsultattiv għall-Industrija tal-Bini, l-Uffiċċju għar-regolamenti tal-bini, il-bord għar-regolamenti tal-bini, u l-bord tal-bennejja.

Dr Borg qal li b’hekk ser tkun indirizzata l-problema tal-fragmentazzjoni u l-awtorità tkun tista’ tindirizza aħjar l-aspettativi tal-pubbliku anke l-ilmenti li jqumu minħabba ċerti xogħol fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Trasport, Christopher Cutajar, qal li inizjattiva oħra tal-Ministeru għandha l-għan li tara x’jista’ jsir biex jonqsu l-inċidenti tat-traffiku.

Christopher Cutajar qal “qegħdin naħdmu sabiex it-transport safety investigations agency, li se tkun qiegħda titwaqqaf, tuża dak li jissejjaħ safe system approach, jiġifieri li naraw kemm jista’ jkun fit-toroq tagħna jkollna inġinerija tajba biżżejjed illi biha nevitaw il-fatalitajiet u dawk li jiġu mweġgħin serjament”.

Is-sur Cutajar ħabbar ukoll li l-Ministeru qed jaħdem id f’id mal-awtoritajiet Ċiprijotti li jitwaqqaf unit għall-immaniġġjar taż-żona kostali. Fil-programm ta’ ħidma għas-sena d-dieħla, il-Ministeru tat-Trasport barra li ser jissokta b’diversi proġetti u interventi fuq in-network tat-toroq u l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex ser jaħdem fuq id-diġitalizzazzjoni tar-reġistru tal-artijiet.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar u s-suq tal-propjetà, Chris Agius, qal li dawn ix-xogħlijiet iwasslu biex il-pajjiż ikun iżjed modern. Is-Segretarju Permanenti ewlieni, Mario Cutajar, stqarr li dawn il-laqgħat mal-ogħla uffiċjali fil-Ministeru huma meħtieġa biex ikun hemm ippjanar u l-kordinazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Turiżmu

Il-Maltin jivjaġġaw l-iżjed bl-ajru, u skont statistika tal-Eurostat, 63 fil-mija tal-vjaġġi tal-Maltin fl-2017 saru bl-ajru. Dan ipoġġi lil Malta fl-ewwel post, anke meta mqabbel ma’ gżejjer oħra. Fil-fatt, filwaqt li…

Qorti

Fil-Qorti llum ngħalqu l-provi kontra Liam Debono, li qed ikun akkużat bl-attentat ta’ qtil tas-Surġent Simon Schembri fil-15 ta’ Mejju 2018. Il-proċeduri issa mistennija jkomplu billi jinħareġ l-Att ta’ Akkuża…

Politika

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta 47 pajjiż, approvat rapport kritiku dwar is-saltna tad-dritt f’Malta li tħejja mill-Parlamentari Olandiż Pieter Ormtzigt. Ir-rapport ġie approvat bit-72 vot favur, 18-il vot kontra…

Propjetà

Il-membru tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Pace, mhuwiex preżenti għal-laqgħa tal-lum li fiha qed tkun diskussa l-applikazzjoni għall-proġett Townsquare t’Tas-Sliema. Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti tal-Appell sabet li s-Sur Pace kellu…

Aktar