Lokali
Il-Gvern jiddiskuti mal-President is-sejħa tagħha dwar id-dibattitu fuq il-liġi tal-IVF

Waqt li komplew l-argumenti favur u kontra l-proposti tal-Gvern għall-emendi fil-liġi tal-IVF, il-Gvern wera qbil mal-President Marie Louise Coleiro Preca li din id-diskussjoni għandha ssir b’mod seren, iżda tenna li r-riforma fil-liġi trid issir mingħajr dewmien għalkemm ir-riflessjoni dwarha tista’ tissokta fl-istadju tat-tieni qari u qabel tkun approvata mill-Parlament.

Id-deputat Prim Ministru Chris Fearne f’laqgħa mal-President Marie Louise Coliero Preca ddiskuta s-sejħa li għamlet ilbieraħ dwar id-dibattitu li għaddej fuq il-liġi tal-IVF. Fi stqarrija qal li mid-diskussjoni ġie maqbul li hemm l-ispazju u l-opportunità għar-riflessjoni fuq il-liġi kemm fl-istadju tat-Tieni Qari u qabel it-Tielet Qari fil-Parlament, sabiex isiru aktar taħdidiet bejn il-partijiet interessati.

Il-Gvern qal li jilqa’ l-fehma tal-President illi l-atmosfera ideali għal dan id-dibattitu daqstant sensittiv għandu jkun wieħed seren u ‘l bogħod minn sens ta’ ostilità. Fl-istess waqt il-Gvern tenna l-impenn tiegħu illi jemenda l-liġi tal-IVF bla dewmien żejjed, anke skont il-mandat elettorali. Qal li dan ser isir anke wara li fil-leġislatura l-oħra u f’din il-leġislatura, il-Parlament permezz tal-Kumitat Permanenti tas-Saħħa kellu diskussjoni twila u profonda dwar l-IVF.

Mill-banda l-oħra, l-Azzjoni Kattolika waqt li iddikjarat li hija favur il-ħajja, qalet li d-diskussjoni speċjalment fuq il-midja soċjali qed tieħu ton ta’ ġlieda ta’ opinjonijiet b’tgħajjir u kliem li jweġġa’ lejn xulxin u lejn il-politiċi involuti fuq iż-żewġ naħat. L-azzjoni Kattolika qalet li hija kontradizzjoni illi waqt li nargumentaw favur il-ħajja fl-istess ħin qed noqtlu lil xulxin bi kliem iebes.

Ara wkoll:

Il-President toffri li tkun medjatur fuq il-kwistjoni tal-IVF

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Mandy Vella li għandha 24 sena biss qed tgħix bi tbatija kbira minħabba li tbati b’Cystic Fibrosis. Hija tgħid li din qed taffettwalha l-pulmun u l-firxa, tbati bil-qtugħ ta’ nifs…

Avjazzjoni

Fl-istorja Maltija tal-avvjazzjoni, l-1969 ma kinitx l-isbaħ paġna. F’temp ta’ tliet xhur, nofs seklu ilu, seħħew żewġ disgrazzji tal-ajru b’ajruplani militari. L-istorja tagħhom hija fost kważi elf inċident tal-ajruplan li…

Lokali

Il-Fondazzjoni Blue Light, imwaqqfa mis-Surġent Simon Schembri mistennija tiftaħ l-ewwel dar tagħha biex tilqa’ fiha uffiċjali tal-forzi dixxiplinati li jweġġgħu waqt il-qadi ta’ dmirijiethom. Il-Ħadd filgħodu f’Ħal Safi saret attività…

Għawdex

Dalgħodu f’Dar Arka, Għajnsielem, saret quddiesa mmexxija mill-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech bħala talba ta’ radd il-ħajr lil Alla fi tmiem il-mandat tal-President Marie-Louise Coleiro Preca. Fi kliem il-President, l-Ewkaristija…

Aktar