Lokali
L-attivitajiet tal-massa tas-sena l-oħra żiedu l-qligħ ta’ Farsons

Il-grupp Simonds Farsons Cisk temm is-sena finanzjarja tiegħu fl-aħħar ta’ Jannar, bi qligħ qabel it-taxxa ta’ €13.4-il miljun. Il-Kumpanija qalet li waqt li żiedet il-qligh bi 18.2% kellha żieda fil-bejgħ li laħaq €95 miljun.

Il-Kumpanija qalet li dawn ir-riżultati tajbin kienu influwenzati mit-tkabbir ekonomiku kontinwu miż-żieda qawwija fit-turiżmu. Qalet ukoll li dawn ir-riżultati nkisbu minħabba kundizzjonijiet tat-temp favorevoli għall-industrija tax-xorb kif ukoll mid-diversi avvinimenti tal-massa li saru s-sena li għaddiet. Il-bord tad-diretturi rrakomanda li d-divedend lill-azzjonisti jiżdied bi 8.3% għal żewġ miljuni u sitt mitt elf ewro.

Anke l-kumpanija MaltaPost ħabbret ir-riżultati parzjali tagħha. Qalet li għamlet qligh qabel it-taxxa ta’ miljun u tliet mitt elf ewro fis-sitt xhur sal-aħħar ta’ Marzu li għadda – tnaqqis ta’ €500,00 fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra. Il-MaltaPost qalet li qed taħdem f’settur kompettitiv għall-aħħar fejn għalkemm żdied id-dħul, komplew jogħlew ukoll l-ispejjeż fosthom dawk marbuta mal-posta li tasal minn barra bil-kumpanija tilmenta li t-tariffi postali għadhom baxxi meta mqabbla mal-pajjiżi Ewropej.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar