Lokali
Id-droga, inkluż il-kannabis m’għandhiex tiġi ppreżentata li tista’ tittieħed għall-pjaċir – Julia Farrugia Portelli

Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli tistqarr li jkun żball jekk il-kannabis tiġi ppreżentata bħala sustanza li tista’ tintuża għal skop rikreattiv. Waqt il-programm Ras imb ras hija spjegat x’se jagħmel il-Gvern fil-ġimgħat li ġejjin biex juri lit-tfal sa minn età żgħira l-konsegwenzi tat-teħid tad-droga. Farrugia Portelli ħabbret ukoll li l-kumitat tekniku dwar il-bilanċ fil-ġeneru fil-parlament se jiltaqa’ għall-ewwel darba lejn tmiem Settembru bil-ħsieb li l-bidliet fil-liġi jidħlu fis-seħħ fil-leġislatura li jmiss.

Ħsibijiet is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli dwar il-wegħda elettorali fuq il-legalizzazzjoni tal-kannabis għal skop rikreattiv huma ċari.

“Jien ma naqbilx mal-kelma kannabis rikreattiva, kien żball fl-opinjoni tiegħi fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li sejħilha hekk, ma naqbilx magħha.”

Għal aktar minn darba, waqt il-programm Ras imb ras, hija sostniet li d-droga, inkluż il-kannabis – m’għandha qatt tiġi ppreżentata bħala sustanza li ma tagħmilx ħsara u li tista’ tittieħed għall-pjaċir.

“The minute li aħna naqbdu dik it-triq inkunu qed nitilfu l-argument tal-ġlieda kontra d-droga u nitilfu l-argument li t-tfal tagħna jkunu achievers.”

Huwa għalhekk li ssir enfasi akbar ma’ tfal fl-iskejjel dwar il-ħsara li tagħmel kull tip ta’ droga.

“Imbagħad inħarsu lejha minn harm reduction approach se ngħidu li iva hija ta’ periklu li tieħu d-droga però jekk int adult u trid xorta tagħmel dik l-għażla minflok tibqa’ tmur għand it-traffikant u jgħidlek illum m’għandix kannabis, ipprova din, hija kannabis ukoll imma tkun sintetika. Rajna każijiet ta’ nies li jidhħu sptar Monte Karmeli għax missew ma’ kannabis sintetika. Il-ħsara li sir hija kbira”.

Dwar ir-rappreżentanza aktar bilanċjata fil-Parlament, l-affarijiet mixjin ġmielhom. Wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni nnomina żewġ rappreżentanti fil-kumitat tekniku, dan se jiltaqa’ għall-ewwel darba aktar tard dan ix-xahar biex jagħrbel il-proposti li saru.

“Qed ngħidu li din se ssir mill-elezzjoni li jmiss, mhux se tbiddel xejn għalissa, f’din il-legislatura ma jinbidel xejn.” Spjegat li “fil-mument irridu nbiddlu numru ta’ affarijiet. M’għandniex nistennew elezzjoni li ġejja biex inbiddlu u ntejbu kif naħdmu fil-Parlament.”

Dwar it-traffikar tal-bnedmin, is-Segretarju Parlamentari Farrugia Portelli ħabbret li l-Gvern se jwaqqaf taqsima ta’ infurzar biex tittieħed azzjoni kontra kumpaniji li jħaddmu persuni b’mod irregolari jew ma jonorawx il-liġi tax-xogħol. Qalet li permezz ta’ Identity Malta, il-ħaddiema barranin se jkunu mgħarrfa bid-drittijiet tagħhom, u stqarret li l-kumpaniji li jabbużaw jrid iwieġeb u jiffaċċja l-konsegwenzi.

Ras imb ras jixxandar kull nhar ta’ Erbgħa fis-7pm. Mit-30 ta’ Settembru, il-programm se jixxandar kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa fis-7.30pm.

Aħbarijiet Oħra
Enerġija

Fil-budget, il-Gvern ħabbar li se jagħti għotja ta 25%, sa massimu ta’ €1,000, biex jinxtraw batteriji għall-ħażna tal-enerġija rinnovabbli. Għal din l-għotja se jkunu eliġibbli l-familji li għandhom pannelli tax-xemx…

Lokali

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-ġeneru kklassifika lil Malta fil-ħmistax il-post, kważi nofs triq fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-indiċi jkejjel diversi fatturi li jiddeterminaw il-kwalità ta’ ħajja tan-nisa f’pajjiżi Ewropej, mix-xogħol,…

Sajd

Ċifri għall-2017 maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-industrija tat-tonn f’Malta ipproduċiet 13,000 tunnellata ta’ tonn, b’valur ta’ kważi €170 miljun li 90% minnu ġie esportat lejn il-Ġappun. Il-Federazzjoni Maltija…

Ambjent

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni ppreżentaw mozzjonijiet kontrastanti dwar l-emerġenza fil-klima bil-mozzjoni tal-Gvern temenda dik tal-Oppożizzjoni li trid li jitwaqqaf kumitat parlamentari li jkollu s-setgħa jaħtar superintendent biex jiżġura li Malta tilħaq…

Aktar