Lokali
Il-GRTU f’tilwima mal-Gvern fuq il-pompi tal-petrol

Il-GRTU qalet li l-Gvern mar lura fuq dak li kien ġie miftiehem dwar il-pompi tal-petrol .

Fi stqarrija, il-GRTU qalet li fl-2014 ippreżentat lill-Gvern studju dettaljat li sar minn kumpanija serja u indipendenti li wera l-ħtiġijiet ċari ta’ dawn l-operaturi fi sfond tal-avvanzi kontinwi li jiġu meħtieġa u rikjesti mill-liġijiet tal-ERA u r-REWS, li jinkludi r-ristrutturar kbir li jrid isir sa mhux aktar tard mill-2020.

Il-GRTU qalet li għamlet bosta laqgħat mal-Ministru Joe Mizzi biex jinstab ftehim sabiex il-pompi tal-petrol ikollhom is-sostenn neċessarju biex ikunu jistgħu jagħmlu dak li qed jintalab minnhom. Saħqet li l-Ministru Mizzi jidher li qed jilgħab biż-żmien u jmur lura fuq progress li diġà kien sar.

Temmet tgħid li ma teskludix li l-pompi tal-petrol se jkunu qed jieħdu azzjonijiet fil-ġranet li ġejjin.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Studenti u żgħażagħ Għawdxin ta’ bejn is-16 u l-20 sena jistgħu jerġgħu japplikaw għall-iskema ‘work trial scheme for youths’ li permezz tagħha jgawdu minn ħlas ta’ €85 fil-ġimgħa għal total…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mix-Xagħra tressaq il-Qorti akkużat li f’diversi ġranet bejn il-15 u s-17 ta’ Ġunju 2019, f’diversi postijiet ġewwa l-gżira t’Għawdex, hedded, żamm persuna kontra l-volontà tagħha, u kiser…

Qorti

Joel Portelli ta’ 28 sena mir-Rabat Għawdex kien illiberat wara li kien akkużat li f’Awwissu 2017 ħebb għal martu u kkaġunalha feriti gravi. Kien akkużat ukoll li insulenta u hedded…

Lokali

Transport Malta ffirmat Memorandum of Understanding mal-Awtorità tas-sistemi tal-port fl-ibħra tal-Lvant ta’ Sqallija. L-għan tal-ftehim iffirmat huwa li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet, peress li huma t-tnejn responsabbli mill-portijiet rispettivi…

Aktar