Parlament
Il-Gvern jgħid li neħħa l-mannara fuq xi każini tal-baned

Il-Gvern daħħal fis-seħħ l-emendi fil-Kodiċi Ċivili bl-għan li tingħata għajnuna u protezzjoni lil soċjetajiet mużikali li jinsabu bil-mannara fuq rashom u b’riskju ta’ żgumbrament mis-sede rispettiva tagħhom.

Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ġustizzja, intqal li fid-dawl ta’ diversi kawżi ġudizzjarji fil-konfront ta’ każini tal-baned, il-Gvern mexa spalla ma’ spalla mal-istess baned biex dawn ma jikkrollawx u jkomplu jiffjorixxu fis-soċjetà lokali. Intqal ukoll li dan l-intervent kien ippjanat metikolożimament b’mod li jirrispetta d-drittijet tal-partijiet kollha kkonċernati.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici qal li permezz ta’ dawn l-emendi fil-liġi, il-Gvern qed jipprova joħloq bilanċ bejn id-drittijiet tal-inkwilini, f’dan il-każ il-baned u s-sidien.

Ġie spjegat li każini tal-baned li jkunu ilhom jeżistu għal mill-inqas tliet ġenerazzjonijiet jingħataw protezzjoni f’każ li jispiċċaw mingħajr titolu suġġett għall-kundizzjoni li l-ammont tal-kera in kwistjoni togħla b’mod raġonevoli. Barra minn hekk, is-sid se jgawdi wkoll mid-dritt li jikkontesta l-kundizzjonijiet tal-kera quddiem il-Bord li jirregola l-Kera, liema bord qiegħed jingħata d-dritt li jirrimedja kull sitwazzjoni ta’ sproporzjonalità manifesta wara li jkun ħa kunsiderazzjoni tal-funzjonijiet soċjali u kulturali tal-każin.

F’April li għadda l-Qorti tal-Appell ordnat lis-Soċjetà Filarmonika Fra Antoine De Paule ta’ Raħal Ġdid biex sa mhux aktar tard minn Settembru li ġej tiżgombra mill-post. Dan wara li s-soċjetà tilfet il-kawża minħabba xogħlijiet strutturali li saru fil-każin f’nofs is-snin disgħin. Il-Qorti qalet li dawn saru mingħajr il-kunsens tas-sidien li fl-1997 fetħu kawża għax argumentaw li fil-kuntratt tal-kera li sar fl-1984 sar bil-kundizzjoni fost oħrajn li l-inkwilini ma jistgħux jagħmlu l-alterazzjonijiet strutturali ħlief tiswijiet speċifiċi msemmija fil-kuntratt.

Sadanitant is-sidien, permezz tal-avukat tagħhom qed jieħdu qatta bla ħabel il-miżura leġislattiva li qed tkun proposta biex is-soċjetà mużikali ma titlifx l-użu tal-każin minħabba il-funzjoni soċjali tas-soċjetà. F’ittra dettaljata lill-midja, is-sidien kienu sostnew li azzjoni retroattiva bħal din hija legalment, politikament u moralment żbaljata. Huma kienu ħeġġew lill-Membri Parlamentari biex ma japprovax dawn l-emendi li fil-fehma tagħhom imorru kontra l-prinċipju tas-saltna tad-dritt. Ħeġġew ukoll  lill-President biex jekk l-emendi jiġu approvati mill-Parlament, bħala gwardjan tal-prinċipji kostituzzjoni ma tiffirmax il-liġi proposta. Kienu wissew li jekk dan ma jsirx, huma ser ifittxu rimedji oħra legali biex jiddefendu d-dritt kostituzzjonali tagħhom.

 

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Il-banda De Paule f’Raħal Ġdid tispiċċa bla każin

Is-sidien tal-każin tal-banda De Paul jopponu emendi fil-liġi biex ma titwettaqx is-sentenza tal-Qorti

Aħbarijiet Oħra
Temp

L-uffiċċju meterjoloġiku qed ibassar riħ qawwi ħafna għal għada l-Ħadd 24 ta’ Frar. Jidher li r-riħ se jilħaq il-qawwa ta’ riefnu (forza 8-9) mal-jum ta’ għada. It-temp mistenni jkun imsaħħab…

Kronaka

Persuna ġarrbet xi ġrieħi wara li kienet involuta f’inċident fuq il-baħar fl-inħawi ta’ Fra Ben, fil-Qawra. Il-każ seħħ għall-ħabta tat-3.00 ta’ waranofsinhar. TVM infurmat li fil-ħin tal-inċident il-persuna kienet fil-baħar…

Politika

Il-President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, Kristy Debono, qalet li l-Partit Nazzjonalista kien u se jibqa’ t-tarka tal-poplu u tal-pajjiż kollu waqt li se jsaħħaħ il-ħidma favur il-pajjiż. Fi tmiem it-tielet…

Aktar