Immigrazzjoni
Il-Gvern jgħid li Malta mhux se taċċetta u tiggarantixxi salvataġġ ta’ aktar immigranti

Il-Gvern qal li mhux se jkunu permessi żbarki f’pajjiżna ta’ immigranti rregolari, kemm minn għaqdiet non-governattivi kif ukoll minn kull opra tal-baħar jew bastiment ieħor. Kif lanqas ser jiġu garantiti xi riżorsi għall-fini ta’ assistenza lil immigranti rregolari fuq kwalunkwe’ opra tal-baħar jew bastiment.

Dan wara li fl-aħħar sigħat il-Forzi Armati ta’ Malta kienu qed isegwu dgħajsa b’immigranti rregolari fuqha, li kienet fiż-żona ta’ Tiftix u Salvataġġ Maltija. Din id-dgħajsa kienet ilha tiġi segwita għal diversi sigħat. Dawn l-immigranti se jkollhom jiddaħħlu pajjiżna fis-sigħat li ġejjin, u ser  jinżammu f’detenzjoni.

Fi stqarrija ngħad li fid-dawl ta’ dan, il-Kabinett tal-Ministri qies is-sitwazzjoni serja li jinsab għaddej minnha l-pajjiż bħalissa, fid-dawl tal-pressjoni li qed toħloq l-imxija tal-virus COVID-19, u kunsiderazzjonijiet oħra. Intqal li fl-isfond tal-isfidi straordinarji, f’mument fejn il-pajjiż iddikjara Emerġenza ta’ Saħħa Pubblika, il-Gvern Malti kkomunika li ma jinsabx f’pożizzjoni li jiggarantixxi r-riżorsi għas-salvataġġ lil immigranti rregolari tal-massa, li jkunu abbord kwalunkwe opra tal-baħar u bastimenti.

Ġie spjegat li dan qed jiġi kkomunikat fost oħrajn sabiex immigranti li għandhom intenzjoni jivvjaġġaw lejn Malta jkunu konxji tar-riskji li qegħdin ipoġġu ħajjithom fihom. Intqal li huwa għalhekk fl-interess u fir-responsabbilità ta’ dawn il-persuni li ma jipperikolawx ħajjithom bi vjaġġi riskjużi u billi jersqu lejn pajjiż li mhux f’qagħda li joffrilhom post sikur.

Ġie spjegat li ġaladarba s-Supretendent tas-Saħħa Pubblika ddikjarat emerġenza għas-saħħa pubblika, il-Gvern iddeċieda li aktar żbarki ta’ immigranti rregolari f’pajjiżna, li jistgħu jkunu wkoll infettati bil-virus, jippreġudikaw serjament il-ħidma kollha li qed issir kontra l-imxija ta’ dan il-virus, filwaqt li l-awtoritajiet Maltin m’humiex f’pożizzjoni li joffru post sikur lil dawn l-immigranti, f’perjodu ta’ sfida kbira speċjalment fil-qasam tas-saħħa, l-infurzar tal-liġi u ċ-ċentri tal-immigranti.

Kompla jingħad li s-sitwazzjoni llum il-ġurnata titlob li r-riżorsi lokali kollha inkluz il-Forzi Armati jibqgħu l-ħin kollu ffukati fil-ġlieda kontra din l-imxija tal-virus.

Intqal li Malta mhix f’pożizzjoni li toffri post sikur għall-iżbark ta’ immigranti mingħajr ma tikkomprometti u tippreġudika l-funzjonalità, l-infrastruttura loġistika u strutturi ta’ sigurtà, kif ukoll l-isforzi kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa u awtoritajiet oħra involuti biex jegħlbu l-firxa tal-COVID-19 u jikkuraw lil dawk milquta minnha.