Infrastruttura
Il-biċċerija tal-Belt tinbidel f’inkubatur għad-disinn

Sa tmiem din is-sena se jiġi inawgurat il-Valleta Design Cluster f’binja fejn kien hemm il-biċċerija fin-naħa t’isfel tal-Belt.

Iċ-Chairperon tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt, Jason Micallef, qal li l-aktar binja mitluqa li kien hemm fil-Kapitali qed tinbidel fl-aqwa legat ta’ Valletta 2018. Il-proġett, li sar b’investiment ta’ €8 miljun b’ko-finanzjament mill-Unjoni Ewropea, se jinkludi ġnien pubbliku fuq il-bjut tal-binja.

Il-binja, li inbniet fis-seklu sbatax bħala biċċerija, fis-snin iktar riċenti tat kenn lill-familji bi dħul baxx ħafna.

Iċ-Chairperson tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt, Jason Micallef, qal li minn binja mitluqa b’aktar minn tmenin fil-mija tal-bjut imwaqqa’, issa inbidlet fil-Valletta Design Cluster biex tkun bħal inkubatur għal intrapriżi żgħar relatati mad-disinn, bħal stilitisti, periti u graphic designers fost l-oħrajn. Is-Sur Micallef qal li dan hu l-isbaħ wirt ta’ Valletta 2018.

“Din kienet l-aktar binja perikoluża għall-aħħar 40 jew 50 sena fil-Belt Valletta, imma wkoll l-aktar żona li joqgħodu Beltin fiha, allura dan huwa proġett komunitarju qawwi, proġett li ħa jħalli ħafna frott lill-komunità minn ħafna aspetti soċjali, kulturali, ambjentali u ekonomiċi,” qal Jason Micallef.

Il-binja fiha elf metru kwadru ta’ spazju għal 16-il workshop, spazju għall-ikel b’forn li nstab fil-binja li se jerġa’ jitħaddem, u spazju fejn isiru l-laqgħat u l-konferenzi, li se jkun jista’ jintuża’ mill-għaqdiet kollha tal-Belt għal-laqgħat tagħhom.

Il-Perit Amanda Degiovianni spjegat li b’kollaborazzjoni ma’ ditta ta’ Periti Ġappuniża, fuq il-bjut se jsir ġnien pubbliku, li se jservi bħala pulmun għal din iż-żona urbana tal-Kapitali. Qalet li tul il-proċess ta’ restawr, raw li jikkonservaw karatteritstiċi partikolari.

“Ċertu kmamar żammejnihom fl-istat oriġinali ta’ meta nbniet il-binja, għandna kmamar oħrajn li nbidlu tul iż-żmien żammejnihom fil-karatteristiċi anke ta’ dak iż-żmien,” qalet il-Perit Degiovanni.

Il-Ministru għall-Kultura, Owen Bonnici, qal li dan il-proġett ta’ riġenerazzjoni diġà qed iwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-familji li jgħixu f’din iż-żona tal-Belt, u se joffri spazju biex l-industrija kreattiva tkompli tikber. Qal li l-proġett hu konferma kemm l-Aġenzija Kulturali tal-Belt hi kruċjali biex il-legat ta’ Valletta 2018 jibqa’ ħaj.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Aaron Farrugia qal li fil-parti t’isfel tal-Belt għaddejjin proġetti ohra mill-Gvern b’valur ta’ kważi €30 miljun bil-għan li din iż-żona tesperjenza qawmien ekonomiku u soċjali.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Prim Ministru u Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat wiegħed lealtà sħiħa u spazju lis-suċċessur tiegħu u qal li hu se jibqa’ baħri flok kaptan. Dr Muscat li tkellem fi tliet…

Milied

Aktar ma joqrob il-Milied, aktar jirrankaw l-attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi għall-għaqdiet tal-karità . . . fosthom il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund, li hija l-benefiċċarja tal-attività Santa Swim, li issa…

Politika

Il-President Emeritu Marie Louise Coleiro Preca kitbet appell biex il-poplu Malti jingħaqad. Fuq Facebook Coleiro Preca kitbet li mill-istorja tal-pajjiż il-poplu dejjem waqaf għall-valuri tal-onestà, il-ġenwinità, l-altruwiżmu, il-bżulija, l-għaqal u l-intergrità….

Aktar