Lokali
Il-Facebook ixellfu mal-ġustizzja

L-użu abbussiv tal-Facebook idaħħal raġel fl-inkwiet mal-ġustizzja u spiċċa mmultat €8,000.

Ir-raġel, Domenic Savio Micallef minn San Pawl il-Baħar, instab ħati li sentejn ilu tella’ ritratt tal-ex sieħeb tiegħu fis-sodda ma’ raġel ieħor.  Dan sar wara li kienet intemmet ir-relazzjoni tiegħu mas-sieħeb tiegħu.

Il-Qorti kienet issodisfat bil-provi li tressqu mis-Cybercrime Unit tal-Pulizija li Micallef kien responsabbli li tella r-ritratt fuq il-Facebook.

Il-Maġistrat Anthony Vella kkundanna l-użu abbużiv u vendikattiv tal-Facebook meta dan isir biex iweġġa’ lil ħaddieħor.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-eks Ministru Tonio Fenech instab ħati ta’ malafama f’kawża ta’ libell li saret kontrih mill-Avukat Martin Fenech, is-Sur Joseph Cordina u s-Sur Charles Scerri dwar allegazzjonijiet li kien għamel fil-konfront…

Lokali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca ffirmat l-att li jemenda l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embirjuni u qalet li dan għamlitu b’lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni u l-proċess demorkatiku. Il-liġi għaddiet jumejn ilu b’34…

Lokali

Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea fil-Kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra kontra l-applikazzjoni ta’ deroga minn Malta għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. Għalkemm id-deċiżjoni mhix appellabbli, il-Gvern qal…

Lokali

Għall-Caritas kien jum ta’ ċelebrazzjoni b’għaxar persuni ddikjarati ħielsa mid-droga wara li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, fil-limiti ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-grupp li inkluda 3…

Aktar