Ekonomija u Finanzi
Trasferiti l-ishma tal-Lombard Bank lill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali

Ġew trasferiti l-ishma tal-Lombard Bank lill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali wara li l-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali rċieva l-approvazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u tal-Bank Ċentrali Ewropew biex jakkwista 49.01% tal-ishma maħruġin mil-Lombard Bank.

Fi stqarrija l-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali qal li f’Marzu, il-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali kien ħabbar li kien informa bil-miktub lill-Bord tad-Diretturi ta’ Lombard Bank Malta li l-NDSF u Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd
iffirmaw Share Purchase Agreement bejniethom, li permezz ta’dan il-ftehim, il-Fond kien ser jakkwista mingħand il-bank Ċiprijott, 21,651,746 sehem ordinarju, jew 49.01% tal-ishma kollha maħrugin mil-Lombard Bank.

Qal li llum l-ishma ġew trasferiti mingħand il-Venditur permezz ta’ transazzjoni off exchange fil-Borża ta’ Malta.

Kompla jispjega li minkejja l-fatt li l-NDSF akkwista 49.01% tal-ishma kollha maħruġin mill-Lombard Bank, il-Bord tal-Gvernaturi tal-NDSF m’għandux il-ħsieb li jżid is-sehem tiegħu fil-Lombard Bank u/jew li jaġixxi flimkien ma’ azzjonisti oħra. Qal li l-Fond se jaħdem sabiex jnaqqas is-sehem tiegħu fil-Lombard Bank b’mod l-aktar meqjus  u m’għandux il-ħsieb li jinfluwenza b’xi mod t-tmexxija tal-bank. Stqarr li għaldaqstant dan l-akkwist mill-Fond mhux se jġib tibdil fil-kontrol preżenti ta’ Lombard Bank.

Il-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali hija aġenzija tal-gvern stabbilità għall-iskop li tamministra 70% tal-kontribuzzjonijiet riċevuti mill-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta’ Malta mnedija permezz tal-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-kunstistabbli Simon Schembri llum kien fost dawk onorati bil-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika waqt ċerimonja ppreseduta mill-President ta’ Malta Marie Louise Coleiro Preca. Schembri tilef parti minn driegħu u għal xi ħin…

Ġurnali

In-Nazzjon: Fuq il-faċċata, kif qed jagħmlu ħafna mill-ġurnali tal-lum, ritratt tal-Prim Ministru Ingliża Theresa May li lbieraħ irnexxielha ssalva minn vot ta’ sfiduċja kontriha fil-partit konservattiv b’200 vot favur u…

Lokali

Matul il-ġurnata il-PBS se jiftaħ il-bibien tiegħu għas-segwaċi tal-programmi tat-tv u tar-radju biex ikollhom l-opportunità jaraw l-istudjos minn fejn jixxandru l-programmi u jiltaqgħu mal-preżentaturi u atturi li tant jammiraw. Fosthom…

Kronaka

Żewġt irġiel indarbu meta ttajru minn vettura f’B’Kara. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-1.30am, bil-Pulizija ġiet infurmata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha fi Triq Dun Karm, Birkirkara. Il-Pulizija tad-Distrett marru fuq…

Aktar