Edukazzjoni
Il-bini ta’ rocket huwa l-għors tal-istudenti li jżuru l-Esplora

L-għan taċ-ċentru interattiv tax-xjenza, Esplora, hu li jservi ta’ pont bejn it-teorija u l-prattika. Iċ-ċentru fil-Kalkara ppreżenta l-programm edukattiv għas-sena skolastika li ġejja lill-għalliema, li ngħataw preżentazzjoni dwar il-faċilitajiet u r-riżorsi li hemm fiċ-ċentru, bil-għan li x-xjenza tasal għand aktar studenti.

“Jieħdu ħafna gost. Avolja xi kultant ikunu jriduni nispjegalhom,” fissret l-għalliema Suzanne Deguara.

“Jieħdu pjaċir ħafna għandhom concentration span qawwija mhux bħal meta qed tagħmillhom xi ħaġa li nivvintahilhom jiena qed jagħmluha huma,” qalet l-għalliema Gladys Mercieca.

Clayton Cutajar, Manager fl-Esplora, qal li ċ-ċentru hu attrezzat b’materjal, tagħmir, esebizzjonijiet u teknoloġija, li jiġu aġġornati biex it-tagħlim ikun aktar effettiv.

“L-għalliema jtuna ħafna feedback; hawnhekk l-Esplora aħna estensjoni tas-sillabu tal-iskejjel fejn nisapportjaw l-għalliema imma ovvjament, l-Esplora m’huwiex biss marbut mas-sillabu imma jimraħ ftit iżjed, hawnhekk għandna ħafna esebiti li jgħaqqdu t-tagħlim mal-ħajja ta’ kuljum,” spjega s-Sur Cutajar.

Ryan Ruggier, uffiċjal fl-Esplora qal li l-programm hu addattat għall-etajiet kollha u jinkludi avvenimenti marbuta ma’ żminijiet partikolari tas-sena.

“L-aktar attività favorita tagħhom hija l-‘Blast Off’, fejn jibnu rocket bħala tim, imbagħad jistgħu jvaraw ir-rocket bħala tim fil-plaza tagħna, din hija waħda mill-attivitajiet favoriti tagħna,” qal is-Sur Ruggier.

Iċ-Chairperson tal-Esplora, Jeffrey Pullicino Orlando, saħaq fuq l-għan aħħari tal-programm: li jinċentiva aktar studenti biex jistudjaw u jispeċjalizzaw fis-suġġetti tax-xjenza. “L-iskop aħħari taċ-ċentru kien li nentużjażmaw aktar l-istudenti, iżjed tfal, tfajliet u ġuvintur biex jieħdu iktar suġġetti tax-xjenza.”

Fiċ-ċentru Esplora ġiet inawgurata wkoll tpinġija, li tfakkar il-ħamsin anniversarju minn meta astronawti Amerikani niżlu fuq il-qamar. Il-pittura fiha l-marki tas-saqajn ta’ mitt persuna, li f’Lulju attendew attività li fakkret dan l-anniversajru.

Aħbarijiet Oħra
Enerġija

Fil-budget, il-Gvern ħabbar li se jagħti għotja ta 25%, sa massimu ta’ €1,000, biex jinxtraw batteriji għall-ħażna tal-enerġija rinnovabbli. Għal din l-għotja se jkunu eliġibbli l-familji li għandhom pannelli tax-xemx…

Lokali

L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza tal-ġeneru kklassifika lil Malta fil-ħmistax il-post, kważi nofs triq fl-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. L-indiċi jkejjel diversi fatturi li jiddeterminaw il-kwalità ta’ ħajja tan-nisa f’pajjiżi Ewropej, mix-xogħol,…

Sajd

Ċifri għall-2017 maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li l-industrija tat-tonn f’Malta ipproduċiet 13,000 tunnellata ta’ tonn, b’valur ta’ kważi €170 miljun li 90% minnu ġie esportat lejn il-Ġappun. Il-Federazzjoni Maltija…

Ambjent

Il-Gvern u l-Oppożizzjoni ppreżentaw mozzjonijiet kontrastanti dwar l-emerġenza fil-klima bil-mozzjoni tal-Gvern temenda dik tal-Oppożizzjoni li trid li jitwaqqaf kumitat parlamentari li jkollu s-setgħa jaħtar superintendent biex jiżġura li Malta tilħaq…

Aktar