Tfal
Ħtieġa għall-familji biex jiffosterjaw lit-tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq rashom. Koordinatur tas-servizz tal-foster care Andre’ Mizzi qal li hawn bżonn ta’ iktar familji li jiffosterjaw lit-tfal biex ituhom ħajja stabbli li tixirqilhom.

Il-koordinatur tas-servizz tal-foster care fl-aġenzija Appoġġ Andre’ Mizzi qal lil TVM li bħalissa hawn 244 tifel u tifla li qed jgħixu għand foster carers, li minnhom ‘l fuq minn mija huma tfal li l-genituri taghhom volontarjment iddeċidew li jersqu għand l-Agenzija Appoġġ biex uliedhom jiġu mrobbija temporanjament minn familji oħra.

Andre’ Mizzi qal “jew sitwazzjonijiet ta’ mard, jew l-omm tkun single parent ma jkollhiex ma’ min tħalli t-tfal u tidħol it-tfal, jew homelessness”

Is-sur Mizzi spjega li l-Agenzija Appoġġ tagħmel li tista’ biex tfal li ma jkunux jistgħu jgħixu mal-familji naturali tagħhom jitrabbew minn familji oħra li jiftħu l-bibien tad-dar tagħhom għall-fostering. Spjega li dan ma jkunx dejjem possibbli jekk ma jinstabux biżżejjed familji.

Andre’ Mizzi qal “jekk ma nsibux foster family, jew imorru dar residenzjali, jew bis-sapport, it-tfal jitħallew mal-familjari, sakemm ma nsibux placement alternattiv”.

Minbarra tfal li jitrabbew għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess, hemm 142 tifel u tifla li qegħdin taħt care order, ghax jkun jittieħdu mill-kura tal-ġenituri tagħhom minħabba ċirkustanzi partikulari.

Is-sur Mizzi qal li bħalissa hawn 220 familja li jiffosterjaw, iżda li dawn mhux biżżejjed. Spjega li meta familja tiddeċiedi li tiffosterja lit-tfal, tingħataw taħriġ u anki appoġġ finanzjarju.

Andre’ Mizzi qal “jagħmlu kuntatt mal-aġenzija appoġġ u jistaqsu għat-tim tal-fostering u Facebook Page Fostering Services Malta.”

Is-Sur Mizzi qal li t-tfal li jgħixu għand foster carers ikollhom social workers iddedikat għalihom, u ieħor għall-familja li qed tiffosterja biex jingħataw l-appoġġ li jkollhom bżonn.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

F’rapport li jsir kull ħames snin dwar l-istat tal-ambjent fil-pajjizi Ewropej jghid li jeħtieġ soluzzjonijiet fundamentali fl-għaxar snin li ġejjin biex jiġi evitat tibdil fil-klima li iwassal għall-temperaturi għoljin estremi….

Kisbiet

L-atti notarili tan-nutar Paolo Bonello li għex fis-seklu ħmistax, servew ta’ punt ta’ tluq għal sistema bbażata fuq intelliġenza artifiċjali msejħa Notary Pedia. L-istudenta tal-Masters fl-intelliġenza artifiċjali fl-Università ta’ Malta…

Annimali

Jingħad li l-kelb huwa l-aqwa ħabib li l-bniedem jista’ jkollu iżda għal persuni neqsin mid-dawl, bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jew diabete kelb jaf ikun bastun tad-demm u l-laħam. Aktar kmieni din il-ġimgħa…

Lokali

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) ikkundanna t-theddid li sar fuq ġurnalista aktar kmieni llum. Fi stqarrija l-IĠM qal li ġie infurmat li ġurnalista għamlet rapport lill-Pulizija wara li rċeviet ittra ta’…

Aktar