Saħħa
Il-ġerħa tas-solitudni qed tiżdied fiż-żgħażagħ

Saċerdot li kien jgħallem l-Università jħoss li l-ġerħa tas-solitudni, hi fonda tant, li qed tinħass ukoll fost iż-żgħażagħ.

F’kummenti lil Television Malta, Dun René Camilleri stqarr li f’ċerti każijiet, din il-pjaga soċjali qed twassal biex in-nies maħkuma mis-solitudni jtemmu ħajjithom b’idejhom.

Stħarriġ li sar is-sena l-oħra mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wera li erbgħa minn kull għaxar persuni f’Malta ġieli esperjenzaw jew qed jesperjenzaw is-solitudni. Għal Dun René Camilleri, li sa ftit ilu kien jgħallem l-Università, iħoss li l-ġerħa tas-solitudni żdiedet b’mod allarmanti mhux biss fost l-anzjani iżda anki fiż-żgħażagħ.

”L-anonimità tfisser illi ma nafx min huma l-ġirien tiegħi, ma nafx joqogħod fuqi, taħti, ħdejja, m’għandix kuntatt magħhom.”

Fi kliem Dun René, ir-relazzjonijiet personali huma l-ossiġnu għall-bniedem.  Stqarr li f’ċerti każijiet, id-diqa tas-solitudni qed twassal fost oħrajn għal suwiċidji.

”Dak kollu li inti jista’ jtaffilek l-uġigħ, għalik huwa rimedju, anki jekk lilek jista’ jimmultipplikalek l-uġigħ imma dak il-ħin tarah bħala rimedju.”

Dun René huwa membru f’bord li se jevalwa nomini tal-Premju għall-Inizjattiva Kontra s-Solitudni li tnieda mill-kumpanija LyonsCare li taħdem fil-qasam tal-anzjani. Il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija, Patrick Vella, appella għal ideat kreattivi biex l-anzjani ma jibqgħux ibatu s-solitudni.

”Postijiet fejn għamlu sempliċiment bank il-pjazza. Bank il-pjazza huwa post fejn jinġemgħu n-nies, fejn jiltaqgħu, jitkellmu, għandu ma’ min jiltaqa’, hemm dak li ngħidulu sense of belonging, li ma tħossx li inti waħdek.”

Il-President, George Vella, iddeskriva s-solitudni bħala epidemija ġdida minkejja li qed ngħixu f’era teknoloġika. Il-President Vella appella lis-soċjetà biex tagħti sehemha biex din il-pjaga tiġi indirizzata.

Is-sottomissjonijiet għall-Premju għall-Inizjattiva Kontra s-Solitudni jagħlqu fit-8 ta’ Mejju.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Fi stqarrija l-Matsec qalet li dawk l-istudenti li xtaqu jagħmlu l-eżamijiet tal-A Levels u l-Intermediates, jistgħu ipoġġu għal dawn l-eżamijiet f’Settembru li ġej. Din is-sessjoni se tieħu post is-sessjoni tar-resits,…

COVID-19

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed jilqa’ l-applikazzjoni ta’ erba’ faxex ta’ ħaddiema li jaħdmu jew kienu jaħdmu fis-settur privat u ma baqgħux jaħdmu minħabba l-impatt tal-Coronavirus, iżda li mhux ser jintlaħqu…

Lokali

Wara kjarifiki uffiċjali, kien hemm qbil reċiproku li l-prezz tal-gass f’ċilindru ta’ 12kg ta’ Liquigas se jkun ta’ €15. Dan wara laqgħa llum bejn Liquigas Malta, li talbet biex tiċċarra…

COVID-19

Fiċ-ċirkostanzi preżenti maskra tiswa mitlu deheb partikolarment għal professjonisti li jinsabu fil-fruntiera tal-ġlieda kontra l-imxija tal-Covid-19. Fid-dawl tad-domanda qawwija għall-maskri soffistikati, Inġinier Malti fl-Fakultà tal-Inġinerija tal-Università ta’ Malta żviluppa magna…

Aktar