Budget2021
Il-GRTU tappella lin-negozji jinvestu u biex il-banek ixammru l-kmiem

Il-GRTU qalet li tilqa’ tajjeb il-baġit fiċ-ċirkostanzi li ninsabu fiha.

Qalet li ħafna mill-proposti li proponiet jinsabu fil-baġit fosthom l-wage supplement u l-vouchers.

Appellat biex in-negozji jinvestu u l-banek ixammru l-kmiem.