Storja
Il-Gvern b’negozjati biex jakkwista r-residenza privata tar-Reġina Eliżabetta

Il-Gvern għadu għaddej b’negozjati mas-sidien ta’ Villa Gwardamangia biex ikun jista’ jakkwista din il-proprjetà mingħand sidien privati.

Dan intqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici meta wieġeb mistoqsija supplimentari tad-Deputat Nazzjonalsita, Beppe Fenech Adami fil-Parlament. U dan wara rapport li dehru fl-istampa li l-proprjetà qed tkun reklamata għall-bejgħ.

Il-Ministru Bonnici qal li l-interess tal-Gvern li jixtri l-proprjetà huwa minħabba r-rabta ta’ din il-villa mal-istorja ta’ Malta. Filfatt, Villa Gwardamangia kienet ir-residenza privata tar-Reġina Elizabbetta II tar-Renju Unit meta kienet għadha Prinċipessa u żżewġet lill-Prinċep Filippu li fl-aħħar snin erbgħin u l-bidu tas-snin ħamsin kien stazzjonat Malta mal-qawwa navali Ingliża. Waqt li qal li hemm aktar minn sid wieħed tal-villa, il-Ministru qal li dawn għandhom id-dritt ibiegħu lil min iridu. Il-binja hija protetta taħt it-tieni skeda minħabba l-importanza storika tagħha.

Fi twegiba supplimentari oħra, il-Ministru Bonnici qal li l-organizazzjoni edukattiva, xjentifika u kulturali tan-Nazzjonijiet Magħquda l-UNESCO qed tikkunsidra t-talba ta’ Malta biex il-ftira Maltija tkun iddikjarata l-ewwel eżempju ta’ wirt kulturali intanġibbli Malti. Huwa qal li Malta setgħet tagħmel din it-talba wara li l-Parlament approva l-konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar wirt intanġibbli. Huwa qal li r-rikonoxximent tal-ftira Maltija jkun ifisser rikonoxximent ukoll għas-sengħa meħtieġa biex tinħabeż.

Il-Ministru Bonnici kien qed iwieġeb mistoqsija supplimentari tad-Deputat Laburista Byron Camilleri. Fi tweġiba oħra, il-Ministru għall-Kultura qal li l-Gvern qed jaħdem biex titwaqqaf fondazzjoni mal-Knisja u l-Università li tieħu ħsieb it-tmexxija kulturali tal-Università l-qadima tal-Belt u l-Knisja tal-Ġiżwiti fl-istess binja. Waqt li qal li r-restawr estern tal-bini tal-Università sewa miljun u nofs ewro, qal li l-fondazzjoni tkun mistennija taħdem biex tagħmel kalamita turistika u kulturali minn dan is-sit.

Aħbarijiet Oħra
Ambjent

Riċerkatur Malti sab l-ismijiet ta’ kważi elf wied f’Malta, Għawdex u Kemmuna. Jispjega li fost affarijiet oħra, l-ismijiet tal-widien f’Malta huma klassifikati fi tlieta; dawk ġejjin minn ismijiet tan-nies, ta’…

Stejjer Umani

Velimir Dulo mis-Serbja, ilu Malta aktar minn sentejn jaħdem bħala technician. Fis-Sajf li għadda ingħaqdu miegħu martu u ż-żewġ uliedu, fosthom Nevena Dulo ta’ 11-il sena li anke bdiet tattendi…

Protezzjoni Ċivili

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ffirma ftehim ta’ koperazzjoni mas-Singapore Civil Defence Force. B’dan il-ftehim l-forzi tal-protezzjoni ċivili ta’ Singapore se jipprovdu espert tagħhom b’xejn lid-dipartiment tal-protezzjoni ċivili, fosthom għat-tfassil ta’ pjan…

Lokali

Il-kuntistabbli Ryan Paul Tonna, li miet ħabta u sabta meta faga fl-ikel wara maratona fl-Italja, qal li beda l-atletika minħabba f’ibnu biex ikun ta’ eżempju tajjeb għalih. F’messaġġ fuq il-paġna…

Aktar