Il-Fondi ta’ Koeżjoni tal-UE qed jikkontribwixxu għal bidla tal-ekonomija Maltija

L-għan ewlieni tal-fondi u l-programmi tal-Unjoni Ewropea hu li jgħinu jindirizzaw sfidi strutturali partikolari, ikattru t-tkabbir u jsaħħu l-kompetittività ta’ kull pajjiż membru.

Fir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riformi u l-isfidi soċjo-ekonomiċi ta’ Malta, ġie osservat li l-Fondi ta’ Koeżjoni qed jikkontribwixxu għal bidla tal-ekonomija Maltija.

Dawn it-tip ta’ fondi huma maħsuba għal pajjiżi li d-dħul nazzjonali gross tagħhom ras għal ras huwa anqas minn 90% tal-medja tal-Unjoni Ewropea. Il-fondi ta’ koeżjoni huma maħsuba li jnaqqsu d-differenzi soċjali u ekonomiċi bejn il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea.

Skont dan iċ-ċiklu ta’ fondi tal-Unjoni Ewropea, Malta għandha potenzjal tirċievi sa €828 miljun mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment. L-ammont totali ta’ finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta’ Koeżjoni huwa ta’ €727 miljun. Sa tmiem l-2018, ġew allokati €689 miljun għal proġetti konkreti, jiġifieri 97% tat-total.

Il-Kummissjoni nnutat li bil-proġetti li tlestew sa issa, aktar minn 2,900 kumpanija f’Malta rċevew appoġġ biex ikomplu jinvestu waqt li sa tmiem l-2018, 16,342 persuna rċevew taħriġ jew appoġġ ieħor permezz tal-Fond Soċjali Ewropew li fost l-oħrajn hu maħsub l-aktar biex itejjeb il-ħiliet u jsaħħaħ il-kwalità tal-edukazzjoni vokazzjonali. Minn dawn il-persuni, ftit inqas minn 9,500 persuna rċevew forma ta’ kwalifika u 1,645 sabu x-xogħol.

Għall-budget li jmiss għall-perjodu 2021 sal-2027, il-Kummissjoni qed tipproponi li timmodernizza l-politika ta’ koeżjoni. F’rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri maħruġ sena ilu, ġie osservat li pajjiżi bħal Estonja, il-Latvja u Malta jaf jiġu affettwati bil-proposti ġodda ta’ allokazzjoni minħabba l-progress ekonomiku li għamlu fl-aħħar snin. Madankollu, fl-istess dokument ingħad li dawn il-pajjiżi mhux se jitilfu fondi ta’ koeżjoni minħabba trasferiment ta’ fondi minn sorsi oħrajn b’mekkaniżmu speċifiku.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Il-ħsara fil-parti ta’ fuq tat-telgħa tas-Saqqajja mhix żgħira, b’din l-arterja prinċipali tat-traffiku fir-Rabat jaf ikollha tibqa’ magħluqa għall-karozzi diversi ġimgħat. Għal Infrastructure Malta l-interventi li se jsiru mhumiex sempliċi xogħol…

Ekonomija u Finanzi

Għalkemm minn tmiem il-ġimgħa li għaddiet beda jitbexxa l-bieb biex terġa’ tibda l-attività ekonomika fil-pajjiż, stħarriġ xjentikfu li sar minn Dr Vincent Marmara juri li d-domanda mill-konsumaturi ser tibqa’ kajman…

Annimali

It-talba għal programm nazzjonali ta’ neutering tal-massa għall-qtates u li jsir ukoll micro chipping obbligatorju/reġistrazzjoni ta’ klieb u ta’ qtates, kienu fost seba’ talbiet li ressaq il-Kunsill għall-Ħarsien tal-Annimali lill-Ministeru għall-Biedja,…

Kultura

Bir-raħal tal-Qrendi jżuruh aktar minn 200,000 turist fis-sena, minħabba l-wirt storiku li joffri bit-tempji ta’ Ħaġar Qim u tal-Imnajdra, il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Protezzjoni tal-Konsumatur vara proġett pilota fil-Qrendi bħala parti minn…

Aktar