Xogħol
Iktar minn 6,500 impjegat tal-gaming f’Malta fl-2017

L-Awtorità tal-Logħob tistma li sa tmiem l-2017 l-industrija tal-gaming f’Malta kienet qed timpjega kważi sitt elef u seba’ mitt (6,673) impjieg full-time, li kważi tliet kwarti minnhom (72%) huma barranin.

Fl-istess perjodu, it-tliet mitt operatur liċenzjat mill-MGA rrappurtaw 781 post tax-xogħol li baqgħu ma mtlewx mill-ewwel, jiġifieri medja ta’ impjieg minn kull tmienja.

F’dan l-isfond, l-Awtorità tal-Logħob għamlet studju fost l-operaturi biex tifhem aħjar l-isfidi li qed jaffaċċjaw biex isibu l-ħaddiema bil-ħiliet meħtieġa. Fost l-oħrajn instab li seba’ minn kull għaxar postijiet vakanti kienu f’livell ta’ operat u terz tal-postijiet disponibbli damu aktar minn tliet xhur biex jimtlew.

28% ta’ dawk intervistati qalu li l-akbar sfida hi n-nuqqas ta’ esperjenza, wara semmew il-kompetizzjoni minn kumpaniji oħra fis-settur (27%) u 21 fil-mija oħra semmew in-nuqqas ta’ kwalifiki. Ftit aktar minn terz tal-kumpaniji qalu li jorganizzaw taħriġ għall-impjegati bil-ħsieb li jindirizza l-isfida tal-ħiliet limitati.

L-Awtorità tal-Logħob qalet li fl-aħħar snin ittieħdu bosta inizjattivi f’dan ir-rigward fosthom it-twaqqif tal-European Gaming Institute of Malta flimkien mal-MCAST fl-2017 li sa issa attira kważi mitt student għall-kors ta’ igaming diploma, b’21 student bdew esperjenza ta’ apprentistat ma’ seba’ kumpaniji.

L-istudju juri li s-sistema tal-edukazzjoni jista’ jkollha sehem akbar biex tindirizza l-isfida tan-nuqqas ta’ ħaddiema b’ħiliet u ġie rrakkomandat programm strutturat ta’ apprentistat għall-istudenti li jagħtihom l-opportunità jiksbu aktar għarfien akkademiku u vokazzjonali.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-pandemija tal-Coronavirus biddlet il-ħajja tan-nies f’leħħa ta’ berqa. Din il-bidla iżda kienet iktar diffiċli għall-persuni bl-awtiżmu li jsibuha iktar iebsa biex jibdlu r-rutina tagħhom f’daqqa. Fil-Jum Dinji tal-Awtiżmu, omm ta’…

Saħħa

L-imxija tal-Covid-19 ħalliet ukoll il-marka tagħha fuq id-dentistrija. Id-dentisti qed jaraw biss l-pazjenti għal emerġenzi, bi kważi tliet kwarti tal-proċeduri li s-soltu jagħmlu kellhom jiġu posposti. TVM iltaqa’ ma’ żewġ…

Lokali

Ilbieraħ filgħaxija kull min inzerta fl-inħawi tal-bypass ta’ Birkirkara, San Ġwann u l-Għargħur lemaħ mixgħela fis-smewwiet bħala apprezzament għall-ħidma tal-ħaddiema kollha tas-saħħa li huma fuq quddiemnett fil-ġlieda kontra l-COVID-19. Fl-inizjattiva…

Trasport

Proġetti identiċi fix-xtut ta’ Bormla u ta’ Tas-Sliema. Infrastracture Malta qed tibni żewġ faċilitajiet li se joffru servizz aħjar u aktar effiċjenti għat-trasport bil-baħar minn u lejn il-Belt. Fix-xatt ta’…

Aktar