Lokali
Il-Gvern itenni l-impenn li jkompli bir-riformi li ssemmew fid-dibattitu tal-PE

B’reazzjoni għad-dibattitu, il-gvern tenna l-impenn tiegħu li jkompli bir-riformi fuq xi punti li tqajmu fid-dibattitu, kif ukoll li jagħti iżjed riżorsi lill-istituzzjonijiet biex ikunu iktar effettivi. Il-gvern qal fi stqarrija li flimkien mal-poplu Malti jingħaqad fil-kundanna għall-qtil tas-sinjura Caruana Galiza waqt li laqa’ b’sodisfazzjon li l-President tal-Kunsill tal-Ministri faħħar lill-gvern Malti għall-azzjonijiet li ħa wara l-qtil ta Daphne Caruana Galizia, inkluż l-involviment tal-Europol fost oħrajn.

Il-gvern Malti laqa’ wkoll il-kummenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li stqarr li m’hemmx tħassib ġenerali li Malta mhix qed timxi mal-obbligi tagħha mat-trattati Ewropej waqt li sejjaħ lill-Parlamentari Ewropej biex ma jaslux għal konklużjonijiet mgħaġġla. Huwa rrimarka wkoll fuq l-impenn tal-gvern li jinqabad min kien responsabbli għall-qtil u radd ħajr lill-gvernijiet li qed jgħinu lill-Gvern Malti f’dan.

Fl-istqarrija l-Gvern tenna li jilqa’ kull investigazzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej f’Malta fir-rispett tas-sovranità u l-liġijiet tal-pajjiż. Qal li kien ikun aħjar li kieku d-dibattitu tal-lum sar wara li l-Parlament Ewropew bagħat delegazzjoni biex tara s-sitwazzjoni u l-fatti. Il-gvern qal li fid-dibattitu intqalu bosta affarijiet li mhumiex veriteri u l-mozzjoni li tressqet, fiha inezattezzi li jirriflettu li l-fatti ma ġewx verifikati b’mod indipendenti.

Il-gvern wera diżappunt għall-attakki li saru min xi Membri Parlamentari Ewropej fuq is-sistema tat-taxxa u l-programm taċ-ċittadinanza meta dawn huma konformi mar-regoli Ewropej. Il-gvern qal li għalkemm huwa ċar li l-vot ser ikun favur il-mozzjoni, huwa ser ikompli jiddefendi d-drittijiet sovrani tal-pajjiż skont it-trattati Ewropej u jkompli jinvolvu ruħu fid-djalogu kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar is-saltna tad-dritt f’Malta

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awditur Ġenerali nnota li minkejja li żdiedu l-ispeċjalisti fid-Dipartiment tal-Outpatient tal-Isptar Mater Dei, il-ħin ta’ stennija għall-appuntamenti fl-outpatient għadu eċċessiv. L-Awditur Ġenerali qal li dawn iċ-ċirkostanzi ilhom ġejjin żmien twil,…

Lokali

Andre Bugeja ta’ 19-il sena u Massimo Fasanelli ta’ 18-il sena, it-tnejn minn Tas-Sliema, baqgħu miżmuma arrestati wara li tressqu l-Qorti mixlija li fil-lejl bejn it-8 u d-9 ta’ Settembru…

Lokali

Il-Kunsill Malti għall-Arti ppubblika l-applikazzjonijiet u r-regolamenti għal dawk li jixtiequ jipparteċipaw f’kompetizzjoni tal-presepji. Il-kompetizzjoni se tkun imqassma f’sitt sezzjonijiet, li jinkludu presepji mekkanizzati u dawk statiċi ta’ daqsijiet differenti….

Lokali

Tħabbar il-programm ta’ attivitajiet għall-kampanja internazzjonali dwar il-vjolenza kontra n-nisa, li se ddum għaddejja sittax-il ġurnata, mill-24 ta’ Novembru sal-10 ta’ Diċembru. Il-Kummissarju kontra l-Vjolenza Domestika, Joe Gerada, qal li…

Aktar