Lokali
Iċċekkja jekk intix intitolat għall-għotja ta’ darba fuq vettura li xtrajt 11-il sena ilu

Sidien ta’ vetturi rreġistrati u liċenzjati għall-użu personali bejn l-1 ta’ Jannar u l-31 ta’ Diċembru tal-2008 jistgħu japplikaw għal għotja ta’ darba f’rifużjoni tal-VAT.

Kull min huwa eliġibbli għal din l-iskema diġà rċieva notifika minn Transport Malta, tant li minn 6,300 applikanti l-awtorità rċeviet madwar 5,000 applikazzjoni.

Kif tħabbar fil-Budget li għadda, il-Gvern se jagħti rifużjoni ekwivalenti għall-ammont ta’ VAT li tħallas fuq it-taxxa tar-reġistrazzjoni lil sidien ta’ vetturi li rreġistraw il-vetturi tagħhom 11-il sena ilu.

Fi stqarrija, Transport Malta qed tfakkar lil min għadu m’applikax li għandu sas-26 t’April (4 ijiem oħra) sabiex ma jitlifx iċ-ċans li jirċievi pagament ta’ darba b’ċekk, li se jintbagħat fl-indirizz li hemm fil-formola tal-applikazzjoni lil sidien ta’ vetturi eliġibbli.

Sidien ta’ vetturi li kienu rreġistraw il-vettura bejn l-1 ta’ Mejju 2004 u 31 ta’ Diċembru 2008 li huma eliġibbli għall-iskema iżda li ma kienux applikaw fis-snin li għaddew jistgħu xorta jissottomettu formola tal-applikazzjoni (minn Transport Malta) sas-26 ta’ April.

B’kollox din is-sena ser jiġu proċessati madwar 6,300 applikazzjoni b’ total ta’ €4.9 miljun.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar