Lokali
Iddispjaċut li seraq bust ta’ qassis meta kien bla flus

Żagħżugħ li nqabad jisraq bust tal-bronż mill-Imsida kien iddispjaċut għal dak li għamel fi żmien meta spiċċa bla flus.

Kenneth Magro ta’ 24 sena ammetta li seraq u ġarraf il-bust ta’ Dun Amadeo Ebejer, li kien jinsab fi ġnien faċċata tal-għassa tal-Imsida.

Is-serqa seħħet fis-1.30 ta’ filgħodu tat-13 t’April, u Magro nqabad mill-Pulizija li kienu qed jagħmlu ronda u rawh flimkien ma’ persuna oħra jitfa’ l-bust fil-basket. Iż-żewġ persuni ħarbu minn fuq il-post, iżda l-Pulizija rnexxielha taqbad lil Magro.

Il-Qotri, ippreseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea, ikkunsidrat li Magro kien ikkopera mal-Pulizija u ammetta mill-ewwel, li kellu kondotta nadifa, kif ukoll li l-bust kien ġie rritornat. Il-Qorti qieset ukoll li Magro kien wettaq ir-reat meta kien f’qagħda finanzjarja ħażina, iżda li kien fehem li dak ma kienx il-mod kif itejjer is-sitwazzjoni, u li kien iddispjaċut għal dak li għamel.

Magro kien għalhekk illiberat bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien sena.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Jinqabdu fil-fatt jisirqu bust tal-bronż mill-Imsida

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Id-dislessja – kundizzjoni li tfixkel lill-persuna biex titgħallem taqra minhabba li ma tagħrafx uħud mill-ittri u simboli, hi meqjusa bħala ostaklu fil-proċess edukattiv, għalkemm illum hemm mezz ta’ għajnuna biex…

Annimali

Liġi ġdida qed toffri aktar setgħa fil-ħarsien tal-annimali, partikolarment il-klieb li kienu jinżammu marbutin il-ħin kollu b’katina, billi dan il-kunċett issa hu projbit. Madanakollu, id-Direttur għall-Ħarsien tal-Annimali saħaq li l-klieb…

Statistika

Illum huwa l-Jum Ewropew tal-Istatistika, li qed jiġi ċċelebrat għat-tielet darba. Dan il-jum joħroġ aktar fid-deher il-valur tal-istatistika uffiċjali, li f’Malta tinġabar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Tliet snin bogħod mill-akbar eżerċizzju…

Infrastruttura

Simpożju organizzat minn Wirt Iż-Żejtun iffoka fuq l-iżvilupp matul iż-żminijiet tar-raħal Malti, fost l-oħrajn bis-sehem ta’ professur Ingliż, li rriċerka dwar l-irħula Maltin. Fis-simpozju, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici ħabbar li…

Aktar