Ekonomija u Finanzi
Trasferiti l-ishma tal-Lombard Bank lill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali

Ġew trasferiti l-ishma tal-Lombard Bank lill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali wara li l-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali rċieva l-approvazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u tal-Bank Ċentrali Ewropew biex jakkwista 49.01% tal-ishma maħruġin mil-Lombard Bank.

Fi stqarrija l-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali qal li f’Marzu, il-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali kien ħabbar li kien informa bil-miktub lill-Bord tad-Diretturi ta’ Lombard Bank Malta li l-NDSF u Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd
iffirmaw Share Purchase Agreement bejniethom, li permezz ta’dan il-ftehim, il-Fond kien ser jakkwista mingħand il-bank Ċiprijott, 21,651,746 sehem ordinarju, jew 49.01% tal-ishma kollha maħrugin mil-Lombard Bank.

Qal li llum l-ishma ġew trasferiti mingħand il-Venditur permezz ta’ transazzjoni off exchange fil-Borża ta’ Malta.

Kompla jispjega li minkejja l-fatt li l-NDSF akkwista 49.01% tal-ishma kollha maħruġin mill-Lombard Bank, il-Bord tal-Gvernaturi tal-NDSF m’għandux il-ħsieb li jżid is-sehem tiegħu fil-Lombard Bank u/jew li jaġixxi flimkien ma’ azzjonisti oħra. Qal li l-Fond se jaħdem sabiex jnaqqas is-sehem tiegħu fil-Lombard Bank b’mod l-aktar meqjus  u m’għandux il-ħsieb li jinfluwenza b’xi mod t-tmexxija tal-bank. Stqarr li għaldaqstant dan l-akkwist mill-Fond mhux se jġib tibdil fil-kontrol preżenti ta’ Lombard Bank.

Il-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali hija aġenzija tal-gvern stabbilità għall-iskop li tamministra 70% tal-kontribuzzjonijiet riċevuti mill-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta’ Malta mnedija permezz tal-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Programm taċ-Ċittadinanza b’Investiment ta’ Malta hu fost 21 programm simili ta’ diversi pajjiżi li f’għajnejn l-Organiżazzjoni għall-Koperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp, l-OECD, jistgħu jservu biex tkun skartata t-taxxa minn ċittadini li…

Lokali

Fil-Bidnija nġabret folla nies biex tfakkar il-qtil tal-ġurnalista  Daphne Caruana Galizia, li seħħ bħal-lum sena.   Dawk preżenti poġġew fjuri u xemgħat fl-għalqa fejn spiċċat il-karozza li fiha nqatlet Caruana Galizia….

Lokali

Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia poġġa kuruna tal-fjuri ma’ oħrajn faċċata tal-bini tal-qorti b’tifkira tal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-ġurnalista nqatlet fil-Bidnija bħal-lum sena. Il-PN qal li l-poplu għadu qed jistenna li…

Qorti

Raġel ta’ 29 sena qed jinżamm arrestat wara li allegatament sawwat u hedded lis-sieħba tiegħu. Dorde Markovic, xufier tat-taxi mwieled is-Serbja iżda residenti s-Swieqi qed jinżamm taħt arrest wara li…

Aktar