Lokali
Il-Gvern itenni l-impenn li jkompli bir-riformi li ssemmew fid-dibattitu tal-PE

B’reazzjoni għad-dibattitu, il-gvern tenna l-impenn tiegħu li jkompli bir-riformi fuq xi punti li tqajmu fid-dibattitu, kif ukoll li jagħti iżjed riżorsi lill-istituzzjonijiet biex ikunu iktar effettivi. Il-gvern qal fi stqarrija li flimkien mal-poplu Malti jingħaqad fil-kundanna għall-qtil tas-sinjura Caruana Galiza waqt li laqa’ b’sodisfazzjon li l-President tal-Kunsill tal-Ministri faħħar lill-gvern Malti għall-azzjonijiet li ħa wara l-qtil ta Daphne Caruana Galizia, inkluż l-involviment tal-Europol fost oħrajn.

Il-gvern Malti laqa’ wkoll il-kummenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li stqarr li m’hemmx tħassib ġenerali li Malta mhix qed timxi mal-obbligi tagħha mat-trattati Ewropej waqt li sejjaħ lill-Parlamentari Ewropej biex ma jaslux għal konklużjonijiet mgħaġġla. Huwa rrimarka wkoll fuq l-impenn tal-gvern li jinqabad min kien responsabbli għall-qtil u radd ħajr lill-gvernijiet li qed jgħinu lill-Gvern Malti f’dan.

Fl-istqarrija l-Gvern tenna li jilqa’ kull investigazzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej f’Malta fir-rispett tas-sovranità u l-liġijiet tal-pajjiż. Qal li kien ikun aħjar li kieku d-dibattitu tal-lum sar wara li l-Parlament Ewropew bagħat delegazzjoni biex tara s-sitwazzjoni u l-fatti. Il-gvern qal li fid-dibattitu intqalu bosta affarijiet li mhumiex veriteri u l-mozzjoni li tressqet, fiha inezattezzi li jirriflettu li l-fatti ma ġewx verifikati b’mod indipendenti.

Il-gvern wera diżappunt għall-attakki li saru min xi Membri Parlamentari Ewropej fuq is-sistema tat-taxxa u l-programm taċ-ċittadinanza meta dawn huma konformi mar-regoli Ewropej. Il-gvern qal li għalkemm huwa ċar li l-vot ser ikun favur il-mozzjoni, huwa ser ikompli jiddefendi d-drittijiet sovrani tal-pajjiż skont it-trattati Ewropej u jkompli jinvolvu ruħu fid-djalogu kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar is-saltna tad-dritt f’Malta

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Raġel ta’ 38 sena weġġa’ gravi f’ħabta bejn mutur u karozza f’Birkirkara. L-inċident seħħ għall-ħabta tad-9.00am fi Triq Mannarino. Il-Pulizija tad-Distrett marru fuq il-post fejn sabu ħabta bejn mutur ta’…

Lokali

Ingħalaq għalkollox is-sub post office tal-Maltapost fi Triq Ċensu Busuttil fl-Iklin. Dan ħabbitu l-kumpanija Maltapost, li fi stqarrija qalet li l-klijenti li kienu jinqedew mill-Iklin issa jridu jmorru fin-Naxxar. L-uffiċċju…

Lokali

Il-Partit Laburista qal li dd-deputat tal-Partit Nazzjonalista, Karol Aquilina, b’għemilu wera li ma jafx x’inhi governanza tajba. Fi stqarrija l-PL irrefera għall-mistoqsija parlamentari mwieġba lbieraħ, li qal uriet li fil-jum…

Lokali

Bejn Ġunju u Diċembru tal-2017, Transport Malta ħarġet total ta’ €144,475 f’multi li jikkoncernaw il-puntwalità u affidabilità lill-operatur tat-trasport pubbliku. Dan ħareġ wara li l-Ministru għat-Trasport Ian Borg wieġeb mistoqsija…

Aktar