Lokali
Il-Gvern itenni l-impenn li jkompli bir-riformi li ssemmew fid-dibattitu tal-PE

B’reazzjoni għad-dibattitu, il-gvern tenna l-impenn tiegħu li jkompli bir-riformi fuq xi punti li tqajmu fid-dibattitu, kif ukoll li jagħti iżjed riżorsi lill-istituzzjonijiet biex ikunu iktar effettivi. Il-gvern qal fi stqarrija li flimkien mal-poplu Malti jingħaqad fil-kundanna għall-qtil tas-sinjura Caruana Galiza waqt li laqa’ b’sodisfazzjon li l-President tal-Kunsill tal-Ministri faħħar lill-gvern Malti għall-azzjonijiet li ħa wara l-qtil ta Daphne Caruana Galizia, inkluż l-involviment tal-Europol fost oħrajn.

Il-gvern Malti laqa’ wkoll il-kummenti tal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans li stqarr li m’hemmx tħassib ġenerali li Malta mhix qed timxi mal-obbligi tagħha mat-trattati Ewropej waqt li sejjaħ lill-Parlamentari Ewropej biex ma jaslux għal konklużjonijiet mgħaġġla. Huwa rrimarka wkoll fuq l-impenn tal-gvern li jinqabad min kien responsabbli għall-qtil u radd ħajr lill-gvernijiet li qed jgħinu lill-Gvern Malti f’dan.

Fl-istqarrija l-Gvern tenna li jilqa’ kull investigazzjoni mill-istituzzjonijiet Ewropej f’Malta fir-rispett tas-sovranità u l-liġijiet tal-pajjiż. Qal li kien ikun aħjar li kieku d-dibattitu tal-lum sar wara li l-Parlament Ewropew bagħat delegazzjoni biex tara s-sitwazzjoni u l-fatti. Il-gvern qal li fid-dibattitu intqalu bosta affarijiet li mhumiex veriteri u l-mozzjoni li tressqet, fiha inezattezzi li jirriflettu li l-fatti ma ġewx verifikati b’mod indipendenti.

Il-gvern wera diżappunt għall-attakki li saru min xi Membri Parlamentari Ewropej fuq is-sistema tat-taxxa u l-programm taċ-ċittadinanza meta dawn huma konformi mar-regoli Ewropej. Il-gvern qal li għalkemm huwa ċar li l-vot ser ikun favur il-mozzjoni, huwa ser ikompli jiddefendi d-drittijiet sovrani tal-pajjiż skont it-trattati Ewropej u jkompli jinvolvu ruħu fid-djalogu kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar is-saltna tad-dritt f’Malta

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Din hija ħarsa lejn l-istejjer ewlenin fil-ġurnali tal-lum l-Erbgħa 20 ta’ Ġunju 2018: THE MALTA INDEPENDENT jirrapporta li l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna lbieraħ esprima l-fiduċja tiegħu fil-ħaddiema tal-Financial Intelligence Analysis…

Lokali

Il-Parlament ta l-approvazzjoni finali għall-emendi fil-liġi dwar il-protezzjoni tal-embrijun li ghaddew b’34 vot favur u 27 vot kontra. Qabel ittieħed il-vot, il-Whip tal-Gvern informa lill-Kamra li tliet deputati tal-Gvern kienu…

Lokali

Wieħed mill-istilisti magħrufa tal-kantanta internazzjonali Lady Gaga, l-istilist mill-Kroazja, Matija Cop li nġieb Malta f’attività edukattiva għall-istudenti tal-MCAST mill-Fondazzjoni, Malta Chamber of Fashion. F’Malta wieħed mill-istilisti li taħdem miegħu l-kantanta…

Lokali

Mara ta’ 58 sena qaltilna li ilha priġuniera ġo darha għal dawn l-aħħar 9 snin għax minħabba mard ma tiflaħx tinżel żewġ sulari taraġ. Il-mara, Rita Gatt hija armla b’erbat’…

Aktar