Lokali
Il-burraxka li għaddew minnha meta nħarqitilhom darhom ma twaqqafhomx milli jarmaw il-presepju

Ftit aktar minn sena wara li dar f’Ħal Luqa nħakmet minn nirien qawwija kawża ta’ xogħol li kien għaddej fuq presepju, il-koppja Theuma għadha qed tirkupra mill-burraxka. Iżda l-imħabba għas-sengħa tal-presepji baqgħet ħajja u ma ħallietx l-episjodu jbegħedhom minn dak li jgħaqqadhom.

It-traġedja li laqtet lil Joseph u Carmen Theuma bħal dan iż-żmien sena ilu meta kien qed jaħdem il-presepju fil-garaxx tad-dar tiegħu f’Ħal Luqa li saret ħuġġieġa waħda ma mewtitx il-passjoni tiegħu li jarma l-presepju.

Għalkemm id-delizzju tal-presepju għal ftit ma swielux ħajtu, ħajjet martu u ħabib tiegħu fin-nar li ħakem id-dar tiegħu sena ilu, din is-sena xorta rama l-presepju għalkemm jgħid li qatt ma jista’ jinsa l-inċident tas-sena l-oħra meta kien qed jagħmel l-aħħar irtokki fil-presepju u nkisret bozza li qabdet il-presepju u f’ħakka t’għajn in-nar infirex ma’ kullimkien.

“Nimmissja ċerti affarjiet li ma nistax inġibhom lura – kelli presepji veru għal qalbi – kelli kollezzjoni ta’ fire arms fuq irrovinat ruħha kolla, ma baqa xejn xejn minnha.”

Iżda din il-burraxka mhix itappanlu l-imħabba li għandu għall-Milied u l-presepji. Minn Settembru li għadda xammar il-kmiem u reġa’ beda jaħdem fuq presepju ieħor waqt li reġa’ beda jdur l-iskejjel jgħallem lill-istudenti kif jibnu l-presepju.

“Għaliex għandek tieqaf? Jekk il-bambin itik is-saħħa pprova imxi – hekk nirraġuna jien għalinqas.”

Din is-sena l-koppja Theuma għalqu 50 sena miżżewġin. Bl-akbar għafsa ta’ qalb, Carmen qalet li n-nar qerdilha t-tifkiriet li kellha ta’ żewġha u l-erba’ subien tagħha … għalkemm l-ottimiżmu ma jonqosx.

“Ritratti tat-tfal, affarjiet tat-tfal meta kienu żgħar, memorji u hekk, f’għeluq il-ħamsin sena kellu jiġrilna hekk hux – mhemmx x’tagħmel – minflok ħa lilna l-bambin – ħadilna d-dar.”

Il-ġerħa tal-istraġi ta’ sena ilu għalkemm mhix ser tfieq għal kollox fil-memorji tagħhom, mill-ġimgħat li ġejjin ser jibda x-xogħol kbir ta’ ristrutturar biex tissewwa l-ħsara li saret fin-nirien.

F’dan l-isfond, Joseph reġa’ beda jaħdem fuq il-presepji fl-istess garaxx li ħa n-nar is-sena l-oħra, u l-koppja Theuma tat sehemha f’wirja ta’ presepji fil-Kappella tal-Ftajjar, ftit passi ‘l bogħod minn darhom, f’Ħal Luqa.

Aħbarijiet Oħra

Il-Prim Ministru Robert Abela ħatar lill-Perit Clint Camilleri Ministru għal Għawdex, minflok Dr Justyne Caruana, li rriżenjat fl-aħħar sigħat. Dan fl-istess waqt li għada, id-Deputat Anton Refalo mistenni jieħu l-ġurament…

Negozju

Malta Chamber of SME’s huwa l-isem il-ġdid għal dik li kienet il-GRTU. Mal-isem inbidlet ukoll il-logo tal-organizzazzjoni, li tgħid li tirrappreżenta mas-7,000 negozju żgħir u medju. Waqt il-preżentazzoni tal-brand il-ġdida,…

Politika

L-Opożizzjoni Nazzjonalista ppreżentat abbozz ta’ liġi dwar il-Ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kap tal-Oppożizzjoni, Adrian Delia, qal fi stqarrija li l-abbozz jipproponi tibdil fil-liġi u l-kostituzzzjoni biex il-Kummissarju tal-Pulizija jibda jinħatar bl-approvazzjoni…

Politika

Bejn nofs l-2018 u nofs is-sena li għaddiet, l-Aġenzija tal-programm ta’ ċittadinaza b’investiment irċeviet 311-il applikazzjoni, dsatax inqas mill-istess perjodu s-sena ta’ qabel, b’żidiet fl-applikazzonijiet mill-Ażja u l-Ewropa. Mindu beda l-programm,…

Aktar