Lokali
Il-Gvern jgħid li jinsab determinat li jieħu azzjoni kontra attivitajiet relatati ma’ ħasil ta’ flus u finanzjament ta’ terroriżmu

Il-Gvern qal li jinsab determinat jippreveni, jintraċċa u jieħu azzjoni kontra attivitajiet relatati ma’ ħasil ta’ flus u finanzjament ta’ terroriżmu waqt li se jieħu nota u jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet li se jagħmel il-kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni tal-ħasil ta’ flus, Moneyval.

Il-Gvern waqt li nħass diżappuntat li rapport kunfidenzjali tal-Moneyval li għadu mhux finalizat ġie żvelat minn ġurnal lokali qabel m’għandu jiġi ppubblikat f’Settembru li ġej.

Il-Gvern Malti qal li se jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet li ser isiru fir-rapport tal-Moneyval – il-kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni tal-ħasil ta’ flus. Żied uħud li wħud mir-rakkomandazzjoni diġà qed jitwettqu.

F’rapport fil-mezzi tax-xandir li l-Gvern qal li xxandar meta għadu ma ġiex ippubblikat uffiċjalment, intqal li l-kumitat tal-Kunsill tal-Ewropa ta lill-Gvern Malti sena ċans biex jirregola ruħu fuq kontrolli kontra l-ħasil ta’ flus jew possibilment jiffaċċja riskju ta’ blacklisting.

L-iskrutinju fuq medda ta’ sena sar mill-Kumitat ta’ Esperti u Evalwazzjoni ta’ Miżuri Kontra l-Ħasil tal-Flus li hu huwa responsabbli mill-iskrutinju tal-proċessi użati fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus f’47 pajjiż-membru tal-Kunsill tal-Ewropa u jirraporta direttament lill-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa.

Fi stqarrija, il-Ministeru tal-Finanzi qal li Malta hija impenjata li tipprevjeni, tintraċċa u tieħu passi kontra attivitajiet relatati ma’ ħasil ta’ flus u finanzjament tat-terroriżmu.

Il-Ministeru waqt li esprima d-diżappunt tiegħu li r-rapport ġie żvelat qabel intemm il-proċess formali, qal li l-Gvern se jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport tal-Moneyval u li se jiżdiedu ma’ għadd ta’ inizjattivi li diġa bdew jittieħdu bħala parti mill-istrateġija nazzjonali kontra l-hasil tal-flus.

Fi stqarrija oħra, il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u Kristy Debono qalu li l-konsegwenzi tar-rapport huma serji ħafna fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji u sejħu lill-Gvern jiċċara x’passi se jieħu biex jindirizza n-nuqqasijiet identifikati fir-rapport. Qalu li wieħed mill-aktar fatturi inkwetanti hu l-kollass tal-istituzzjonijiet nazzjonali li suppost jiġġieldu l-ħasil tal-flus u li fi kliemhom fallew milli jaqdu dmirijietjom. Il-kelliema tal-Oppożizzjoni qalu li dan l-iżvilupp hu konferma oħra tar-rekord tal-Ministru Edward Scicluna li qalu li naqas milli jipproteġi s-settur tas-servizzi finanzjarji.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Omm Maltija ta’ żewġt itfal żgħar ilha sitt ġimgħat ma tara lil uliedha, u tisħaq li ma tafx x’sar minnhom. L-omm, li isimha mhux qed jixxandar fl-interess tat-tfal, ix-xahar li…

Kultura

Aktar minn 100 kwadru ta’ arti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti tneħħew minn posthom minħabba l-moffa li żviluppat fil-binja. F’kummenti lil TVM, il-Kuratur tal-MUŻA, Kenneth Cassar, spjega li l-opri tal-arti tneħħew minn…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena li joqgħod Birżebbuġa wkoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanzija ta’ għaxart elef ewro wara li tressaq il-Qorti mixli li attakka, insulta, hedded…

Qorti

Raġel ta’ 26 sena mix-Xewkija li jaħdem fil-kafeterija tal-vapuri tal-Gozo Channel wieġeb mhux ħati li seraq €1,500 mill-basket ta’ mara li ħallietu warajha fuq mejda. Fil-Qorti, il-prosekuzzjoni ppreżentat filmati tas-CCTV…

Aktar