Budget
L-MDA lesta tidħol għal proġett mal-Gvern biex toffri appartamenti b’kirja ta’ €300

Is-suq tal-kirjiet ġie diskuss bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-assoċjazzjoni tal-iżviluppaturi, bil-Prim Ministru jgħid li l-Gvern fil-budget ser iħabbar miżuri biex jgħin li min ġenwinament ma jistax ilaħħaq mal-kera, iżda ser jara wkoll li l-kirjiet kollha jibdew jiġu reġistrati. Min-naħa tiegħu, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Chetcuti qal li l-MDA lesta tipparteċipa fi proġett biex ikun hawn appartament li jistgħu jinkrew bejn 300 u 400 ewro fix-xahar.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dalwaqt se tiġi ppubblikata l-white paper bi proposti dwar il-kera, li stqarr li qed jistenna li se tqajjem kontroversja. F’laqgħa mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Dr Muscat qal li l-Gvern jemmen li għandu jħalli s-suq tal-kera fil-libertà kemm jista’ u fl-istess waqt għandu jkollu regolamentazzjoni bażika. Il-Prim Ministru qal li ma jistax ikun li għad hawn ħafna kirjiet li mhumiex reġistrati u ħabbar li se tidħol sistema li kull kirja bilfors trid tkun reġistrata. Dr Muscat qal li fil-budget se jkun hemm miżuri li se jgħinu lill-familji li ġenwinament ma jistgħux ilaħħqu mal-kera.

Il-Prim Ministru rrimarka li tmenin fil-mija tal-Maltin huma sidien ta’ darhom u bl-apprezzament tal-proprjetà qed jaraw il-ġid tagħhom jiżdied. Mill-banda l-oħra, Dr Muscat irrikonoxxa li hemm 20 fil-mija oħra li għal raġunijiet differenti mhumiex f’pożizzjoni li jixtru darhom.

Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, Sandro Chetcuti qal li kull pulzier art tiswa’ mitqlu deheb. Is-sur Chetcuti qal li l-Assoċjazzjoni tħossha responsabbli biex tikkontribwixxi u tgħin lil kull min jaqa’ lura. Fil-bidu tal-laqgħa, l-MDA ppreżentat uħud mill-proposti tagħha għal budget fosthom li sidien li jikru bi prezzijiet affordabbli għal ħames snin jew aktar, għandhom jiġu inċentivati meta jittrasferixxu l-proprjetà.

Huwa qal li l-iżviluppaturi lesti jidħlu bħala garanti għall-għaxra fil-mija depożitu li jitolbu l-banek biex joħorġu s-self għax-xiri tal-propjetà jekk ikollhom inċentiv. Is-sur Chetcuti qal li l-membri tal-MDA lesti jżidu l-paga minima tal-ħaddiema fl-industrija tal-bini b’tal-anqas 20 fil-mija. Qal li dawn il-ħaddiema jeħtieġ li jkollhom l-iskills card.

L-MDA qed toffri wkoll li bl-esperjenza tagħha tidħol fi ftehim bi sħab bejn il-Gvern u l-privat biex titwaqqaf aġenzija jew fondazzjoni biex ikun hawn appartamenti għall-kiri bi prezzijiet ta’ bejn it-300 u l-400 ewro fix-xahar. Is-sur Chetcuti qal li b’din il-proposta m’hemm l-ebda skop ta’ spekulazzjoni u qed isir biss għal skop soċjali ghax qal li l-assoċjazzjoni hija mħassba bis-sitwazzjonijiet ġenwini ta’ nies li mhux ilaħħqu mal-kirjiet.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Raġel ta’ 58 sena sofra ġrieħi gravi wara li tard ilbieraħ kien involut f’argument fix-Xagħra, Għawdex. Il-Pulizija kienet infurmata bil-każ fi Triq it-28 t’April 1688 għall-ħabta tal-10.50pm. Il-Pulizija qalet li…

Immigrazzjoni

Il-bastiment Aquarius, li kien qed jopera fl-ibħra ċentrali tal-Mediterran biex jittrasporta u jeħles immmigranti li kienu qed jippruvaw jaqsmu illegalemnt mil-Libja lejn l-Italja, kellu r-reġistrazzjoni tiegħu revokata. Il-vapur, li huwa…

Ġurnali

Nagħtu ħarsa lejn il-faċċati tal-ġurnali llum it-Tnejn 24 ta’ Settembru 2018: L-Orizzont Aktar kumpaniji barranin lesti li jinvestu f’Malta: Hekk jisħaq il-prim ministru meta kien qed jitkellem dwar Brexit. Storja…

Mużika

Michelle Paris hija mużiċista u kompożitiriċi li l-passjoni kbira li għandha għall-mużika tradizzjonali Irlandiża ddistingwietha bir-rebħ ta’ midalji prestiġjużi lil hinn minn xtutna. Il-mużika tradizzjonali Irlandiża għandha għeruq li jmorru…

Aktar