Ikel
Iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam tal-kangaroos

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed. L-industrija kummerċjali tal-laħam tal-kangaroo bdiet 60 sena ilu u issa qed tesporta f’terz tad-dinja fosthom f’Malta.

Fl-Awstralja hu stmat li hemm kważi 50 miljun kangaroo fis-selvaġġ, d-doppju ta’ kemm hemm nies fil-pajjiż-kontinent.

Fl-aħħar għaxar snin il-popolazzjoni tal-kangaroo fl-Awstralja kważi rduppjat u għalhekk l-awtoritajiet Awstraljani jippromwovu l-laħam ta’ dan l-annimal tant li kull sena jesportaw mat-tliet elef tunnellata lejn aktar minn 60 pajjiż fosthom Malta.

Waqt li erba’ speċi biss tal-kangaroo jistgħu jintużaw kummerċjalment, il-laħam dgħif ta’ dan l-annimal li hu meqjus nutruttiv għas-saħħa, kif spjegalna l-kok Glenn Micallef.

Glenn Micallef qal “hawnhekk għandna l-fillet tal-kangaroo. U kif jitqabbel ma’ laħam ieħor aħmar? Ma tantx x’jaqsam għax dan ftit li xejn għandu xaħam madwar 2% biss”.

Bħal kull laħam aħmar ieħor l-esperti tas-saħħa jisħqu fuq il-moderazzjoni u jirrakkomandaw li persuna ma tiekolx aktar minn 455 gramma fil-ġimgħa.

Laħam ieħor preġjat u li bħal kangaroo jiswa aktar min laħam ieħor, hu magħruf bħala Wagyu li bil-Ġappuniż tfisser ‘baqra Ġappuniża’. Ir-raħħala tal-baqar suwed huma magħrufa li jżommhom b’għożża kbira f’żoni muntanjużi tant li meta tkun is-sħana jaghuhom xarba friska.

Glenn Micallef qal “il-Ġappun ituha tixrob il-birra fis-sajf u joqgħodu jimmassaġġaw il-baqar”.

Iż-żewġ tipi ta’ laħam se jkunu fost mitejn platt differenti li 80 kok Malti u barrani se jippreparaw waqt il-festival tal-ikel internazzjonali li se jibqa’ għaddej sal-Ħadd li ġej fil-Foss tal-Imdina.

Din is-sena l-organizzaturi ssieħbu mal-għaqda ALS Malta biex jorganizzaw ‘Malta’s most wanted cook off’ billi kull filgħaxija erba’ personalitajiet jikkompetu kontra xulxin, bil-pubbliku jkollu ċans jiġġudika min minnhom jinqala’ l-aktar fit-tisjir.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Omm Maltija ta’ żewġt itfal żgħar ilha sitt ġimgħat ma tara lil uliedha, u tisħaq li ma tafx x’sar minnhom. L-omm, li isimha mhux qed jixxandar fl-interess tat-tfal, ix-xahar li…

Kultura

Aktar minn 100 kwadru ta’ arti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti tneħħew minn posthom minħabba l-moffa li żviluppat fil-binja. F’kummenti lil TVM, il-Kuratur tal-MUŻA, Kenneth Cassar, spjega li l-opri tal-arti tneħħew minn…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena li joqgħod Birżebbuġa wkoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanzija ta’ għaxart elef ewro wara li tressaq il-Qorti mixli li attakka, insulta, hedded…

Qorti

Raġel ta’ 26 sena mix-Xewkija li jaħdem fil-kafeterija tal-vapuri tal-Gozo Channel wieġeb mhux ħati li seraq €1,500 mill-basket ta’ mara li ħallietu warajha fuq mejda. Fil-Qorti, il-prosekuzzjoni ppreżentat filmati tas-CCTV…

Aktar