Lokali
Il-Gvern b’għotja ta’ €165,000 lill-Fondazzjoni Jean Antide biex issaħħaħ ħidmietha fil-każijiet soċjali

Il-Fondazzjoni Jean Antide u l-Gvern iffirmaw ftehim ta’ sħubija soċjali, id-disa’ wieħed tax-xorta tiegħu. Il-Gvern ser jgħin b’għotja ta’ €165,000 fuq tliet snin biex il-Fondazzjoni ssaħħaħ is-servizzi li toffri f’diversi każi soċjali li jvarjaw mill-vjolenza domestika sa problemi ta’ saħħa mentali.

Il-Fondazzjoni Jean Antide u l-Gvern issieħbu fi ftehim ieħor ta’ sħubija soċjali li permezz tiegħu l-Gvern ser jgħin b’mod finanzjarju il-Fondazzjoni tkompli bil-missjoni soċjali tagħha. Bil-ftehim il-Fondazzjoni ser issaħħaħ it-tim ta’ social workers, biex tilħaq aħjar il-persuni vurnerabbli. Il-Ministeru se jkun qed jalloka s-somma ta’ €165,000, mifruxa fuq medda ta’ tliet snin

Il-fondazzjoni li titmexxa mis-Sorijiet tal-Karità tara aktar minn 370 każ ġdid fis-sena u toffri diversi servizzi ta’ għajnuna kif spjega s-social Workers Ruben Vella.

Ruben Vella qal “naħdmu mal-caregivers li jaħdmu ma’ persuni li għandhom diffikultajiet mentali flimkien ma’ psychatric nurse. Għandna wkoll servizz ta’ sor li huwa għal nisa li għaddew minn xi forma ta’ domestic violence u jibqgħu jissapportjawhom biex jerġgħu jiġu integrati fis-soċjetà.

Il-Fondazzjon għandha żewġ ċentri wieħed f’Ħal Tarxien u ieħor f’Birżebbuġa biex isservi familji vulnerabbli. Il-Kap Eżekuttiv Nora Macelli saħqet li l-Fondazzjoni mhux tagħmel xogħol li jitwettaq min aġenziji jew għaqdiet oħra.

Nora Macelli qalet “fil-fatt noqogħdu attenti ħafna li mill-esperjenza ta’ ħidma fil-komunità nibdew nintebħu li hemm ħtiġijiet li ħadd mhu jilħaq u s-servizzi tagħna huma risposta għal dawn il-ħtiġijiet li ntbaħna bihom”.

Il-ħima tal-Fondazzjoni bdiet 49 sena ilu meta soru tal-karitá ħasset il-bżonn li tiddedika ħidmietha fil-qasam soċjali.

Sr Natalie Abela qalet “Superjura Delegata Sour Laura Tanti kienet għalliema iżda rat il-bżonnijiet soċjali li kien hawn fl-inħawi ta’ Ħal Tarxien, għamlet kors ta’ social work l-Ingilterra u fetħet St Jean Antide welfare campaign fejn hi kienet tgħin nies li kellhom problemi soċjali fil-familja”.

Waqt l-iffirmar tal-ftehim ta’ sħubija soċjali, il-Ministru Michael Falzon qal li dan huwa d-disa’ ftehim li ġie ffirmat s’issa ma’ Għaqdiet Mhux Governattivi li jaħdmu fil-qasam soċjali. Huwa faħħar ix-xogħol li qed tagħmel il-Fondazzjoni Jean Antide u qal li s-soċjetà għandha tirrikonoxxi x-xogħol imprezzabbli b’risq dawk li qed iħabbtu wiċċhom ma’ diffikultajiet fil-ħajja.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Raġel sofra minn ġrieħi gravi wara li kien involut f’inċident tat-traffiku fir-Rabat. L-inċident seħħ illum għall-ħabta tal-5.30pm fi Triq Sqaq iċ-Ċawla. Mill-ewwel stħarriġ tal-Pulizija jirriżulta li seħħet ħabta bejn żewġ…

Lokali

Inqas minn ġimgħatejn bogħod mill-Milied xi ħadd se jkun qiegħed jiċċelebraħ bħala miljunarju hekk kif illejla ntrebħet is-Super 5. Skont il-Maltco, kien hemm biljett wieħed li rnexxielu jaqta’ l-5 numri…

Partit Laburista

F’ċerimonja fuq il-mafkar ta’ Jum ir-Repubblika fi Triq Diċembru 13 il-Partit Laburista sellem lil Malta Repubblika. Fi stqarrija ngħad li l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar is-sinjifikat ta’ din il-ġrajja…

Lokali

Il-programm ta’ ċittadinanza b’investiment, l-IIP sa issa kkontribwixxa kważi sitt mitt miljun ewro (€582) fil-fond nazzjonali għall-iżvilupp soċjali li twaqqaf apposta u fil-Fond Konsolidat. Fir-rapport annwali maħruġ mill-Uffiċċju li jirregola…

Aktar