Edukazzjoni
Iffirmat ftehim ma’ għaqdiet fil-kummerċ agrikolu biex jissaħħaħ it-tagħlim tal-agribusiness

Il-Ministeru tal-Edukazzjoni ffirma ftehim fil-prinċipju ma’ għaqdiet fil-kummerċ agrikolu biex isaħħaħ it-tagħlim tal-agribusiness, li qed ikun offrut bħala suġġett vokazzjonali lill-istudenti tas-sekondarja fl-iskejjel.

Is-Segretarju Permanenti, Frank Fabri qal li fadal seba’ suġġetti oħra vokazzjonali li dwarhom iridu jiffirmaw ftehim simili fosthom għal erba’ suġġetti vokazzjonali ġodda li se jibdew jiġu offruti fl-iskejjel sekondarji mis-sena akkademika li jmiss.

Il-Ministru Evarist Bartolo qal li b’dan il-ftehim, l-esperjenza tal-istudenti tkun isbaħ għax dak li jitgħallmu fl-iskola jkunu jistgħu jipprattikaw ma ħaddiema fis-settur. Iddeskriva bħala ta’ livell għoli l-faċilitajiet għat-tagħlim tal-agribusiness fl-iskola taż-Żokrija fil-Mosta u qal li jeħtieġ li jsir titjib fil-faċilitajiet tal-Għammieri li jużawhom ukoll l-istudenti post-sekondarja.

Paul Portelli, bidwi full-time mir-Rabat qal li huwa ta’ pjaċir għall-bdiewa u r-raħħala li juru lill-istudenti x’jirrikjedi x-xogħol tagħhom.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar