Lokali
Iħebb għal anzjana biex seraqha €8 biss – iben il-vittma jappella għal preżenza ikbar ta’ pulizija

Anzjana spiċċat fil-mira ta’ ħalliel ilbieraħ filgħaxija fil-Qawra għal €8 li kellha fil-portmoni.  Il-mara, li għandha 80 sena, ġiet aggredita minn ħalliel 150 metru biss bogħod mir-residenza tas-sajf tagħha, li waqqagħha mal-art u ħadilha l-basket li fih kellha l-portmoni bi €8 u t-telefown ċellulari qabel ma’ ħarab minn fuq il-post.

Binha kiteb fuq is-siti soċjali li setgħet ġiet agħar għal ommu li spiċċat bi tbenġila fuq idejha u spallejha, iżda għaddejja minn trawma minħabba din l-esperjenza qarsa.  Iben il-vittma qed jappella biex tiżdied il-preżenza tal-Pulizija fit-toroq sabiex ikunu ta’ deterrent għal min iwettaq dat-tip ta’ reati fil-qalba taż-żoni residenzjali.

Filwaqt li l-anzjana u ħabiba tagħha sabu tfajla li wasslithom sal-Għassa tal-Qawra biex jirrapportaw bil-każ, binha jixtieq li l-persuna responsabbli minn dan ir-reat jiġi arrestat u jitressaq il-Qorti.  Huwa qal li fl-inħawi fejn seħħet is-serqa hemm il-kameras tas-CCTV fit-triq bit-tama li jgħinu fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija biex jinqabad il-ħalliel.

Huwa qed jittama li jekk jinqabad, il-ħalliel ma jingħatax sentenza sospiża mill-Qorti, biex nies bħal ommu jħossuhom siguri jimxu fit-triq.  Fuq nota iktar pożittiva, iben il-vittma rringrazzja lit-tfajla li għenet lill-ommu u l-ħabiba tagħha, li kienet veru Sammaritana u qal li l-aġir tagħgha huwa turija li għad hawn nies twajba fil-pajjiż.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minn għadd ta’ knejjes ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira. TVM żar il-Bażilika Kolleġġjata fl-Isla fejn segwa t-tħejjijiet li jsiru minn wara l-kwinti qabel ħarġet waħda mill-eqdem purċissjonijiiet li jsiru bħal-lum…

Stejjer Umani

Gesmond Micallef ilu għoxrin sena b’riskju għal ħajtu jmur idewwi nies midrubin serjament fil-gwerer. Ftit tal-jiem ilu, is-sur Micallef li huwa infermier ngħaqad ma’ tim mediku Franċiż biex idewwi nies…

Lokali

Għall-Knisja Kattolika l-qofol tat-tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù ntlaħaq kmieni l-Ġimgħa waranofsinhar fil-knejjes kollha, bir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwann, l-Adorazzjoni tas-Salib, u t-Tqarbin. Minn għadd ta’ knejjes imbagħad…

Aktar