Lokali
Hugo Chetcuti se jingħata l-aħħar tislima nhar il-Ħamis

Hugo Chetcuti se jingħata l-aħħar tislima nhar il-Ħamis li ġej, 19 ta’ Lulju.

Huwa se jingħata l-aħħar tislima fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re f’Raħal Ġdid fl-10am.

Kull min jattendi huwa mitlub li jilbes l-iswed u qed jintalab li flok fjuri jingħataw għotjiet lill-Cresche tal-Ursolini, fi Triq Karm Galea, Tas-Sliema. Id-donazzjonijiet jistgħu jsiru fuq www.rip.com.mt/charities.

Il-familjari qed jitolbu wkoll lil dawk li jattendu biex jitfu l-mobiles tagħhom u ma jiffilmjawx.

Chetcuti miet nhar il-Ħamis 12 ta’ Lulju wara li għamel sitt ijiem jissielet għal ħajtu. Kien nhar is-6 ta’ Lulju meta Chetcuti safa ferut fi stabbiliment tiegħu mis-Serb Bojan Cmelik.

Ara wkoll:

Imut Hugo Chetcuti 6 ijiem mill-feriment f’Paceville

Jispjega għala s-Serb li qatel lil Hugo Chetcuti tkeċċa mix-xogħol

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet ukoll il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Liam Debono akkużat fost oħrajn bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehed fost oħrajn l-Ispettur Spiridione Zammit dwar meta Liam Debono…

Qorti

Caven Cutajar ta’ 48 sena miż-Żurrieq wieġeb mhux ħati ta’ akkużi ta’ vjolenza domestika kontra s-sieħba tiegħu fosthom biża’ li ser tintuża vjolenza kontra tagħha u li ħebb għaliha. Il-prosekuzzjoni…

Qorti

Emanuel Cini ta’ 68 sena tressaq il-Qorti akkużat li darab ħafif lill-ex sieħba tiegħu li tgħix fl-istess blokka ta’ appartamenti f’Birkirkara, li kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontra tagħha,…

Qorti

Kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta’ Alfred u George Degiorgio u Angelina Pop akkużati b’ħasil ta’ flus. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehdu diversi rappreżentanti ta’ kumpaniji tal-assikurazzjoni li taw rendikont…

Aktar