Infrastruttura
Il-Gvern jgħid li l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex qed jitwettaq bir-reqqa, tirreaġixxi l-MDA

Il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali qal li l-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex qed jitwettaq bir-reqqa u bl-akbar attenzjoni u skont ir-regoli tal-ippjanar u l-ambjent ta’ Malta u tal-Unjoni Ewropea.

Fi stqarrija, il-Ministeru qal li filwaqt li jinnota t-tħassib riċenti ta’ għadd ta’ entitajiet dwar dan il-proġett li ilu jiġi ppjanat snin twal, il-Gvern jinnota li l-ħidma ta’ ppjanar u studji għal dan l-iżvilupp importanti għall-familji Għawdxin ilhom għaddejjin diversi snin. Spjega li l-istudji kollha meħtieġa, fosthom dawk tekniċi, ekonomiċi u ambjentali, saru jew qed jiġu ffinalizzati minn esperti indipendenti approvati mill-awtoritajiet konċernati u ser jiġu ppubblikati fiż-żmien li ġej bħala parti mill-proċess tad-determinazzjoni tal-permessi kollha meħtieġa biex ikun jista’ jibda t-tħaffir tal-mina.

Qal li fis-snin li għaddew, l-ippjanar tal-proġett kien jinkludi ħafna studji, fosthom social impact assessmentcost-benefit analysis u ħafna oħrajn. Dawn l-istudji qiesu fost oħrajn il-viabilità tal-proġett, l-impatti pożittivi u negattivi li jista’ jkollu fuq is-soċjetà, fuq l-ekonomija u oqsma oħra. L-environment impact assessment beda f’nofs is sena l-oħra u għandu jkollna eżitu preliminari fix-xhur li ġejjin.

Stqarr li dawn l-istudji ser ikunu l-bażi li fuqhom issir il-konsultazzjoni pubblika finali, u li skont ir-riżultati tagħhom l-awtoritajiet ser jieħdu d-deċiżjonijiet aħħarin dwar dan l-investiment infrastrutturali.

Temm jgħid li l-Gvern għandu mandat biex iwettaq dan il-proġett, li dwaru hemm qbil ukoll mill-Oppożizzjoni u għalhekk, ser ikompli għaddej bl-ippjanar tiegħu bl-akbar attenzjoni u bl-aktar mod metikoluż sabiex jiġi żgurat li jitwettaq bl-aktar mod sostenibbli.

Il-Malta Developers Association reġgħet tenniet il-pożizzjoni tagħha favur il-mina bejn iż-żewġ gżejjer. Hija qalet li tinsab sodisfatta bir-riżultati tal-istudji li saru, li taw riżultati pożittivi dwar il-mina. Qalet li tinnota li hawn entitajiet u għaqdiet mhux governattivi li qed jitolbu aktar studji, bil-għan li b’dawn l-istudji jiġi abbandunat il-proġett. Saħqet li l-istudji m’għandhomx isiru bil-għan li jagħtu riżultat negattiv.

Ara wkoll:

Nuqqas ta’ evidenza fuq il-mina bejn Malta u Għawdex – Kummissjoni Ambjent tal-Knisja

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar