Lokali
Il-Gvern jagħti €2.5 miljuni lill-Fondazzjoni Sebħ

Il-Ministeru għall-Familja laħaq ftehim ieħor ta’ sħubija soċjali din id-darba mal-Fondazzjoni Sebħ li fuq medda ta’ tliet snin ser tingħata mill-gvern kważi €2.5 miljun għas-servizzi li jingħataw f’erbat idjar tat-tfal.

Erbat idjar tat-tfal mmexxija mill-ordnijiet tal-knisja taħt il-Fondazzjoni Sebħ, jiġifieri Dar Sagra Familja, Dar Fra Diegu, Dar Santa Tereża, u St Francis, iffirmaw ftehim mal-Ministeru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali. Il-ftehim jipprovdi biex fit-tliet snin li ġejjin, il-Fondazzjoni tingħata €2.5 miljun mill-Gvern biex tkompli bil-ħidma tagħha li tieħu ħsieb tfal li għal diversi raġunijiet ma jkunux jistgħu jgħixu mal-familji naturali tagħhom.

Id-Direttur tal-Fondazzjoni Sebħ, Andrew Azzopardi qal li b’dawn il-flus ikopru nofs l-ispejjeż f’dawn id-djar u renovar li qed isir f’dar f’B’Kara.

Andrew Azzopardi qal “dan huwa ftehim li jgħin lil dawn it-tfal, iktar sigurtà lill-fondazzjoni sebh biex nagħtu servizzi lil tfal li għandhom bżonn kura barra mill-familja”.

Swor Denise Vassallo li tieħu ħsieb il-programm ta’ kura għat-tfal f’Dar Sagra Familja saħqet li l-idea ta’ istitut illum għadda żmienha.

Sr Denise Vassallo qalet “naħseb il-kelma istitut irridu naqtugħa għax it’s a home, nippruvaw li they feel at home, u din hija d-dar tagħhom”.

Il-Ministru għall-Familja, Michael Falzon qal li dan huwa wieħed mill-ikbar ftehim ta’ public social partnership wara li l-budget għal dan l-għan żdied b’25%. Il-Ministru Falzon qal li l-ftehim sar għaliex il-Gvern irid jassigura li ebda tifel jew tifla ma jaqgħu lura. Huwa ħabbar li dil-ġimgħa se tiġi ppubblikata l-Liġi tal-Protezzjoni tat-Tfal li fost oħrajn għandha l-għan li tindirizza l-bżonn li t-tfal u l-harsien tagħhom minn kull abbuż fiżiku u psikoloġiku.

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Aktar