Lokali
Id-Dwana ssaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità bi skwadra ta’ klieb

Id-Dipartiment tad-Dwana saħħaħ idejh fil-ġlied kontra l-illegalitajiet u l-kriminalità organizzata u għall-ewwel darba rama ruħu bi skwadra ta’ klieb imħarrġa għall-ispezzjonijiet tad-dwana.

TVM żar sessjoni ta’ taħriġ li qed jingħataw il-klieb fit-tfixxijiet li jsiru għad-droga, tabakk u flus fost oħrajn.

Id-Dipartiment tad-Dwana se jkompli jssaħħaħ il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata, speċjalment fit-traffikar ta’ droga, il-ħasil tal-flus u l-kuntrabandu ta’ tabakk. Għall-ewwel darba d-Dwana għandha uffiċjali bi klieb imħarġa għall-ispezzjonijiet li jagħmlu fost oħrajn fil-port u fl-ajruport.

L-ispettur tad-dwana Kevin Francica spjega lil TVM li bil-klieb imħarġa, id-Dwana ser tkun armata aħjar biex taqdi l-missjoni tagħha.

Kevin Francica qal “il-Customs Canine Unit se jservi biex jinstabu b’mod effettiv u effiċjenti ċertu prijoritajiet tagħna fosthom il-flus mhux iddikkjarati li jiġu min attivitajiet illegali, id-droga u anke s-sigaretti u t-tabakk.”

Hilary Fenech, l-uffiċjal tad-Dwana responsabbli mit-taħriġ tal-klieb, qal lil TVM li l-ewwel tmient iklieb tar-razza labrador, springer spaniel u cocker spaniel qed jiffurmaw l-Canine Unit, bil-ħsieb li sal-2022 jiġu rekluti żewġt iklieb kull sena, biex id-dwana ikollha skwadra b’14-il kelb biex tlaħħaq mal-ħtiġijiet tagħha.

Hilary Fenech spjega li “it-tmient iklieb kollha jfittxu t-tabakk. Erbgħa minnhom ifittxu d-droga u t-tabakk u erbgħa minnhom ifittxu l-cash u t-tabakk.”

Bħala parti mit-taħriġ, il-klieb qed jittieħdu f’postijiet li huma relatati mal-ħidma tad-Dwana, fosthom fit-taqsima tal-pakketti jaslu bil-posta. Meta l-kelb ixomm id-droga jew flus f’ammonti kbar, il-kelb jagħti sinjal billi jpoġġi bilqiegħda u jħares lejn id-dog handler tiegħu.

Is-Sur Fenech qal li t-taħriġ ta’ dawn il-klieb beda f’April illi għadda minn uffiċjali tad-Dwana Ingliża speċjalizzati fit-taħriġ taghhom. Qal iżda li l-progress huwa wieħed sinifikanti, bil-klieb u l-handlers tagħhom diġà draw lil xulxin.

Hilary Fenech qal “il-klieb ġibniehom mill-Ingilterra u għalhekk sakemm adattaw ruħhom mal-ambjent ta’ Malta, dan huwa l-ewwel sajf u għalhekk kienet ftit diffiċli għalihom. Imbagħad il-handler flimkien mal-kelb jibdew l-ewwel fażi ta’ 8 ġimgħat u nevalwaw il-handler kemm hu tajjeb u wara nevalwaw il-kelb”.

Il-proċess għat-twaqqif tal-Canine Unit fi ħdan id-Dwana beda fl-2016 u saru kuntatti ma’ servizzi oħra tad-Dwana li diġà għandhom l-iskwadri tal-klieb. Il-pass li jmiss huwa li sa tmiem is-sena d-dieħla, f’Ħal Far, jitlesta l-kumpless il-ġdid għal klieb tad-Dwana. Għalissa l-klieb qed jinżammu fil-kennels privati tal-kuntrattur li rebaħ il-kuntratt.

 

Aħbarijiet Oħra
Toroq

It-tliet proġetti, li jinkludu t-tieni fażi tal-Marsa Junction Project fl-intersection taċ-Ċimiterju tal-Addolorata, it-twessigħ tal-Marsa-Ħamrun bypass u l-bini mill-ġdid ta’ partijiet minn Triq Diċembru 13 u l-parti ta’ fuq ta’ Triq Aldo Moro, qed jitlestew…

Kultura

Grupp ta’ 40 żgħażagħ u tfal mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema s-Sibt se jtellgħu dramm għall-okkażjoni tal-festi taċ-ċentinarju ta’ din il-parroċċa. Dan id-dramm jirrakkonta l-istorja ta’ din il-parroċċa. Ġrajjiet imġedda…

Ġurnali

L-Orizzont Fl-ewwel paġna tal-Orizzont insibu ritratt b’rabta mal-54 anniversarju ta’ Malta Indipendenti. Insibu wkoll rapport dwar il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J Scicluna waqt il-quddiesa tal-Indipendenza fejn appella għal iktar solidarjetà f’pajjiżna…

Aktar