Lokali
Iħebb għal anzjana biex seraqha €8 biss – iben il-vittma jappella għal preżenza ikbar ta’ pulizija

Anzjana spiċċat fil-mira ta’ ħalliel ilbieraħ filgħaxija fil-Qawra għal €8 li kellha fil-portmoni.  Il-mara, li għandha 80 sena, ġiet aggredita minn ħalliel 150 metru biss bogħod mir-residenza tas-sajf tagħha, li waqqagħha mal-art u ħadilha l-basket li fih kellha l-portmoni bi €8 u t-telefown ċellulari qabel ma’ ħarab minn fuq il-post.

Binha kiteb fuq is-siti soċjali li setgħet ġiet agħar għal ommu li spiċċat bi tbenġila fuq idejha u spallejha, iżda għaddejja minn trawma minħabba din l-esperjenza qarsa.  Iben il-vittma qed jappella biex tiżdied il-preżenza tal-Pulizija fit-toroq sabiex ikunu ta’ deterrent għal min iwettaq dat-tip ta’ reati fil-qalba taż-żoni residenzjali.

Filwaqt li l-anzjana u ħabiba tagħha sabu tfajla li wasslithom sal-Għassa tal-Qawra biex jirrapportaw bil-każ, binha jixtieq li l-persuna responsabbli minn dan ir-reat jiġi arrestat u jitressaq il-Qorti.  Huwa qal li fl-inħawi fejn seħħet is-serqa hemm il-kameras tas-CCTV fit-triq bit-tama li jgħinu fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija biex jinqabad il-ħalliel.

Huwa qed jittama li jekk jinqabad, il-ħalliel ma jingħatax sentenza sospiża mill-Qorti, biex nies bħal ommu jħossuhom siguri jimxu fit-triq.  Fuq nota iktar pożittiva, iben il-vittma rringrazzja lit-tfajla li għenet lill-ommu u l-ħabiba tagħha, li kienet veru Sammaritana u qal li l-aġir tagħgha huwa turija li għad hawn nies twajba fil-pajjiż.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Kompliet ukoll il-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Liam Debono akkużat fost oħrajn bl-attentat ta’ qtil tal-Kuntistabbli Simon Schembri. Quddiem il-Maġistrat Joe Mifsud xehed fost oħrajn l-Ispettur Spiridione Zammit dwar meta Liam Debono…

Qorti

Caven Cutajar ta’ 48 sena miż-Żurrieq wieġeb mhux ħati ta’ akkużi ta’ vjolenza domestika kontra s-sieħba tiegħu fosthom biża’ li ser tintuża vjolenza kontra tagħha u li ħebb għaliha. Il-prosekuzzjoni…

Aktar