Lokali
Il-Bord tar-Reviżjoni tal-Kuntratti b’żieda ta’ 30% fl-appelli

Il-Bord tar-Reviżjoni tal-Kuntratti kellu żieda ta’ 30% fl-appelli matul is-sena l-oħra meta mqabbla mas-sena ta’ qabel.

Iċ-Chairman tal-bord Dr Anthony Cassar qal lis-sena l-oħra ġew proċessati 163 appell għal kuntratti mogħtija mill-gvern b’valur ta’ 169 miljun ewro. Spjega li 40% intlaqgħu waqt li 60% ġew rifjutati. Minkejja li żdiedu l-ilmenti Dr Cassar qal li l-bord ħadem b’mod li nżamm iż-żmien stipulat li fih jinqatgħu l-appelli.

Dr Cassar osserva li wara ħidma li saret naqsu l-appelli għal kuntratti mogħtija mill-Kunsilli Lokali.

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Bord tar-Reviżjoni tal-Kuntratti huwa wieħed mill-aktar entitajiet effiċjenti. Il-Professur Scicluna qal li matul is-sena l-Gvern joħroġ mijiet ta’ kuntratt għax-xiri ta’ servizzi u ta’ materjal meħtieġa għall-operat ta’ diversi entitajiet tal-gvern.