Parlament
Il-Gvern jgħid li neħħa l-mannara fuq xi każini tal-baned

Il-Gvern daħħal fis-seħħ l-emendi fil-Kodiċi Ċivili bl-għan li tingħata għajnuna u protezzjoni lil soċjetajiet mużikali li jinsabu bil-mannara fuq rashom u b’riskju ta’ żgumbrament mis-sede rispettiva tagħhom.

Fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għall-Ġustizzja, intqal li fid-dawl ta’ diversi kawżi ġudizzjarji fil-konfront ta’ każini tal-baned, il-Gvern mexa spalla ma’ spalla mal-istess baned biex dawn ma jikkrollawx u jkomplu jiffjorixxu fis-soċjetà lokali. Intqal ukoll li dan l-intervent kien ippjanat metikolożimament b’mod li jirrispetta d-drittijet tal-partijiet kollha kkonċernati.

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici qal li permezz ta’ dawn l-emendi fil-liġi, il-Gvern qed jipprova joħloq bilanċ bejn id-drittijiet tal-inkwilini, f’dan il-każ il-baned u s-sidien.

Ġie spjegat li każini tal-baned li jkunu ilhom jeżistu għal mill-inqas tliet ġenerazzjonijiet jingħataw protezzjoni f’każ li jispiċċaw mingħajr titolu suġġett għall-kundizzjoni li l-ammont tal-kera in kwistjoni togħla b’mod raġonevoli. Barra minn hekk, is-sid se jgawdi wkoll mid-dritt li jikkontesta l-kundizzjonijiet tal-kera quddiem il-Bord li jirregola l-Kera, liema bord qiegħed jingħata d-dritt li jirrimedja kull sitwazzjoni ta’ sproporzjonalità manifesta wara li jkun ħa kunsiderazzjoni tal-funzjonijiet soċjali u kulturali tal-każin.

F’April li għadda l-Qorti tal-Appell ordnat lis-Soċjetà Filarmonika Fra Antoine De Paule ta’ Raħal Ġdid biex sa mhux aktar tard minn Settembru li ġej tiżgombra mill-post. Dan wara li s-soċjetà tilfet il-kawża minħabba xogħlijiet strutturali li saru fil-każin f’nofs is-snin disgħin. Il-Qorti qalet li dawn saru mingħajr il-kunsens tas-sidien li fl-1997 fetħu kawża għax argumentaw li fil-kuntratt tal-kera li sar fl-1984 sar bil-kundizzjoni fost oħrajn li l-inkwilini ma jistgħux jagħmlu l-alterazzjonijiet strutturali ħlief tiswijiet speċifiċi msemmija fil-kuntratt.

Sadanitant is-sidien, permezz tal-avukat tagħhom qed jieħdu qatta bla ħabel il-miżura leġislattiva li qed tkun proposta biex is-soċjetà mużikali ma titlifx l-użu tal-każin minħabba il-funzjoni soċjali tas-soċjetà. F’ittra dettaljata lill-midja, is-sidien kienu sostnew li azzjoni retroattiva bħal din hija legalment, politikament u moralment żbaljata. Huma kienu ħeġġew lill-Membri Parlamentari biex ma japprovax dawn l-emendi li fil-fehma tagħhom imorru kontra l-prinċipju tas-saltna tad-dritt. Ħeġġew ukoll  lill-President biex jekk l-emendi jiġu approvati mill-Parlament, bħala gwardjan tal-prinċipji kostituzzjoni ma tiffirmax il-liġi proposta. Kienu wissew li jekk dan ma jsirx, huma ser ifittxu rimedji oħra legali biex jiddefendu d-dritt kostituzzjonali tagħhom.

 

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Il-banda De Paule f’Raħal Ġdid tispiċċa bla każin

Is-sidien tal-każin tal-banda De Paul jopponu emendi fil-liġi biex ma titwettaqx is-sentenza tal-Qorti

Aħbarijiet Oħra
Lifestyle

It-tradizzjoni tal-ġostra għall-komunità Misidjana hija appuntament annwali li jaħbat mal-festa ta’ San Ġużepp. Mixgħula u mżejna għall-festa tal-patrun tagħha, matul din il-ġimgħa f’din il-lokalità saru l-kompetizzjonijiet tal-ġostra, li d-drawwa tagħha…

Lokali

Esperjenza unika u differenti minn tas-soltu għal Christine Borg u Tonio Mercieca, żewġ residenti tad-Dar tal-Providenza b’diżabilità fiżika li jgħixu f’Dar Akkwarell fil-Qawra. Is-Sibt filgħodu Christine u Tonio marru dawra…

Immigrazzjoni

Wara li fl-aħħar ġimgħat inqalgħu batibekki bejn l-awtoritajiet Maltin u Taljani dwar l-immigrazzjoni, TVM stħarreġ is-sentiment tat-Taljani li qed jaħdmu f’Malta. Mindu ġie elett il-Gvern ċentru lemini Taljan kważi erba’…

Kronaka

Tliet membri mit-tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza ta’ Mater Dei sfaw aggrediti minn ġuvni Libjan waqt li kienu qed jassistu żewġ persuni li kellhom bżonn l-assistenza medika. Il-ġuvni ġie arrestat mill-Pulizija…

Aktar