Ekonomija u Finanzi
Trasferiti l-ishma tal-Lombard Bank lill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali

Ġew trasferiti l-ishma tal-Lombard Bank lill-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali wara li l-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali rċieva l-approvazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta u tal-Bank Ċentrali Ewropew biex jakkwista 49.01% tal-ishma maħruġin mil-Lombard Bank.

Fi stqarrija l-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali qal li f’Marzu, il-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali kien ħabbar li kien informa bil-miktub lill-Bord tad-Diretturi ta’ Lombard Bank Malta li l-NDSF u Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd
iffirmaw Share Purchase Agreement bejniethom, li permezz ta’dan il-ftehim, il-Fond kien ser jakkwista mingħand il-bank Ċiprijott, 21,651,746 sehem ordinarju, jew 49.01% tal-ishma kollha maħrugin mil-Lombard Bank.

Qal li llum l-ishma ġew trasferiti mingħand il-Venditur permezz ta’ transazzjoni off exchange fil-Borża ta’ Malta.

Kompla jispjega li minkejja l-fatt li l-NDSF akkwista 49.01% tal-ishma kollha maħruġin mill-Lombard Bank, il-Bord tal-Gvernaturi tal-NDSF m’għandux il-ħsieb li jżid is-sehem tiegħu fil-Lombard Bank u/jew li jaġixxi flimkien ma’ azzjonisti oħra. Qal li l-Fond se jaħdem sabiex jnaqqas is-sehem tiegħu fil-Lombard Bank b’mod l-aktar meqjus  u m’għandux il-ħsieb li jinfluwenza b’xi mod t-tmexxija tal-bank. Stqarr li għaldaqstant dan l-akkwist mill-Fond mhux se jġib tibdil fil-kontrol preżenti ta’ Lombard Bank.

Il-Fond Soċjali u tal-Iżvilupp Nazzjonali hija aġenzija tal-gvern stabbilità għall-iskop li tamministra 70% tal-kontribuzzjonijiet riċevuti mill-Programm tal-Investitur Individwali tar-Repubblika ta’ Malta mnedija permezz tal-Att dwar iċ-Ċittadinanza Maltija.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Meqjusa fost l-ewwel tobba f’Malta li bdiet taħdem bla heda mal-vittmi tad-droga, ħidmet it-tabiba Maria Sciberras tfakkret f’konferenza f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-Aġenzija Sedqa u fil-jum internazzjonali kontra l-abbuż u…

Lokali

Ħafna mix-xogħol fl-industrija tal-kostruzzjoni jinsab wieqaf. Dan ġie konfermat kemm mill-Kamra tal-Periti kif ukoll mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. Dan fid-dawl tar-regolamenti l-ġodda li saru mill-Gvern dwar ix-xogħol ta’ skavar, twaqqigħ u kostruzzjoni…

Kronaka

Tifla ta’ 10 snin u mara ta’ 44 sena spiċċaw l-isptar wara ħabta fiż-Żejtun. L-inċident seħħ fi Triq tal-Barrani għall-ħabta tal-4pm bejn żewġ vetturi. Karozza minnhom kienet misjuqa minn mara…

Lokali

Fl-aħħar tletin sena, minn istitut f’Malta ta’ waħda mill-aġenziji speċjalizzati tan-Nazzjonijiet Magħquda, iggradwaw ‘il fuq minn 1,000 professjonist fil-qasam marittimu li huma mfittxija għal pariri legali mill-gvernijiet u l-industrija. It-tletin…

Aktar