Edukazzjoni
Iffirmat ftehim ma’ għaqdiet fil-kummerċ agrikolu biex jissaħħaħ it-tagħlim tal-agribusiness

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni ffirma ftehim fil-prinċipju ma’ għaqdiet fil-kummerċ agrikolu biex isaħħaħ it-tagħlim tal-agribusiness, li qed ikun offrut bħala suġġett vokazzjonali lill-istudenti tas-sekondarja fl-iskejjel.

Is-Segretarju Permanenti, Frank Fabri qal li fadal seba’ suġġetti oħra vokazzjonali li dwarhom iridu jiffirmaw ftehim simili fosthom għal erba’ suġġetti vokazzjonali ġodda li se jibdew jiġu offruti fl-iskejjel sekondarji mis-sena akkademika li jmiss.

Il-Ministru Evarist Bartolo qal li b’dan il-ftehim, l-esperjenza tal-istudenti tkun isbaħ għax dak li jitgħallmu fl-iskola jkunu jistgħu jipprattikaw ma ħaddiema fis-settur. Iddeskriva bħala ta’ livell għoli l-faċilitajiet għat-tagħlim tal-agribusiness fl-iskola taż-Żokrija fil-Mosta u qal li jeħtieġ li jsir titjib fil-faċilitajiet tal-Għammieri li jużawhom ukoll l-istudenti post-sekondarja.

Paul Portelli, bidwi full-time mir-Rabat qal li huwa ta’ pjaċir għall-bdiewa u r-raħħala li juru lill-istudenti x’jirrikjedi x-xogħol tagħhom.

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

L-avukat Omar Caruana, li fl-2015 kien ikkundannat sena ħabs fuq frodi b’rabta mal-irwol tiegħu bħala eks teżorier tal-banda ta’ Lourdes f’Raħal Ġdid, inħeles mill-akkużi wara li appella mis-sentenza. Caruana, flimkien…

Qorti

Missier Charlene Farrugia, John Farrugia xehed li l-fdalijiet ta’ bintu nstabu l-għada li hu kien żar il-qabar ta’ Kristu fl-Art Imqaddsa. Irrakkonta kif f’Lulju tas-sena l-oħra żar l-Art Imqaddsa mal-Arċipriet…

Aktar