Avjazzjoni
AĠĠORNAT: Il-Gvern jibgħat titjira tal-Air Malta għal tfal Maltin maqbuda d-Danimarka

L-Air Malta llejla se topera titjira speċjali, fuq struzzjonijiet tal-Ministru Konrad Mizzi, biex iġġib lura Malta grupp ta’ 142 passiġġier, il-maġġoranza tagħhom tfal li kkompetew f’tournament tal-futbol fid-Danimarka. Huma tħallew l-art minn operatur privat li ma onorax l-obbligu li jopera t-titjira biex iġibhom lura.

Mistennija jaslu Malta kmieni t-Tlieta filgħodu grupp ta’ Maltin, fil-maġġoranza tfal mill-klabb tal-futbol tas-Sirens u ħames timijiet oħra li kkompetew f’tournament tal-futbol taħt l-isem ta’ Pro Touch Academy Malta. Huma se jaslu tnax-il siegħa wara l-ħin skedat għat-titjira ta’ ritorn mid-Danimarka, li tħassret mill-operatur privat li kellu jwassalhom lura Malta.

Il-Maltin se jinġiebu b’titjira speċjali tal-Air Malta li se ssir fuq struzzjonijiet tal-Ministru Konrad Mizzi, minkejja li l-Air Malta ma kellha xejn x’taqsam mat-titjira mikrija biex iġġibhom lura.

Il-grupp tela’ d-Danimarka bħal-lum ġimgħa biex jipparteċipa f’tournament tal-futbol. Sorsi qalu lil Television Malta li kumpanija privata Flight Support Services ta’ Joffrey Mallia li jaħdem fid-dipartament tal-operations tal-Air Malta, li għamlet din it-titjira charter permezz tal-operatur VLM. Qalu li meta marru d-Danimarka ġimgħa ilu, telqu minn Malta fis-sebgħa ta’ filgħaxija minflok fl-10 ta’ filgħodu, bil-konsegwenza li tilfu ċ-ċerimonja tal-ftuħ tat-tournament. Fit-tournament ħadu sehem ‘il fuq minn 160 tim minn madwar id-dinja.

Is-sorsi qalu li l-Ħadd filgħodu, il-kumpanija infurmathom li l-VLM ħassret it-titjira minn Aalborg, id-Danimarka, għal Malta u ma offriet l-ebda alternattiva. L-Air Malta qalet li daħlet għal dan l-impenn minkejja sfidi operazzjonali tal-iskeda tas-Sajf li hi impenjattiva ħafna. Żiedet tgħid li hi ma kellha x’taqsam xejn mat-titjira mikrija u qalet li issospendent lil Joffrey Mallia mill-impjieg tiegħu fl-Air Malta.

Sadanittant, s’issa mhux magħruf jekk il-kumpanija privata li kienet involuta f’dal-każ hix ser tonora kuntratt ieħor għal grupp ta’ 280 oħra mill-klabbs tal-Pietà u l-Ħamrun li ġimgħa oħra mistennija jitilgħu d-Danimarka wkoll.