Budget
L-MDA lesta tidħol għal proġett mal-Gvern biex toffri appartamenti b’kirja ta’ €300

Is-suq tal-kirjiet ġie diskuss bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-assoċjazzjoni tal-iżviluppaturi, bil-Prim Ministru jgħid li l-Gvern fil-budget ser iħabbar miżuri biex jgħin li min ġenwinament ma jistax ilaħħaq mal-kera, iżda ser jara wkoll li l-kirjiet kollha jibdew jiġu reġistrati. Min-naħa tiegħu, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Chetcuti qal li l-MDA lesta tipparteċipa fi proġett biex ikun hawn appartament li jistgħu jinkrew bejn 300 u 400 ewro fix-xahar.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dalwaqt se tiġi ppubblikata l-white paper bi proposti dwar il-kera, li stqarr li qed jistenna li se tqajjem kontroversja. F’laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Dr Muscat qal li l-Gvern jemmen li għandu jħalli s-suq tal-kera fil-libertà kemm jista’ u fl-istess waqt għandu jkollu regolamentazzjoni bażika. Il-Prim Ministru qal li ma jistax ikun li għad hawn ħafna kirjiet li mhumiex reġistrati u ħabbar li se tidħol sistema li kull kirja bilfors trid tkun reġistrata. Dr Muscat qal li fil-budget se jkun hemm miżuri li se jgħinu lill-familji li ġenwinament ma jistgħux ilaħħqu mal-kera.

Il-Prim Ministru rrimarka li tmenin fil-mija tal-Maltin huma sidien ta’ darhom u bl-apprezzament tal-proprjetà qed jaraw il-ġid tagħhom jiżdied. Mill-banda l-oħra, Dr Muscat irrikonoxxa li hemm 20 fil-mija oħra li għal raġunijiet differenti mhumiex f’pożizzjoni li jixtru darhom.

Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Sandro Chetcuti qal li kull pulzier art tiswa’ mitqlu deheb. Is-sur Chetcuti qal li l-Assoċjazzjoni tħossha responsabbli biex tikkontribwixxi u tgħin lil kull min jaqa’ lura. Fil-bidu tal-laqgħa, l-MDA ppreżentat uħud mill-proposti tagħha għal budget fosthom li sidien li jikru bi prezzijiet affordabbli għal ħames snin jew aktar, għandhom jiġu inċentivati meta jittrasferixxu l-proprjetà.

Huwa qal li l-iżviluppaturi lesti jidħlu bħala garanti għall-għaxra fil-mija depożitu li jitolbu l-banek biex joħorġu s-self għax-xiri tal-propjetà jekk ikollhom inċentiv. Is-sur Chetcuti qal li l-membri tal-MDA lesti jżidu l-paga minima tal-ħaddiema fl-industrija tal-bini b’tal-anqas 20 fil-mija. Qal li dawn il-ħaddiema jeħtieġ li jkollhom l-iskills card.

L-MDA qed toffri wkoll li bl-esperjenza tagħha tidħol fi ftehim bi sħab bejn il-Gvern u l-privat biex titwaqqaf aġenzija jew fondazzjoni biex ikun hawn appartamenti għall-kiri bi prezzijiet ta’ bejn it-300 u l-400 ewro fix-xahar. Is-sur Chetcuti qal li b’din il-proposta m’hemm l-ebda skop ta’ spekulazzjoni u qed isir biss għal skop soċjali ghax qal li l-assoċjazzjoni hija mħassba bis-sitwazzjonijiet ġenwini ta’ nies li mhux ilaħħqu mal-kirjiet.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Raġel mill-Pakistan ta’ 38 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li tilef il-kontroll tal-vettura li kien qiegħed isuq, tat-tip Volkswagen Golf, u baqa’ dieħel ġo arblu tad-dawl. Fil-vettura miegħu kien hemm…

Kronaka

Mara sofriet minn ġrieħi gravi wara li llejla kienet involuta f’inċident tat-traffiku.  L-inċident seħħ għall-ħabta tal-5pm fi Vjal Blue Grotto, fiż-Żurrieq. Fuq il-post marru l-Pulizija tad-Distrett fejn minn stħarriġ preliminari li…

Kultura

Bit-tema ‘Jiddefendu l-Libertajiet Tagħna’, il-bini tal-Parlament qed jilqa’ wirja fotografika biex tfakkar it-30 anniversarju tal-Premju Sakharov. Wirja fotografika li qed issir fil-Parlament tixħet dawl fuq erba’ esponenti ewlenin favur id-drittijiet…

Kronaka

L-għada li dar f’Ħal Luqa inħakmet min-nar qawwi, il-komunità ta’ Ħal Luqa qamet titkellem dwar dak li għaddiet minnha l-familja Theuma, magħrufa għall-presepju li tesebixxi kull sena fi żmien il-Milied….

Aktar