FILMAT: Il-foss tal-Birgu jingħata ħajja ġdida b’investiment ta’ miljun ewro

Għalkemm il-Foss tal-Birgu kien serva ta’ ġnien publiku għal xi żmien, il-post kien spiċċa kompletament mitluq u abbandunat. Illum, il-Foss inbidel f’post ta’ rikreazzjoni għall-familji, fl-istess waqt li żamm il-valur storiku tiegħu.

Il-Ministru Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg inawguraw il-proġett ta’ rijabilitazzjoni tal-Foss tal-Birgu. Il-proġett beda madwar 13-il xahar ilu u tlesta b’investiment ta’ ftit akat minn miljun ewro li minnhom 85% huma mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. L-għan tal-proġett kien mhux biss li tiġi restawrata l-ġebla iżda li tingħata lura d-dehra oriġinali tal-fortifikazzjonijiet.

Il-Perit Dorianne Cachia, mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru tal-Kultura ddisinjat u implimentat il-proġett. Hija spjegat li saru passaġġi li permezz tagħhom, wieħed jista’ jaqsam min-naħa għall-oħra tal-foss u li finalment iwassluk mid-daħla l-antika tal-Birgu magħrufa bħal l-Couvre Porte san-naħa tax-xatt tal-Kalkara.

“Fil-kunċett tad-disinn, l-idea kienet illi nagħmlu passaġġ sempliċi b’tali mod li l-viżitaturi jistgħu japprezzaw ir-rikkezza tal-fortifikazzjonijiet.”

Id-disinn jintegra u jenfasizza d-diversi sejbiet arkejoloġici li saru f’dan is-sit bi storja tant rikka, fosthom il-Kapunier li nbena fl-1728.

“Kien qisu forma ta’ trench li minnu kienu jaħarbu l-Kavallieri u jekk jiġi l-għadu min-naħa l-oħra tal-foss. Dan ġie restawrat u għamilna wkoll rikostruzzjoni ta’ parti minnu u wieħed issa jista’ jifhem kif dan kien jintuża.”

Il-Perit Cachia qalet li sar xogħol estensiv fl-inħawi tal-Batterija li kienet mirduma bil-ħamrija u siġar kbar

“Skavajna kompletament sakemm sibna l-pedamenti u wieħed issa jista’ japprezza l-ġmiel li hija parti mill-Foss li ġġonġi mal-posta ta’ Kastilja.”

Il-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-foss tal-Birgu sar ukoll bit-tħabbrik tal-Kunsill Lokali tal-Birgu.

 

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Gvern Malti kkundanna ż-żieda fil-vjolenza li qed tkun irrappurtata madwar Gaza, b’mod partikolari fuq il-pubbliku. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ esprima l-kondoljanzi tiegħu mal-qraba tal-vittmi u solidarjetà…

Lokali

Bħala parti mill-proċess ta’ reviżjoni tar-Reġistru Elettorali, il-Kummissjoni Elettorali qed tfakkar lil kull min jikkwalifika biex ikun reġistrat bħala votant fit-30 ta’ Settembru 2018 għandu jiċċekja jekk ismu u l-partikolaritajiet…

Saħħa

Mis-sena d-dieħla l-maħżen tal-mediċini tal-isptar Mater Dei, se jibda jimplimenta sistema awtomatika u robotika li biha eventwalment il-medicini jibdew jitwasslu lill-pazjenti rikoverati fl-isptar. Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris…

Aktar