Sigurtà
Il-biċċa l-kbira tal-każijiet ta’ sekwestru kienu fuq droga

F’ħames xhur, il-bureau li twaqqaf biex jirkupra flejjes u propjetajiet li fuqhom tkun ħarget ordni ta’ ffriżar jew sekwestru mill-Qorti f’kawżi kriminali, ħadem fuq 19-il ordni ta’ friżar tal-assi. Dan joħroġ mill-ewwel rapport tal-bureau li hu presedut mill-Imħallef Emeritu, Joseph D. Camilleri.

Fl-ewwel ħames xhur tal-operat tiegħu, l-Asset Recovery Bureau daħal fi 19-il każ biex l-assi tal-persuni akkużati b’reati kriminali serji jiġu ffriżati. Il-każi kienu relatati ma’ 13-il każ ta’ droga, ħames każi fuq frodi u każ ta’ kuntrabandu. Il-bureau beda jwettaq il-ħidma tiegħu f’Awwissu tas-sena l-oħra bħala parti mill-istrateġija biex Malta tiġġieled il-ħasil ta’ flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Mir-rapport tal-bureau joħroġ li fil-każi investigati kienu involuti 21 persuna. 11-il persuna li kellhom l-assi iffriżati kienu Maltin u għaxra kienu barranin li nofshom kienu Taljani. Mir-rapport tal-Asset Recovery Bureau jirriżulta li 83% tal-assi li ġew maqbuda b’ordni tal-Qorti kienu assi mobbli li jinkludu flejjes fil-kontijiet bankarji, ishma u bonds, vetturi u dgħajjes waqt li 17% tal-assi maqbuda huma immobbli fosthom bini.

L-uffiċjali tal-bureau ħadmu wkoll inventarji tal-ġid ta’ persuni li jkunu qed jiffaċċjaw proċeduri kriminali. Dawn iservu biex il-Qorti jkollha stampa ċara quddiemha tal-ġid tal-akkużati u b’hekk tkun tista’ tiddeċiedi jekk tordnax is-sekwestru tal-propjetà u l-flus, jekk ikun maħsub li dawn ikunu ġew minn xi attività kriminali bħal frodi, traffikar tad-droga u ħasil tal-flus. Is-sena li għaddiet, kien hemm żewġ każi li l-Qorti ordnat il-konfiska tal-ġid tal-persuni misjuba ħatja, għalkemm l-ammonti maqbuda kienu inqas minn tliet elef ewro flimkien ma’ vettura.

Fir-rapport jingħad li l-bureau jrid ikompli jissaħħaħ u jkattar il-koperazzjoni ma’ aġenziji simili barra minn Malta fid-dawl li kważi nofs il-każi li kellu kienu jinvolvu persuni barranin.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Yorgen Fenech li nżamm mill-Pulizija għall-investigazzjonijiet relatati mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għall-ħabta tad-disgħa ta’ filgħaxija ingħata l-police bail wara madwar 39 siegħa arrestat. Television Malta huwa infurmat li Yorgen…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, illum laqqa’ l-Grupp Parlamentari tal-PN b’urġenza biex jiddiskuti l-iżviluppi dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-arrest ta’ Yorgen Fenech. Fi stqarrija l-Partit…

Qorti

Tliet irġiel ta’ bejn id-19 u t-42 sena ġew akkużati li serqu kaxxi mimlija prodotti tal-ġobon minn kontejner. Fil-Qorti l-imputati ammettew il-ħtija, bil-Maġistrat Monica Vella tikkundanna lil Daren Charles Aquilina…

Qorti

Tliet żgħażagħ, tnejn minnhom minuri ta’ 15 u 16-il sena, u ieħor ta’ 19-il sena, ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara kważi tmien xhur taħt arrest. Dawn jinsabu akkużati b’attività terroristika wara li…

Aktar