Lokali
Ħidma mal-Kunsilli Lokali biex tissaħħaħ l-integrazzjoni

Sena wara li ġiet varata l-istrateġija nazzjonali dwar l-integrazzjoni, il-Ministeru tal-Ugwaljanza, nediet charter biex bis-sħubija fost oħrajn mal-Kunsilli Lokali jissaħħaħ il-kunċett tal-integrazzjoni. Fil-preżentazzjoni taċ-charter waqt konferenza dwar l-integrazzjoni, il-Ministru Helena Dalli qalet li dan iċ-charter ikompli jsaħħaħ il-kisbiet li saru f’dal-qasam fosthom b’miżuri li jtejbu l-aċċess għas-servizzi pubbliċi kif ukoll jagħti spinta lit-tagħlim tal-lingwa Maltija u l-orjentazzjoni kulturali.

Tkompli l-ħidma tal-Ministeru tal-Ugwaljanza biex titwettaq l-istrateġija tal-integrazzjoni maħsuba biex komunitajiet barranin f’Malta jkunu integrati fis-Soċjetà Maltija. F’konferenza dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija li ġiet organizzata mid-direttorat għad-drittijiet u l-integrazzjoni, ġew spjegati l-miżuri li ttieħdu s’issa speċjalment biex il-barranin jitgħalmu l-lingwa Maltija. Il-kap tal-unit imwaqfa apposta fi ħdan id-direttorat biex taħdem favur l-integrazzjoni Alex Tortell, qal li l-istrategija tal-integrazzjoni trid titwettaq bil-koperazzjoni fost oħrajn tal-Ministeri kollha u anke tal-Kunsilli Lokali.

Alexander Tortell qal “illum nedejna l-local integration charter li hija ħidma mal-kunsilli lokali u l-assoċċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex navvanzaw l-integrazzjoni fuq livell lokali, bdejna wkoll il-pjan intraministerjali tal-integrazzjoni. Dan huwa li l-ministeri kollha jkollhom miżuri li jkunu integration friendly sabiex il-klijenti tagħhom li huma ta’ oriġini barranija jkunu jistgħu jaċċessaw is-servizzi tagħhom b’mod regolari.

Is-sur Tortell qal li miżura oħra hija li jibda djalogu bejn il-Maltin u l-barranin biex iż-żewġ naħat jifhmu aktar lil xulxin biex ikunu indirizzati t-tensjonijiet li kultant jinħolqu. Fisser li bosta residenti barranin qed juru r-rieda li jadattaw ruħhom għal kultura Maltija fost oħrajn bl-interess tagħhom li jitgħalmu l-Malti.

Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet lid-Direttorat impjega l-ewwel grupp ta’ uffiċjali tal-integrazzjoni. Dr Dalli qalet li l-Unit għall-Integrazzjoni qed jipproponi aktar minn 50 miżura f’ministeri differenti fl-oqsma tal-edukazzjoni, is-saħħa u l-impjiegi. Spjegat li numru ta’ Kunsilli Lokali diġà ffirmaw iċ-Charter biex flimkien mad-Direttorat titwettaq il-politika nazzjonali dwar l-integrazzjoni. Dr Dalli qalet li b’hekk Malta tkun qed twettaq ukoll l-obbligi tagħha f’dak li huma drittijiet fundamentali tal-bniedem.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar