Lokali
Id-domanda għall-elettriku tilħaq livelli rekord

Id-domanda għall-elettriku lbieraħ laħqet livell rekord ta’ 561MW. Din kienet 10% aktar mill-ogħla domanda ta’ 510MW li kienet reġistrata f’Lulju tal-2019.

Fi stqarrija, l-Enemalta qalet li d-domanda għall-elettriku fil-fatt bdiet tiżdied mill-ewwel mewġa ta’ sħana li laqtet il-gżejjer Maltin fl-aħħar jiem ta’ Ġunju meta d-domanda laħqet 536MW. Din ukoll kienet qabżet ir-rekord ta’ Lulju ta’ sentejn ilu.

Spjegat li meta mqabbel mas-sena l-oħra, id-domanda għall-elettriku fl-ewwel seba’ xhur ta’ din is-sena żdiedet b’7.7%.

F’dan l-isfond, l-Enemalta qalet li ż-żieda qawwija fid-domanda li kellna f’dawn il-ġimgħat, u b’mod partikolari t-temperaturi għoljin, jikkawżaw ħsarat fuq is-sistema tal-low voltage li konsegwenza tagħha tolqot numru ta’ klijenti tal-Enemalta f’partijiet minn diversi lokalitajiet.

Waqt li skużat ruħha għal kull inkonvenjent, l-Enemalta qalet li qed tkompli tagħmel l-almu tagħha biex jonqos il-ħin tas-sospensjoni tal-elettriku. Spjegat li l-ħin ivarja skont it-tip ta’ ħsara, fejn f’waqtiet l-elettriku jiġu lura wara ftit tal-ħin u f’oħrajn it-tiswijiet jieħdu aktar fit-tul.

Qalet li biex tnaqqas l-inkonvenjent fejn possibbli, l-Enemalta qed tipprovdi servizz temporanju alternattiv permezz ta’ generators li jitpoġġew ħdejn is-substation sakemm jitlestew it-tiswijiet. Kompliet tgħid li investimenti li l-kumpanija diġà għamlet fid-distribuzzjoni jwasslu biex dawn l-interuzzjonijiet ikunu minimi kemm jista’ jkun u hija prijorità tal-kumpanija li tkompli tinvesti biex tilħaq dan il-għan.

Għalhekk matul is-sena, l-Enemalta qed tkompli tinvesti biex in-network ta’ distribuzzjoni jkun upgraded biex ilaħħaq b’mod iktar effiċjenti mad-domanda li qed tinħoloq mill-fatt li l-attività ekonomika fil-pajjiż qed tkompli tikber.

L-Enemalta qalet li fl-2020 investiet €12-il milljun, filwaqt li s’issa din is-sena investiet 6 milljun ewro fin-network ta’ distribuzzjoni tagħha. Kompliet tgħid li bis-saħħa ta’ investimenti li saru fl-aħħar snin, uħud mis-substations ġew awtomiżżati u b’hekk seta’ jitnaqqas il-ħin talinterruzzjonijiet fis-servizz.

Temmet tgħid li filwaqt li tifhem id-diffikultajiet li l-klijenti tagħha ikollhom bil-qtugħ tal-elettriku, tfakkar li l-Customer Care tal-Enemalta jipprovdi s-servizz tiegħu 24 siegħa kuljum u jista’ jiġi kkuntattjat fuq il-freephone 80072224.