Lokali
AĠĠORNAT: Il-banda De Paule f’Raħal Ġdid tispiċċa bla każin

Is-Soċjetà Filarmonika Fra Antoine De Paule ta’ Raħal Ġdid se tispiċċa mingħajr każin wara li l-Qorti tal-Appell ikkonfermat sentenza f’kawża li bdew is-sidien tal-post kontra l-istess soċjetà.

Is-Soċjetà għadha indeċiża dwar it-triq ‘l quddiem, bl-għażliet mistennija jkunu rilokazzjoni għall-post ieħor jew is-sospensjoni tas-soċjetà li twaqqfet mija u għoxrin sena ilu.

Fi żmien 160 ġurnata oħra is-Soċjetà Filarmonika Fra Antoine de Paule se tispiċċa mingħajr il-każin fil-pjazza ta’ Raħal Ġdid wara li l-Qorti tal-Appell ordnat lis-Soċjetà biex sa mhux aktar tard minn Settembru li ġej tiżgombra mill-post.

Id-deċiżjoni tal-Qorti ħalliet lis-soċi u l-bandisti Pawlisti diżappuntati u ssummati.

“Jidher li se nispiċċaw bi pjazza ġdida imma mingħajr każin tal-banda li hu sinonimu ma’ din il-pjazza,” qal Gordon Dalli, kelliem għas-Soċjeta Filarmonika Fra Antoine De Paule.

Is-soċjetà tilfet il-kawża minħabba xogħlijiet strutturali li saru fil-każin f’nofs is-snin disgħin. Il-Qorti qalet li dawn saru mingħajr il-kunsens tas-sidien li fl-1997 fetħu kawża għax argumentaw li fil-kuntratt tal-kera li sar fl-1984 sar bil-kundizzjoni fost oħrajn li l-inkwilini ma jistgħux jagħmlu l-alterazzjonijiet strutturali ħlief tiswijiet speċifiċi msemmija fil-kuntratt.

Fis-sentenza, l-Imħallef Anthony Ellul qal li kieku għaddew bosta snin wara li tlestew ix-xogħlijiet, il-Qorti setgħet tasal għal konklużjoni differenti. Madankollu, is-sidien ħadu azzjoni legali f’waqtha.

Television Malta jinsab infurmat li s-sidien qed jitolbu madwar erba’ miljun ewro għall-bejgħ tal-proprjetà, iżda kelliem għas-Soċjetà qal li huma ma jifilħux ghal din l-ispiza.

Il-kelliem Gordon Dalli qal li l-għażliet huma limitati. “L-options huma jew relocations f’sede oħra jew iva ma teskludix li jkun hemm xi deċiżjoni oħra li tissospendi l-ħidma tas-soċjetà.”

Is-Sur Dalli qal li d-deċiżjonijiet dwar it-triq ‘l quddiem se jittieħdu mill-membri tas-Soċjetà f’laqgħa ġenerali li mistennija ssir il-Ħadd li ġej.

Aħbarijiet Oħra
Turiżmu

F’Mejju ta’ din is-sena, ġew Malta aktar minn 262,000 turist, żieda ta’ aktar minn 41,000 turist minn Mejju tas-sena l-oħra. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tat-Turiżmu juru li aktar minn 222,000 turist…

Immigrazzjoni

Il-Gvern Taljan dal-lejl aċċetta li jdaħħal l-450 immigrant fil-port ta’ Pozzallo, wara li kienu ilhom jumejn jistennew bejn sema u ilma. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea…

Ġurnali

Din hija ħarsa ħafifa lejn l-istejjer fuq il-faċċata tal-erba’ ġurnali tal-lum – it-Tnejn 16 ta’ Lulju: Il-ġurnali kollha fuq il-faċċata llum jirrappurtaw li għat-tieni darba fl-istorja tat-Tazza tad-Dinja tal-Futbol, Franza…

Aktar