Sigurtà
Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ta’ sekwestru kienu fuq droga

F’ħames xhur, il-bureau li twaqqaf biex jirkupra flejjes u propjetajiet li fuqhom tkun ħarget ordni ta’ ffriżar jew sekwestru mill-Qorti f’kawżi kriminali, ħadem fuq 19-il ordni ta’ friżar tal-assi. Dan joħroġ mill-ewwel rapport tal-bureau li hu presedut mill-Imħallef Emeritu, Joseph D. Camilleri.

Fl-ewwel ħames xhur tal-operat tiegħu, l-Asset Recovery Bureau daħal fi 19-il każ biex l-assi tal-persuni akkużati b’reati kriminali serji jiġu ffriżati. Il-każi kienu relatati ma’ 13-il każ ta’ droga, ħames każi fuq frodi u każ ta’ kuntrabandu. Il-bureau beda jwettaq il-ħidma tiegħu f’Awwissu tas-sena l-oħra bħala parti mill-istrateġija biex Malta tiġġieled il-ħasil ta’ flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Mir-rapport tal-bureau joħroġ li fil-każi investigati kienu involuti 21 persuna. 11-il persuna li kellhom l-assi iffriżati kienu Maltin u għaxra kienu barranin li nofshom kienu Taljani. Mir-rapport tal-Asset Recovery Bureau jirriżulta li 83% tal-assi li ġew maqbuda b’ordni tal-Qorti kienu assi mobbli li jinkludu flejjes fil-kontijiet bankarji, ishma u bonds, vetturi u dgħajjes waqt li 17% tal-assi maqbuda huma immobbli fosthom bini.

L-uffiċjali tal-bureau ħadmu wkoll inventarji tal-ġid ta’ persuni li jkunu qed jiffaċċjaw proċeduri kriminali. Dawn iservu biex il-Qorti jkollha stampa ċara quddiemha tal-ġid tal-akkużati u b’hekk tkun tista’ tiddeċiedi jekk tordnax is-sekwestru tal-propjetà u l-flus, jekk ikun maħsub li dawn ikunu ġew minn xi attività kriminali bħal frodi, traffikar tad-droga u ħasil tal-flus. Is-sena li għaddiet, kien hemm żewġ każi li l-Qorti ordnat il-konfiska tal-ġid tal-persuni misjuba ħatja, għalkemm l-ammonti maqbuda kienu inqas minn tliet elef ewro flimkien ma’ vettura.

Fir-rapport jingħad li l-bureau jrid ikompli jissaħħaħ u jkattar il-koperazzjoni ma’ aġenziji simili barra minn Malta fid-dawl li kważi nofs il-każi li kellu kienu jinvolvu persuni barranin.

 

Aħbarijiet Oħra
Annimali

Dalgħodu kull min kien qed igawdi ġurnata baħar fl-Għadira ħa sorpriża ħelwa hekk kif niżel jgħum man-nies fjammingu. Skont il-BirdLife, il-fjammingi żgħar, għalkemm ipassu mal-adulti, xi kultant jistpiċċaw jitbegħdu mill-grupp…

Kronaka

€15,400 mhux iddikjarati ġew konfiskati mill-uffiċjali tad-dwana fl-Ajruport ta’ Malta. L-uffiċjali waqqfu passiġġier li kien mistenni jitlaq minn Malta b’ammont ta’ flus mhux iddikjarati. Huwa ikkopera mal-uffiċjali fejn aċċetta li jiġu…

Kronaka

Ingliż ta’ 46 sena qed isofri minn ġrieħi gravi wara li kien involut f’inċident stradali fil-wied tal-Imsida. L-inċident seħħ bejn mutur tat-tip Piaggio Vespa misjuq mill-Ingliż residenti l-Għasri u vettura…

Kronaka

Raġel ta’ 57 sena weġġa’ gravi wara li waqa’ waqt li kien qed jaħdem fil-Mellieħa. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-8.40am fi skola primarija fi Triq Qasam Barrani. Il-Pulizija qalet li r-raġel,…

Aktar