Lokali
Iddispjaċut li seraq bust ta’ qassis meta kien bla flus

Żagħżugħ li nqabad jisraq bust tal-bronż mill-Imsida kien iddispjaċut għal dak li għamel fi żmien meta spiċċa bla flus.

Kenneth Magro ta’ 24 sena ammetta li seraq u ġarraf il-bust ta’ Dun Amadeo Ebejer, li kien jinsab fi ġnien faċċata tal-għassa tal-Imsida.

Is-serqa seħħet fis-1.30 ta’ filgħodu tat-13 t’April, u Magro nqabad mill-Pulizija li kienu qed jagħmlu ronda u rawh flimkien ma’ persuna oħra jitfa’ l-bust fil-basket. Iż-żewġ persuni ħarbu minn fuq il-post, iżda l-Pulizija rnexxielha taqbad lil Magro.

Il-Qotri, ippreseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea, ikkunsidrat li Magro kien ikkopera mal-Pulizija u ammetta mill-ewwel, li kellu kondotta nadifa, kif ukoll li l-bust kien ġie rritornat. Il-Qorti qieset ukoll li Magro kien wettaq ir-reat meta kien f’qagħda finanzjarja ħażina, iżda li kien fehem li dak ma kienx il-mod kif itejjer is-sitwazzjoni, u li kien iddispjaċut għal dak li għamel.

Magro kien għalhekk illiberat bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien sena.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Jinqabdu fil-fatt jisirqu bust tal-bronż mill-Imsida

Aħbarijiet Oħra
Lifestyle

It-tradizzjoni tal-ġostra għall-komunità Misidjana hija appuntament annwali li jaħbat mal-festa ta’ San Ġużepp. Mixgħula u mżejna għall-festa tal-patrun tagħha, matul din il-ġimgħa f’din il-lokalità saru l-kompetizzjonijiet tal-ġostra, li d-drawwa tagħha…

Lokali

Esperjenza unika u differenti minn tas-soltu għal Christine Borg u Tonio Mercieca, żewġ residenti tad-Dar tal-Providenza b’diżabilità fiżika li jgħixu f’Dar Akkwarell fil-Qawra. Is-Sibt filgħodu Christine u Tonio marru dawra…

Immigrazzjoni

Wara li fl-aħħar ġimgħat inqalgħu batibekki bejn l-awtoritajiet Maltin u Taljani dwar l-immigrazzjoni, TVM stħarreġ is-sentiment tat-Taljani li qed jaħdmu f’Malta. Mindu ġie elett il-Gvern ċentru lemini Taljan kważi erba’…

Kronaka

Tliet membri mit-tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza ta’ Mater Dei sfaw aggrediti minn ġuvni Libjan waqt li kienu qed jassistu żewġ persuni li kellhom bżonn l-assistenza medika. Il-ġuvni ġie arrestat mill-Pulizija…

Aktar