Kultura
Il-blat taħt il-Kappella tal-Lunzjata qed jiżżerżaq ‘l isfel

F’Ħamis ix-Xirka filgħaxija se terġa’ ssir il-mixgħela tas-Salib tal-Għolja, fil-limiti tas-Siġġiewi. Għal raġunijiet ta’ sigurtà, il-pubbliku ma jistax jitla’ fil-parti ta’ fuq nett tal-għolja, ħdejn il-kappella u s-salib. Jista’ jasal sal-passaġġ ta’ taħt l-għolja jew isegwi l-mixgħela minn distanza. Dawn il-miżuri ta’ prekawżjoni qed jittieħdu minħabba l-instabilità fil-pedamenti li fuqhom inbnew dawn iż-żewġ strutturi.

Konsenturi wesgħin f’diversi postijiet, parti mis-saqaf iġġarraf, l-art inqalgħet, l-aperturi mmermrin u mkissrin, ikkolonizzata minn numru ta’ ħamiem u qed tinqasam min-nofs u tinġibed mit-tul tagħha. Dan hu l-istat li fih tinsab il-kappella tal-Lunzjata, ħdejn is-Salib tal-Għolja, fis-Siġġiewi. Fuq barra, iz-zuntier tal-kappella, mhux talli ċċaqlaq, imma dar ukoll fuqu nnifsu.

Studju kkummissjonat mill-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi u mill-Arċidjoċesi lill-Perit Adrian Mifsud sab li l-blat taħt il-kappella, f’fond ta’ madwar ħames metri, għalkemm magħruf bħala l-qawwi ta’ fuq, hu mfarrak u għandu ħafna qsim f’direzzjoni partikolari. Dawn huma magħrufa bħala fissuri.

Il-Perit Mifsud qal li d-direzzjoni ta’ dawn il-fissuri qed twassal biex il-blat li jinsab fuq madwar 20 metru ta’ tafal, jiżżerżaq ‘l isfel. Spjega li dawn il-fissuri ġew minn qasma kbira fil-blat, riżultat ta’ terremot qawwi fl-imgħoddi.

“It-tafal li għandna huwa inċanat allura huwa ħafna aktar faċli li jiżżerżaq fuqu nnifsu. Din il-ħaġa wasslet biex minħabba l-fatt li hemm għolja, t-tafal aktar kompla jiżżerżaq almenu naħsbu. Jiġifieri issa l-istudji li se jsiru minn issa ‘l quddiem huma biex naraw kemm hi vera din l-ipoteżi jew le u naraw safejn twassal jekk hi vera, kemm qed jiċċaqlaq,” qal il-Perit Mifsud.

Qal li dawn l-istudji se jsiru bi sħab mad-Dipartiment tal-Ġeo Xjenza fl-Università. Żied jgħid li qabel jiġi deċiż liema jkun l-aktar intervent għaqli għall-pedamenti tal-kappella, se tiġi studjata f’aktar dettall l-art. Qal li fost l-interventi li jistgħu jiġu kunsidrati hemm dawk ta’ tisħiħ fil-pedamenti, kif sar fis-swar tal-Imdina.

L-istudju ġie ppreżentat f’laqgħa, b’membri tal-pubbliku staqsew jekk it-twaqqigħ tal-kappella u l-bini mill-ġdid tagħha aktar lura hix soluzzjoni. Fil-fehma tal-Perit Mifsud, din għandha tkun l-aħħar għażla meta jkun determinat li mhemmx soluzzjonijet oħra. Qal li jekk jiġri hekk, il-kappella titneħħa mill-kuntest tagħha. Saħaq li mhemmx tweġiba sempliċi dwar it-triq ‘il quddiem u għalhekk il-ħtieġa ta’ aktar studji.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Żewġ pantomimi bil-Malti qed joffru angolaturi u perspettivi kreattivi b’esperjenzi uniċi għall-udjenzi. TVM tkellem mad-diretturi ta’: “L-Imbuljuta, Pantomima fid-Dlam” u l-pantomima “Ħax-Xjuħ” li hi l-ewwel produzzjoni tax-xorta b’kast u krew…

Lokali

Għall-20 sena konsekuttiva, is-soċjetà Die Cast and Scale Model, qed torganizza l-wirja annwali u magħha qed jingħaqdu għaqdiet oħra bil-wirjiet rispettivi tagħhom. L-iżgħar membru għandu 11-il sena u l-aktar anzjan…

Qorti

Is-sejba mill-Pulizija ta’ disa’ kilogrammi droga kannabis f’karozza fl-inħawi ta’ San Ġwann t’Għuxa f’Bormla wasslu biex Indjan tressaq il-qorti mixli li kien fil-pussess tad-droga kannabis f’ċirkustanzi li juru li ma…

Aktar