Lokali
Il-Gvern iħabbar li minn April se tibda topera l-Qorti tal-Kummerċ

Il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ħabbar li mix-xahar id-diehel ser jibda jaħdem il-Qorti tal-Kummerċ. Qal li dan se jsir bi qbil mal-ġudikatura u wara liġi li għaddiet mill-Parlament. Hu kien qed jindirizza l-avukati l-ġodda li ngħataw il-warrant biex jibdew jipprattikaw il-professjoni tagħhom.

156 avukat ġdid u ħames prokuraturi legali ngħataw il-warrant biex jibdew il-prattika professjonali tagħhom fil-qrati tal-ġustizzja. Fiċ-ċerimonja, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici fisser il-Qrati bħala l-hand break fuq l-eżekuttiv u appella lill-avukati l-ġodda sabiex ikunu leali lejn il-ġustizzja, lejn dak li huwa sewwa u lejn il-pajjiż filwaqt li ħeġġihom jieħdu parir bl-infanzja tal-professjoni tagħhom.

Il-Prim Imħallef Silvio Camilleri fakkarhom li l-warrant hu ċertifikat li huma affidabbli u għalhekk qal irid isir skrutinju tajjeb ta’ min jaspira li jidħol f’din il-professjoni. Qal li għemil ħażin u skorret ta’ avukat jista’ jwassal għar-rovina tan-nies. Wissa kontra r-regħba għal flus u appellalhom sabiex ikunu fuq quddiem nett biex jissalvagwardjaw is-saltna tad-dritt.

Kelma wkoll mingħand l-Avukat Ġenerali Peter Grech li ħeġġeġ biex jibqgħu jaġġornaw ruħhom mal-liġijiet.

Il-President tal-Kamra tal-Avukati, George Hyzler waqt li laqa’ lill-avukati l-ġodda spjega għaliex il-Kamra tal-Avukati oġġezzjonat li jingħata dan il-warrant lil żewġ avukati ġodda.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

B’digriet ta’ Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna, il-Knisja Parrokkjali Matriċi ta’ Stella Maris ġiet mgħollija għad-dinijtà ta’ Knisja Arċipretali. Hekk, il-kappillan tal-Parroċċa, fil-preżent Mons. Anton Portelli, jkollu wkoll it-titlu ta’…

Lokali

Xena mill-isbaħ tal-bajja ta’ Mġarr ix-Xini kif probabbli qatt ma rajtha. Dan ir-ritratt, li ttieħed mill-astronomu Joseph Caruana, jagħtina ħjiel tal-ġmiel naturali li kienu jgawdu missirijietna, u li llum sfortunatament…

Lokali

Fl-1 ta’ Lulju, fil-pjazza ewlenija tal-Qala, l-Għaqda Briju San Ġużepp b’kollaborazzjoni mal-Ministeru għal Għawdex se jorganizza l-‘Festa Għawdxija’. Dan l-avveniment se jsir proprju meta l-istaġun tal-festi f’pajjiżna jkun fl-aqwa tiegħu….

Lokali

Raġel mgħammad u armat b’sikkina seraq €100 flus kontanti minn ħanut tal-merċa f’Ħal Tarxien. Il-każ seħħ fi Triq Karlu Maratta għall-ħabta tan-nofsiegħa. Ir-raġel talab lill-kaxxiera biex tagħtih il-flus kollha, kif…

Aktar